Mittuniversitetets flytt till Sundsvall

Fråga till Miun ledningen med rektor Anders Söderlund i Spetsen Vad sparar ni på detta ingenting. I Härnösand hade ni ändamålsenliga ljusa färdiga lokaler. Dessa dög nu uppenbarligen inte. Inte heller brydde ni er om den protestauktion som bland annat bevittnades av rektor Anders Söderlund. Man frågar sig vad vi i Härnösand skall göra för att över huvudtaget behålla någonting, före hajkäftarna med storebrorsfasoner från Sundsvall, var finns konsekvensbeskrivnings och kostnadsanalyser för allt detta ?. Förmodligen har inga sådan upprättats i detta fall heller , frustrerande och tråkigt att behöva konstatera något dylikt då det även denna gång handlar om skattepengar.

Mittuniversitetets flytt till Sundsvall

Landstingets sparbeting

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland Torsdag 2014-06-26 skall Landstinget spara 84 miljoner av dessa 84 miljoner har Landstinget sparat 24 miljoner på 6 månader dvs Januari till Juni månads utgång, återstår alltså 60 miljoner , slår vi ut detta på de 6 månader som återstår fram till årsskiftet så skall Landstinget spara 10 miljoner kr i månaden slår vi då ut detta på Sundsvalls Övik och Sollefteå sjukhus, så skulle detta innebära dryga 3 miljoner per sjukhus och månad fram till årsskiftet, och frågan är vem som lägger sparbetingen ? Hur Landstinget skall klara dessa utan risk för vare sig patienternas säkerhet eller personalens arbetssituation och arbetsmiljö ? Till sist är min fråga till Landstingsrådet Per Wahlberg och Landstingsdirektör Anders L Johansson hur många miljoner ni klart kan redovisa att ni tänker spara inom administrationen inom Landstingets egna väggar? För nu är det dags för sparande med hårda nypor inom Landstingskansliets egna väggar för att vare sig äventyra patientsäkerheten eller vårdpersonalens arbetsmiljö och arbetssituation, för nu har jag och många med mig fått nog av att höra att det ständigt skall sparas i vården, med resultat att Landstingets underskott blir allt större.

Jag kräver omgående svar från Landstingsdirektör Ander L Johansson och Landstingsrådet Per Wahlberg på ställda frågor

Ny entreprenör,ny bussflotta och delvis nya chauförer i Härnösands lokaltraffik

sedan den 15 juni i år har Härnösand en ny entreprenör Byberg & Nordin med en helt ny och fräsch bussflotta, en helt nödvändig och ur såväl pasagerar som förares arbetsmiljösynpunkt, då de gamla fordonen var hel slut. Och det känns som Härnösandsbo riktigt kul att säga att se vi har fräscha nya bussar, även chaufförerna har givetvis fått nya kostymeringar med entreprenören Byberg och Nordins emblem, må vara vilken entreprenör som helst, det är alltid kul när det händer någonting nytt som är positivt för alla parter, och nu önskar vi den nya entreprenören och chaufförerna lycka till med trafiken i Härnösand. Samtidigt som vi hopas att bussarna får vara fräscha hela en bra tid framöver, då det handlar om en stor investering

Ny entrepreneör och ny fräsch bussflotta i Härnösand

sedan den 15 juni i år har Härnösand en ny entreprenör med en helt ny och fräsch bussflotta, en helt nödvändig och ur såväl pasagerar som förares arbetsmiljösynpunkt, då de gamla fordonen var hel slut. Och det känns som Härnösandsbo riktigt kul att säga att se vi har fräscha nya bussar, även chaufförerna har givetvis fått nya kostymeringar med entreprenören Byberg och Nordins emblem, må vara vilken entreprenör som helst, det är alltid kul när det händer någonting nytt som är positivt för alla parter, och nu önskar vi den nya entreprenören och chaufförerna lycka till med trafiken i Härnösand. Samtidigt som vi hopas att bussarna får vara fräscha hela en bra tid framöver, då det handlar om en stor investering

sedan den 15 juni i år har Härnösand en ny entreprenör med en helt ny och fräsch bussflotta, en helt nödvändig och ur såväl pasagerar som förares arbetsmiljösynpunkt, då de gamla fordonen var hel slut. Och det känns som Härnösandsbo riktigt kul att säga att se vi har fräscha nya bussar, även chaufförerna har givetvis fått nya kostymeringar med entreprenören Byberg och Nordins emblem, må vara vilken entreprenör som helst, det är alltid kul när det händer någonting nytt som är positivt för alla parter, och nu önskar vi den nya entreprenören och chaufförerna lycka till med trafiken i Härnösand. Samtidigt Ny Entreprenör och nya bussar i Härnösand

Bert Karlssons förslag om asylboende i Härnösaands Sjukhus

Enligt uppgifter till tidningen Ångermanland Onsdag den 11 juni 2014 vill Bert Karlsson grundare av Skara sommarland starta asylboende i Härnösands Sjukhus, och frågan som osökt uppkommer är vem som skall stå för dessa kostnader ? Vi skall komma i håg att asylsökande är i de allra flesta fall en kostnad för Kommunerna. samtidigt som man skall se till att dessa lever ett så normalt liv så möjligt även under den tid som de väntar på besked i den enskilda asylfrågan. Bert Karlsson skulle istället ha kommit med ett relevant och efterfrågat förslag på drift av Härnösands Sjukhus för det som lokalerna en gång skapade nämligen för att vårda sjuka, så att vi hade sluppit långa transporter och onödig korridorvård det hade vi i Västernorrland verkligen uppskattat,. Jag vill poängtera att jag på intet sätt är emot asylsökande, men någon ordning får det lov att vara , och jag uppmanar Bert Karlsson att komma med ett efterfrågat och relevant förslag till verksamhet i Härnösands Sjukhus lokaler någon form av vård

Trafiksäkerheten efetrsatt i samband med Samhällsbetaldaresor

Vad har Länstrafik i Västernorrland och Samtrans för policy för samhällsbetalda resor? Tisdag den 20 maj var jag i rehabbassängen i Härnösand. Resan dit var det inget problem med. Men resan hem kan liknas vid djurtransport. Hur kan Länstrafik och därmed Samtrans tillåta sig att i en vanlig taxibil klämma in tre personer i ett trångt baksäte? Det resulterade i att ingen av oss satt bältad. Varken bälten eller fastsättningarna för bältena gick att komma åt eftersom två av personernas hade stora rörelseproblem och rullatorer som skulle in i den redan fullastade bilen.

Jag riktar ingen kritik mot medpassagerna eller taxiförare, utan kritiken riktas mot Samtrans och Länstrafik i Västernorrland. I egenskap av huvudman för dessa resor måste de lära sig att förstå att sjukresor och färdtjänst används av personer som av en eller annan anledning är berättigade till dessa till följd av handikapp eller skada. Då skall dessa resor ske på ett betryggande och säkert sätt, vilket inte kan anses vara fallet när det är så trångt att det inte ens går att sitta bältad.

Frågan är vem som hade betalat böterna på 1 500 kronor för bältesförseelse vid en poliskontroll? Själv hade jag skicka en eventuell böstesavi till Länstrafiken i Västernorrland. Ännu ett bevis på att funktionshindrade tycks ha blivit en handelsvara och allt mindre värda i vårt samhälle, varför? Även vi betalar skatt och har rätt att kräva säkra resor. Förväntar mig svar från ansvariga och en ursäkt.