S och V Majoritet räddningen för Sverig ?

Kommer Gudrun Blomqvist Sjöström i håg vem som halshögg vården i Västernorrland så till den milde så att patienter allt jämt tvingas till vård i för vård utrymmen. Jo det var en S och V Styrd Landstingsledning, som tog detta beslut, trots att det i ett dokument kallat sjukhus 90 utredning hade hastslagits att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, om beslutet att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus hade blivit realitet hade Landstinget sluppit böter för felplacerade sängar alltså ett arbetsmiljöbrott, tillika brott mot patientsäkerheten och sekretesslagen. Under en av S regeringarna fastslogs att det skulle införas Löntagarfonder, vad har det blivit av dessa pengar ? Ingen som vet, dessa pengar hade med all sannolikhet kunna rädda en hel del av det kaos som råder i den svenska vården i dag.

varför tror Gudrun Blomqvist Sjöström att hela Östtyskland kapsejsade och muren föll som ett korthus 1989,Kommer Gudrun Blomqvist och andra i håg vilka som orsakade detta. Jo Socialister och Vänsterpartister.

Så nog har S och V varit med och skapat kaos i det svenska så kallade välfärdssamhället, i dag ett kaos som bidrar till att patienter vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, med en beundransvärd personal som till följd av en omänsklig arbetsbelastning går på knäna

Gud bevare oss väl från Landsting och ännu mera från S och V

Det värsta är att vad gäller Landstinget i Västernorrland så stampar de på i spåren av den tidigare S-Majoriteten och slår sönder vården ännu mera.
Torsdag 24 Juli kan vi läsa att Sundsvalls Sjukhus hade 32 överbeläggningar, vilken Landstingsmajoritet lovar att återställa ordningen i vården ? Förmodligen ingen, Vad kostar överbeläggningarna för Landstinget ? Enlig vad jag kommer i håg var det ca 30 000 kronor per felplacerad säng, med tanke på att det under juli förekom 32 överbeläggning i Sundsvall så skulle detta innebära ett vitesbelopp om 960 000 kr bara för Landstinget i Västernorrland och då bara för de senast kända överbeläggningarna, därtill kommer alla okända överbeläggningarna, med alla årens överbeläggningar och belopp o, viten så hade nog Landstinget tjänat på att behålla Härnösands Sjukhus, men detta öra hör man jun inte på, det är ju ingenting nytt.

Jag kräver dock en förklaring av Landstingsrådet Per Walberg och Jaccomina Bertema hur Landstinget tänker komma till rätta med kända problem utan att äventyra vare sig patientsäkerheten eller personalens arbetssituation och arbetsmiljö.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *