Hej Härnösand! Hur kommer hälso och sjukvården att utvecklas ?

I Kväll anordnar Landsstinget i Västernorrland ett möte på Paraden i Härnösand, med överskriften. Hur kommer hälso och sjukvården att vidareutvecklas. Landstingets begrepp utveckling handlar ju som vi alla vet om en ständig avveckling och nedrustning, under ständigt samma förutsatter,nämligen att ekonomin inte går i hop, man måste dock fråga sig hur det kan komma sig att trots Landstingets ständiga nedrustning i vården så går de med allt store underskott. Du som värnar om vården i Västernorrland uppmanas för det första att gå på detta möte och för det andra skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, då är du med och påverkar en möjlig utveckling.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Härnösand 2014-05-06

Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *