Härnösands Stadsfest, en fest för alla?

Undertecknad var på fredagskvällen ute i det vackra sommarvädret, och tanken var nog att man kanske kunde besöka den enligt många så populära och omtyckta stadsfesten, men pyttsan, när man närmar sig Östra Kanalgatan kan man tro att Härnösand drabbats av jordbävning, då marken skälver och volymerna allt jämt är av så plågsam karaktär så att det helt enkelt inte går att gå in på testområdet, tyvärr finns det en del som hävdar att jag skulle vara motsträvig, bakåtsträvare och gud vet allt, och frågan jag ställer till kommittén för denna tillställning är när Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla ? Epileptiker med flera kan överhuvudtaget inte vistas i dessa epileptiker och liknande kan överhuvudtaget inte vistas i dessa decibeltal på grund av anfallsrisk. Är då detta en fest för alla? Svaret är enkelt. Nej. Och frågan är vad våra beslutsfattare i fullmäktige och miljönämnd gör för att Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla? Tyvärr är detta ett problem som återkommer år från år, allt sedsedan man tycks ha efterapat efterapade Sundsvalls Gatufest, som är av samma karaktär som Härnösands nuvarande Stadsfest. Jag förväntar mig att beslutsfattare i Härnösands Kommun och stadsfest ledning tar till sig av denna kritik som är befogad och vidtar åtgärder så att detta snarast blir en verklig fes. En fest för alla. Om inte så vore det nog bra att införa skattereduktion för dem som inte kan besöka denna tillställning eftersom man betalar för något som man varken har nytta eller glädje av .
Jag vill med skärpa betona att det inte handlar om gnäll då jag gärna går ut på kvällen, men blir besviken över att inte kunna besöka ett arrangemang som sägs betyda så mycket för en stad, vilket det säkerrt också gör men då måste förändringar ske till det bättre vad gäller ljudvolymerna, visst skall det spelas musik , men då måste det också vara musik och inte skrål och vrål.
Till sist emotser jag svar från Miljö ansvariga vad ni har för kommentar och svar på uttalad

Härnösands Stadsfest

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *