Landstingets medborgarpanel diskussion på tisdagens en flopp

Landstingets Medborgardialog en flopp
På tisdagskvällen anordnade Landsstinget i Västernorrland ett möte på Paraden i Härnösand, med överskriften. Hur kommer hälso och sjukvården att vidareutvecklas. Landstingets begrepp utveckling handlar ju som vi alla vet om en ständig avveckling och nedrustning, under ständigt samma förutsatter, nämligen att ekonomin inte går i hop, man måste dock fråga sig hur det kan komma sig att trots Landstingets ständiga nedrustning i vården så går de med allt store underskott. Tyvärr var besökarantalet litet endast ca 30 personer och vad detta tyder på är ju svårt att direkt säga, men en möjlig orsak är att Härnösandsborna dels blivit rätt luttrade över Landstingets ständiga nedrustning i vården och därför kanske resignera, vilket är mycket olyckligt och ger Landstinget vatten på kvarnen för en fortsatt nedrustning i vården , även om egentliggen inget återstår att slå sönder , för rehabverksamhet och med tillhörande varmvattenbassäng i Härnösand är nog endast en tidsfråga hur länge det bir kvar, och sammanfattningsvis var frågorna många för kvällen men svaren från Landstingspolitikerna des färre, kanske beroende på att det endast återstår knappt 4 månader till valet och om vi har något Landsting kvar överhuvudtaget efter valet är väl en fråga med stor tveksamhet efter alla svek från Landstingets sida..
Frågorna vid tisdagskvällens utfrågning var många men svaren få , bland de frågar som kom upp var naturligtvis Rehabiliteringsverksamheten med tillhörande Rehabbassäng,. Varför drar inte Landstinget ned på politiker och tjänstemän i samma takt som nedrustningen i vården
Varför presenteras inga kostnadsanalyser eler konsekvensbeskrivningar för all nedrustning i vården ?
Anser Landstinget att korridorvård och långa väntetider på såväl planerade som besök på akutmottagningar är utveckling ?
Inte ens den utlovade utvecklingen av rehabvården i Härnösand blev det någonting av .
Vad gör Landstinget för att rädda den återstående vården i Härnösand ?
Hur kan Landstinget gå med större underskott ju mera man drar ned på vården ?
Hur mycket drar Landstinget ned på politiler och tjänstemän i förhållande till nedrustningen i vården ?
Dialysvården fungerar inte
Transporter av patienter mellan Rehab och röntgen måste ske med ambulans då hissar är för trånga ?

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *