Kommunfullmäktige Härnösand

Måndag eftermiddag Kommunfullmäktige i Härnösand. Där ett medborgarförslag inlämnat av undertecknad behandlades gällande kollektivtrafiken och hållplatserna i Härnösands Centrum. Eftersom jag var fråge och förslagsställare så fick jag chansen att motivera mitt medborgarförslag inför fullmäktigeledamöterna, min tid var 3 minuter, så tiden var knapp. Tyvärr avslogs motionen, med motiveringen att förändringarna genomförts med utgångspunkt från Härnösands Resecentrum, och att det var därför man plocka bort hållplatsen på Nybrogatan.Den nya hållplatsen ligger en bra bit bortom Härnösands Resecentrum, och jag ställde frågan hur detta skall fungera i snö och halka¨, något direkt svar på mina frågor fanns väl egentligen inte och jag konstaterade att beslutet fattats av bilburna friska människor och frågan ställdes också hur mycket av planeringen som skett på plats eller via satelitkartor vilket numera är ett modernt men inte alltid tillförlitligt verktyg i så viktiga frågor som en fungerande kollektivtrafik utgör.SÅ en fortsättning i frågan torde nog följa för inget är så bra att det inte kan bli bättre och ett samråd med medborgarna hade nog varit på sin plats. Intressant var i vart fall att frågan vållade en del diskussion, som jag hoppas skall fortsätta, och tyvärr blev placeringen av hållplatserna inte bra, nu när vi äntliggen har fått ett fungerande resecentrum. Så nu hoppas jag att våra beslutsfattare fattar ett snabbt beslut för att se till att hållplatserna också fungerar.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

3 reaktioner till “Kommunfullmäktige Härnösand”

  1. Alla vi som inte har fysiska möjligheter att springa och jaga hållplatser, saknar bil och körkort ska tydligen tvingas till ”husarrest” . Samtidigt som kollektivtrafiken skärs ned till ett minimum passar kommunerna på att bli allt restriktivare med tillstånden för färdtjänst. Att tvingas till isolering bryter till slut ned även det starkaste psyke så långt att man till slut drabbas av panikångest och en social rädsla som gör att man inte längre är en del av samhället.

    1. Bästa Lisbeth Hansson.
      Detta försökte jag att klargöra för våra kommunfullmäktigeledamöter i ett 3 minuters skrivet tal= inlägg i går måndag, och som jag tolkade vissa delar av ett luddigt svar så från bland annat Tomas Q Nilsson så hade jag i sak rätt , men att ge mig rätt i min motivering till medborgarförslaget hade tydligen gått de beslutande för när så därför valde man att avslå mitt medborgarförslag, så nu går jag och ruvar på fortsättningen. Jag har i olika frågor försökt att skapa opinion att starta upprop inte minst för att stoppa en ständigt pågående nedrustningen i vården, dock utan speciellt bra respons från Svenska folket och jag ställer mig frågan varför ? så vill du får du gärna Googla på stoppa nedrustningen i vården och skriva på detta upprop som angår oss alla, och tillskriv även gärna våra politiker ned dina synpunkter, det skulle ge mig en del vind i seglen i en ständig kamp i olika samhällsfrågor som är viktiga för oss medborgare, men där förståelsen från våra beslutsfattare är sämre eller direkt dålig eller ännu värre direkt saknas.

    2. Bästa Lisbeth Hansen. Detta försökte jag att klargöra för våra kommunfullmäktigeledamöter i ett 3 minuters skrivet tal= inlägg i går måndag

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *