Kommunens Webkamera på torget i Härnösand

Enligt Länsstyrelsen saknar Härnösands Kommun tillstånd för webkamerorna på torget i Härnösand, och därför har nu Härnösands Kommun ålagts att ta ned de, men om nu Härnösands Kommun tar det smartare draget så söker man tillstånd för dessa kameror i efterhand, då dessa kameror inte stör någon enskild, men så vitt jag som kommunmedborgare kan förstå har till uppgift att övervaka vad som händer på torget, och då torget är en stor öppen plats med många människor som rör sig där inte minst nu på sommaren, så är det ju inte helt fel att det övervakas, och säkert även kan hjälpa ordningsmakten att klara upp eventuella brott, det finns ju säkert en orsak varför dessa sats upp, och denna orsak skall Länsstyrelsen beakta, som privatperson boende i Härnösand sedan över 50 år har jag aldrig tänkt på dessa eller lika lite störts av dem och jag tror att det är många med mig som har samma åsikt i denna fråga, tänk låt medborgarnas och affärsidkarnas säkerhet gå byråkratins avsaknad av förståelse för dessa kamerors syfte.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *