Öppna Härnösands Sjukhus för att råda bot på överbeläggningarna vid Sundsvalls Sjukhus

Sjukvårdens ständiga överbeläggningar vid Länssjukhuset i Sundsvall är något som bekymrar personal och patienter, men knappast tycks bekymra landstingsledningen med landstingsrådet Per Wahlberg och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jacomina Beertema och övriga landstingsledamöter och ansvariga.

I nyhetsartikeln ”Exceptionellt hårt tryck på sjukhuset” på Allehanda.se den 24/7 kan vi läsa att Länssjukhuset hade 32 överbeläggningar den senaste veckan mellan måndag och tisdag, något som alltså bekymrar personalen, då dessa verkligen gör sitt yttersta för att försöka lösa denna kaotiska situation. Bara på medicinkliniken där det finns 122 platser hade personalen 20 extra patienter att ta hand om.

Och vad gör landstingsledningen för att inte slita ut sin personal totalt och samtidigt garantera patienternas säkerhet? Svaret är enkelt, inte ett skvatt, för man har ju så mycket annat att pyssla med. Att så gott som hela Härnösands sjukhus står tomt och i ett tidigt skede hade kunnat förhindra flera års kaos struntar landstinget totalt i.

Vårdpersonalen är beundransvärd, vilket man inte kan säga om landstinget. Ända rätta lösningen på problemet heter skrota landstinget och förstatliga hela sjukvården, så blir det vi medborgare som i grund och botten äger vården, och då kanske vi får mera inflytande så att vi förhoppningsvis får någon ordning på denna för Västernorrland och Sverige så viktiga verksamhet. Skriv gärna på uppropet ”Stoppa nedrustningen i vården”, detta hittar man genom att googla.

Andreas Menzel

S och V Majoritet räddningen för Sverig ?

Kommer Gudrun Blomqvist Sjöström i håg vem som halshögg vården i Västernorrland så till den milde så att patienter allt jämt tvingas till vård i för vård utrymmen. Jo det var en S och V Styrd Landstingsledning, som tog detta beslut, trots att det i ett dokument kallat sjukhus 90 utredning hade hastslagits att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, om beslutet att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus hade blivit realitet hade Landstinget sluppit böter för felplacerade sängar alltså ett arbetsmiljöbrott, tillika brott mot patientsäkerheten och sekretesslagen. Under en av S regeringarna fastslogs att det skulle införas Löntagarfonder, vad har det blivit av dessa pengar ? Ingen som vet, dessa pengar hade med all sannolikhet kunna rädda en hel del av det kaos som råder i den svenska vården i dag.

varför tror Gudrun Blomqvist Sjöström att hela Östtyskland kapsejsade och muren föll som ett korthus 1989,Kommer Gudrun Blomqvist och andra i håg vilka som orsakade detta. Jo Socialister och Vänsterpartister.

Så nog har S och V varit med och skapat kaos i det svenska så kallade välfärdssamhället, i dag ett kaos som bidrar till att patienter vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, med en beundransvärd personal som till följd av en omänsklig arbetsbelastning går på knäna

Gud bevare oss väl från Landsting och ännu mera från S och V

Det värsta är att vad gäller Landstinget i Västernorrland så stampar de på i spåren av den tidigare S-Majoriteten och slår sönder vården ännu mera.
Torsdag 24 Juli kan vi läsa att Sundsvalls Sjukhus hade 32 överbeläggningar, vilken Landstingsmajoritet lovar att återställa ordningen i vården ? Förmodligen ingen, Vad kostar överbeläggningarna för Landstinget ? Enlig vad jag kommer i håg var det ca 30 000 kronor per felplacerad säng, med tanke på att det under juli förekom 32 överbeläggning i Sundsvall så skulle detta innebära ett vitesbelopp om 960 000 kr bara för Landstinget i Västernorrland och då bara för de senast kända överbeläggningarna, därtill kommer alla okända överbeläggningarna, med alla årens överbeläggningar och belopp o, viten så hade nog Landstinget tjänat på att behålla Härnösands Sjukhus, men detta öra hör man jun inte på, det är ju ingenting nytt.

Jag kräver dock en förklaring av Landstingsrådet Per Walberg och Jaccomina Bertema hur Landstinget tänker komma till rätta med kända problem utan att äventyra vare sig patientsäkerheten eller personalens arbetssituation och arbetsmiljö.

Rekord överbeläggningar vid Länssjukhuset i Härnösand Sundsvall

Rekordöverbeläggningar vid Länssjukhuset Härnösand Sundsvall
Sjukvårdens ständiga överbeläggningar vid länssjukhuset i Sundsvall något som bekymrar personal och patienter, men knappast tycks bekymra Landstingsledningen med Landstingsrådet Per Wahlberg och Hälso och Sjukvårdsdelegationens Ordförande Ingeborg Wiksten och övriga Landstingsledamöter och ansvariga.
Torsdag den 2014-07-24 kan vi läsa om att den senaste veckan måndag och tisdag hade Länssjukhuset 32 överbeläggningar något som alltså bekymrar personalen, då dessa verkligen gör sitt yttersta för att försöka att lösa denna kaotiska situation. Bara på Medicinkliniken där det finns 122 platser hade personalen 20 extra patienter att ta hand om. Och vad gör Landstingsledningen för att inte slita ut sin personal totalt och samtidigt garantera patienternas säkerhet .Svaret är enkelt inte ett skvatt, för man har ju så mycket annat att pyssla med, att så gott som hela Härnösands Sjukhus står tomt och i ett tidigt skede hade kunnat förhindra flera års kaos struntar Landstinget totalt i. Vårdpersonalen är beundransvärda, Vilket man inte kan säga om Landstinget ända rätta lösningen på problemet heter skrota Landstinget och Förstatliga hela sjukvården, så blir det vi medborgare som i grund och botten vi medborgare som äger vården eftersom det är vi som är Staten, och då kanske vi får mera inflytande så att vi förhoppningsvis får någon ordning på denna för Västernorrland och Sverige så viktiga verksamhet.
skriv gärna på uppropet stoppa nedrustningen i vården detta hittar man genom att GOOGLA.

Klassisk pianomusik med Julia Sjöstedt i Härnösands domyrka

Klassisk pianomusik med Julia Sjöstedt i Härnösands domkyrka
På onsdagskvällen bjöds det på klassisk pianomusik med Julia Sjöstedt med rötter i Härnösand I Härnösands domkyrka. En konsert som kan sägas inte går av för hackor, en konsert bestående av musik som måste anses utgör lisa för själen.
Programmet bestod av J.S Bachs Preludium och fuga B-dur (bok 1) Franz Schubert Impromptu D 899 Nr.1 i C-moll
Frédéric Chopin Nocturne op. 27 No 1 ciss Eduard Grieg Bröllopsdag i Trollhagen Harald Fryklöf Strömkaröen. Den gamla logen och Bäcken. Sergej Rachmaninov Etude Tablaux Op 33 No.4 d-moll och konserten avslutades med Claude Debussy
Tarantelle Styrienne. Julia Sjöstedt som kommer att fortsätta att studera vid Musikhögskolan i Stockholm, något vi alla önskar henne lycka till med och tackar henne för en bra konsert.

Skolfarttyget Shamrok på besök i Härnösand

Skolfarttyget Shamrock på besök i Härnösand
Just nu ligger skolfarttyget Shamrock vid kaj i Härnösand ombord finns ett antal ungdomar som valt att under några sommarveckor ägna sig åt livet ombord på detta segelfarttyg som byggdes i Vlaardingen, Holland 1915
och gick under namnet Ewald för fiske på Nordsjön. Hemmahamn var Ijmuiden. 1929 såldes hon till Hällevik i Blekinge. På Sölvesborgs varv byggdes hon om till fraktfartyg och fick sin första maskin, en 2 cyl. Bolinder tändkula på cirka 50 hk.
1943 Shamrocks livbåt byggs på Gustafssons & Son Varv AB i Landskrona.
1956 såldes hon till Lennart Andersson i Hallsbäck på Tjörn som 1966 riggade av mesanmasten och försedde Ewald med radar och autopilot.
1968 utrangerades hon och lades i Rönnäng på Tjörn.
1969 köptes Ewald av Birkagården i Stockholm för 75.000 kronor. Ny hemmahamn blev Skeppsholmen i Stockholm. Där blev hon ombyggd till skolfartyg och omdöpt till Shamrock. Anledningen till namnbytet var att i en fartygslista från 1967 stod det om Ewald: ”Shamrock II byggdes ursprungligen för försäljning till fiskebolaget…”. Senare blev det känt att den boken är känd för sina många tryckfel och att Ewald aldrig hetat annat än Ewald.
Sedan ett antal år gör detta skolfarttyg en årlig seglats mellan Stockholm och Luleå och på Tisdagen var hon åter på besök i Härnösand. ett varmt och vackert sommarväder och låg väl synlig vid Skeppsbrokajen intill turistbåten ådalen III på sin seglats på väg mot Luleå och sedan åter mot Stockholm. Under tisdagen var det möjligt för Härnösandsborna att göra ett besök ombord på detta unika skepp.

De betalar din fortkörningsbot

Flera företag erbjuder just nu en sådan tjänst, men hur moralsikt är det ? Svaret är enkelt inte alls enligt fortkörningsexpert Sven-Erik Alhem, vilket han har rätt i. Håll gällande hastigheter och avstånd så minskar man olycksrisken en vinst för hela samhället, att erbjuda prenumeration på fortkörningsbot är ju fullständigt idiotiskt och sänder totalt felaktiga signaler vad gäller träffsäkerheten. Enligt Transportstyrelsens statistik omkom 126 personer i den Svenska trafiken under första halvåret 2014, vilket är ett dödsfall mindre än året innan. Autodafé är ett av företagen med försäkringar mot fortkörningsböter ett annat är Don’t Worry Sweden AB ett årsabonnemang hos dem kostar 485 kronor och för detta kan en bilförare få tre fortkörningsboter betald per år, och de ser inget omoralis i detta. Detta är omoraliskt så det bara sjunger om det, Enligt VD Anders Jacobsson ligger den juridiska och moraliska biten fortfarande hos kunden, men om man plockar bort betalningsansvaret från kunden så plockar man också bort det moraliska ansvaret, något som ur mänskliga ögon ses som mycket märkligt, des värre tycks detta inte heller vara olagligt och man tvingas ju fråga sig vad detta sänder för signaler till bilföraren och hur stämmer det med en nollvision vad gäller döda och skadade i trafiken ?.Var för ett antal år sedan på regeringen just med anledning av påföljder vid trafikbrott, men allt som lovades då tycks ha fallit i glömska, dvs att skärpa straffen vid trafikbrott.

Nytt hotell i Härnösand

Hotellbygget i Härnösand.
Många ör de olösta frågorna från medborgarna kring bygget av ett nytt hotell i Härnösand, hel del frågor har bland annat ställts av undertecknad, och i dag måndag 2014-07-23 ser jag en insändare med en del identiska frågor från Rolf Eriksson plus en hel del frågor som inte ställts tidigare.
Den fråga som är mycket snarlik frågan som ställts av bland annat undertecknad är hur ett hotellbygge kommer att belasta skattebetalarna, en icke oväsentlig fråga då vi som bekant vet att det finns nämnder med ekonomiska problem i Härnösands Kommun. Att tro att ett hotellbygge inte skulle belasta skattebetarna är som vi alla förstår att vara blåögd. så en snar medborgardialog är att föredra, förslag till lämplig plats är Härnösands Teater som rymmer 500 personer eller Härnösands Arena, som visserligen är det sämre allternativet med tanke på dess läge, men den rymmer ju ett antal tusen personer, och Härnösands befolkning borde ju vara intresserad av denna fråga då det inte kan bortses ifrån att detta hotellbygge med all sannolikhet kommer att belasta skattsedeln
Alltså Medborgardialog , Konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser och alternativa platser är något som snarast måste pressenteras för oss medborgare och skattebetalare.

Nytt Hotell i Härnäsand ?

Som uppvuxen i Härnösand så tror jag att om hotellallternativet hade presenterats för medborgarna alltså som medborgardialog först och då som ett lågbyggnadsalternativ, alltså med 2 eller maximalt tre våningar vilket hade passat in i stadens övriga miljö så hade hotellplanerna i Härnösand sannolikt inte skapat den debatt och irritation som detta projekt gjort alltså samråd i form av mednorgardialog hade med all sannolikhet kunnat undvika mycket av den irritation som detta projekt tyvärr har skapat i.I presentationen hade behövt ingå en finansieringsplan innehållande projektering framtida drift, underhåll, detta måste vara fullt möjligt med dagens möjligheter att kalkylera. Till sist har 2 av stadens absolut attraktivaste områden Kanaludden och Torsvik varit de platser som varit föreslagna . Varför har man inte sett på andra förslag som funnits

Härnösands Summer Opera Academy

Mellan den 8 och 20 Juli pågår Härnösands Summer Opera Academy, och bland annat har ett flertal mycket intressanta konserter med gästsolister från bland annat Tyskland hållits, men även elever från skolan har deltagit i konserterna som varit mycket intressanta och haft många spanade inslag., och i morgon lördag avslutas denna sommarakademi med en konsert i Härnösands domkyrka där samtliga geltagarna deltar.
Jag /Vi som varit på de flesta av konserterna vill med dessa rader tacka alla medverkanden för ett par mycket intressanta dagar med måna intressanta konserter av mycket hög klass för våran lilla stad.

Härnösands Stadsfest, en fest för alla?

Undertecknad var på fredagskvällen ute i det vackra sommarvädret, och tanken var nog att man kanske kunde besöka den enligt många så populära och omtyckta stadsfesten, men pyttsan, när man närmar sig Östra Kanalgatan kan man tro att Härnösand drabbats av jordbävning, då marken skälver och volymerna allt jämt är av så plågsam karaktär så att det helt enkelt inte går att gå in på testområdet, tyvärr finns det en del som hävdar att jag skulle vara motsträvig, bakåtsträvare och gud vet allt, och frågan jag ställer till kommittén för denna tillställning är när Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla ? Epileptiker med flera kan överhuvudtaget inte vistas i dessa epileptiker och liknande kan överhuvudtaget inte vistas i dessa decibeltal på grund av anfallsrisk. Är då detta en fest för alla? Svaret är enkelt. Nej. Och frågan är vad våra beslutsfattare i fullmäktige och miljönämnd gör för att Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla? Tyvärr är detta ett problem som återkommer år från år, allt sedsedan man tycks ha efterapat efterapade Sundsvalls Gatufest, som är av samma karaktär som Härnösands nuvarande Stadsfest. Jag förväntar mig att beslutsfattare i Härnösands Kommun och stadsfest ledning tar till sig av denna kritik som är befogad och vidtar åtgärder så att detta snarast blir en verklig fes. En fest för alla. Om inte så vore det nog bra att införa skattereduktion för dem som inte kan besöka denna tillställning eftersom man betalar för något som man varken har nytta eller glädje av .
Jag vill med skärpa betona att det inte handlar om gnäll då jag gärna går ut på kvällen, men blir besviken över att inte kunna besöka ett arrangemang som sägs betyda så mycket för en stad, vilket det säkerrt också gör men då måste förändringar ske till det bättre vad gäller ljudvolymerna, visst skall det spelas musik , men då måste det också vara musik och inte skrål och vrål.
Till sist emotser jag svar från Miljö ansvariga vad ni har för kommentar och svar på uttalad

Härnösands Stadsfest