Demokrati är ett grekist ord som betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt. Ordet har dock inte samma innebörd som det hade för antikens greker. Deras definition av vilka som var ”folket ”stämmer inte överens med vår.

Demokratin är ett sätt för staten att styra samhället, där man tar eller åtminstone enligt gällande regler skall ta hänsyn till samhällets gemensamma behov. I Väst talar man om den liberala demokratin, viket skall innebära att makten skall utgå ifrån folket via fria val och där vissa fri- och rättigheter är garanterade yttrandefrihet, rättsäkerhet och demonstrationsfrihet o s v. Detta innebär att våra beslutsfattare inte minst i Landstingen borde föra en närmare dialog med medborgarna och göra så som medborgarna vill. Men eftersom de folkvaldas makt står under rättsväsendets makt med dagens gällande regler så kan vi snart konstatera att folkets makt även med dagens sätt att tolka begreppet demokrati åsidosetts rätt ofta, eftersom det är det rättsväsendet som föreskriver vad och hur våra beslutsfattare skall besluta i för oss medborgare viktiga frågor. Dessutom borde det med dagens så kallade demokratiska sätt att se på beslutsgången i för oss medborgare viktiga frågor så som en fungerande hälso och sjukvård och många andra viktiga frågor i samhället bli rättsväsendet som skall anklagas för de många misstagen som begås i de beslutande leden i samhället i stort. Vilket endast kan tolkas på ett sätt, nämligen att rättsväsendet föreskriver vad och hur våra folkvalda skall besluta i för oss medborgare viktiga frågor så som en fungerande hälso och sjukvård vård skola och omsorg och många andra för oss medborgare viktiga frågor, tyvärr kan man nog inte frångå att tycka att sunt förnuft åsidosetts rätt ofta vid politiska beslut, skulle sunt förnuft få råda så borde folket få ett större inflytande i viktiga frågor och därmed skulle även politikerföraktet minska.
Vad Sverige alltså enligt ovan beskrivna sätt att se på problemet behöver är ett styrsystem, där de politiskt valda får större möjlighet att besluta utifrån folkets vilja och sunt förnuft och inte endast utifrån juridiken och lagböcker, viket nog skulle medföra ett bredare engagemang i från folket, i för folket och samhället viktiga frågor och vilket i sin tur skulle vara bra för hela samhället

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *