Hutlösa politikerlöner

I Fredagens tidning redovisas ett antal politiker löner som ligger mellan lägst ligger Anders Boquist Härnösand med 29 800 och högst ligger Eva Sonidsson med 792 100 Elvy Söderström 774 000 Elisabet Larsen 647 500 i ¨årslön. Vad skall man säga om detta när det skall sparas på alla håll? Ett sparande som för det mesta drabbar de sämst ställda med en inkomst på mellan 10 000-15 000 genomsnittsinkomst. Må så vara att de med den högsta inkomsten sitter i ledandse ställning i Länets kommuner, men inte heller dessa kan mer än leva åta och b., Utan att veta vad dessa personer har för utgifter kan jag som låginkomsttagare konstatera att de måste ha bra mycket kvar efter skatt och alla omkostnader de har. Inte undra på att Kommuner och Landsting i många fall går på knäna. och åter ställer jag frågan till ledande politiker när det skall börja skäras i toppen för att räcka till de lägsta inkomsterna, alltså till dem som försöker att få sin månad att gå runt ? Jag vill poängtera att det inte handlar om avundsjuka utan om att få till stånd en jämnare ekonomisk fördelning. Och skall det sparas så måste alla vara med att ta de ansvaret alltså även ledande politiker.
Tar vi som exempel en årsinkomst på 770 000 så ger det en månadsinkomst på 64 100 kr inte illa.

Värna om våran råvara skogen och miljön

Varje dag ramlar det in massor med reklam i våra brevlådor, även vi som har tackat nej till reklamen får reklam med tidningen oavsett om vi vill ha den eller inte, oäven om denna reklam anses som ganska begränsad, så är det sådant som i de festa fallen oavkortat går till pappersåterviningen, om vi räknar med att det finns någon miljon eller fler Svenskar som tackat nej till reklamen så är det lika många bilagda reklamer som oavkortat går till pappersåterviningen, om vi betänker att det tar ett antal hundra år för ett träd att växa sig så stort så att det kan användas för att producera nytt papper, så måste alltså vår råvara skogen rimligtvis förr eller senare bli en bristvara., eftersom det slösas utan des like med denna ädla råvara. Det skulle därför vara bra om även tidningen gjorde en insats för att rädda skogen genom att ta reda på vilka som sagt i från sig reklamen alltså även den reklam som ligger som bilaga i tidningen, detta skulle vara en vinst för alla inte minst för miljön och för skogen som skulle kunna få en bättre chans till återhämtning.
Värna om vår skog och vår miljö genom att minska reklamen

Värna om vår råvara skogen och miljön

Medborgarförslag Beslut i Samähllsnämnden i Härnösands Kommun

Samhällsnämnden hade vid sitt senaste sammanträde två medborgarförslag från undertecknad att behandla.
Det första gäller förbättrad belysning längs gång och Cykelvägen mellan Landstinget och Spiran.Detta bifölls och ingår i investeringsplanen för 2015.
Även det andra medborgarförslaget som gäller reglerna för tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum bifölls i den meningen att förnyade samtal skall föras gällande reglerna om e1 minuts tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum och i Härnösands Centrum
jag tror att alla som gott eller går längs aktuell vägsträcka ser fram emot en sådan investering och åtgärd vad gäller gång och cykelvägen.
Så det lönar sig att lämna in medborgarförslag på frågor som man som medborgare anser voltig ur en eller annan aspekt.

Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp ?

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland lördag den 2014-08-24 följer ambulansförbundet med oro Landstinget i Västernorrlads agerande i utfasning av ambulanssjukvårdstjänster och enligt ambulansförbundet framstår beslutet som förhastat, vilket är helt klart att så måste bedömmas vara fallet eftersom de som arbetar inom ambulanssjukvården alltid har besuttit en kompetens som ingen av våra beslutsfattare nu förr eller senare har eller någonsin kommer att besitta. man kan ju fråga sig hur Landstinget i Västernorrland törs tillåta sig dylika fadäser strax före ett val. Och varför ställdes inte dessa krav redan när Härnösands sjukhus lades ned, bara ett av många exempel på hur Landstinget far fram emot oss medborgare.
Hur Socialstyrelsen tänker Socialstyrelsen och ansvariga politiker lösa denna fråga, då en sådan utbildning säkert tar mer än tre månader att utbilda ambulanssjukvårdare till sjuksköterskor, och vad händer med ambulanssjukvården i Västernorrland och övriga Sverige där befintliga ambulanssjukvårdare kanske inte hunnit få sjuksköterska behörigheten ? och till sist undrar jag hur Landstinget kan uttala ett sådant krav strax före ett val ?
Att det skall ställas höga krav på ambulanssjukvården är helt rätt, neon kraven får inte ställas så att oro och frågetecken uppstår hos medborgarna, vad som händer med ambulanssjukvården efter 1 Januari 2015.Kräver omgående svar från ansvariga politiker i Landstinget i Västernorrland.

Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp

Vad skall Landstinget med reserådgivare till ?

Enligt uppgifter i media har Landstinget reserådgivar. Vad skall då dessa sysselsätta sig med kan man fråga sig ? Förhoppningsvis inte pussla i hop en massa onödiga tjänsteresor åt politier och tjänstemän som bekostas av oss medborgare,för detta har ju ontet med vården att göra. Och frågan är ju hur länge Landstinget behöver ha någon infrastrukturminister i form av Sverker Ågren kvar? För antingen så renodlas Landstinget till att sköta och inte missköta hälso och sjukvården vården som man gör och gjort de senaste 40-50 åren eller också så skall hela Landstinget omgående avvecklas. för nu har vi medborgare fått nog av korridorliggande, till följd av överbeläggningar
Kravet måste bli stoppa nedrustningen i vården och värna om patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö.

Valet närmar sig med stormsteg

Valet närmar sig med stormsteg, och vården är en av de viktigaste frågorna
Därför uppmanar jag alla som värnar om en fungerande vård att omgående skriva på detta upprop och dela det vidare på Face Booksidor, Det beror på medborgarna hur en framtida vård i Västernorrland och övriga Sverige ser. Den 14 september är det medborgarna som avgör Landstingets och vårdenstillgänglighet i framtiden

Med vänlig hälsning och tack för att ni omgående skriver på detta viktiga upprop

Andreas Menzel

Brevbärare ett Serviceyrke ?

Man måste fråga sig om en del brevbärare är medvetna om att de yrke de har är ett serviceyrke ?
Fick härom dagen posten intryckt genom brevinkastet, så att detta hamnade mellan de 2 locken som sitter i lägenhetsdörren av dörren. Följden blev att ett kort från en gammal barndomskamrat fastanade i själva brevinkastet och i det närmaste var totalförstört, nu är jag en vuxen person men tänk om detta kort varit till ett barn ? Men oavsett om jag är en vuxen människa eller ett barn blir man rätt ledsen och besviken när det kommer ett kort från en kär barndomskamrat som posten i sin hast förstör genom att trycka det vårdslöst genom brevinkastet .Jag har själv arbetat i olika serviceyrken i över 30 och vi har fått lära oss att kunden är det viktigaste man har de skall man vara rädda om,men hur är det med posten i detta fall?

Snart är det val till Riksdag Kommun och Landsting

Landstingets ständiga nedrustning i vården
2014 är ett valår. Ett valår som jag hoppas inte skall glömmas bort av Västernorrläningarna, främst vad avser Landstingsvalet.
Vid valet 2010 fick Västernorrlands Läns Landsting en ny borgerlig majoritet, som skulle få förtroendet att återställa ordningen i den totalhavererade vården. I stället har man kört sönder vården ännu mera, och situationen bedöms som värre än någonsin. Vad detta kommer att få till följd vid valet inom ca 4 veckor kam man ju bara spekulera i, men ett är säkert Landstingets förtroende oavsett majortet är bottenkört och nu återstår bara att se till att räddas vad som räddas kan av den Svenska och Västernorrländska vården, men ett är säkert att det nog knappast varit svårare någon gång tidigare att rösta i Landstingsvalet än i det kommande valet. Och frågan är ju om vi som medborgare endast borde rösta om Landstingets vara eller inte vara, och då kommer ju utgången att bli rätt självskriven, alltså Landstingets tid är förbi, och en ny huvudman för den så oundvikliga vården måste till.
För ett antal år sedan lovade Landstingsrådet Per Wahlberg att satsa på Rehabiliteringsvården, men tyvärr även denna gång svek landstinget oss medborhare, så för att råda bot på vårdkaoset måste en ny organissation och huvudman överta detta ansvarsfulla uppdrag att sköta vården.
Och till alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland riktar jag ännu en gång uppmaningen att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Nya bussar i Härnösand ej handikappanpassade ?

Reflektion över kritiken mot de nya bussarna i Härnösand
Det är mycket bra att man agerar för att bussarna skall vara tillgängliga för alla.Men kritiken är något väl hård eftersom trottoaren på Nybrogatan inte heller är handikappvänliga,så visst skall bussarna vara handikappanpassade och handikappvänliga men även trottoarernas utformning i Härnösand måste inbegripas i denna kritik, då det inte är lätt för en buss att köra tillräckligt nära truttoaren för att göra det lätt för funktionshindrade att ta sig ombord och av de nya bussarna. Vi skall sammanfattningsvis vara glada att de satsas på nya fräscha bussar, men även hoppas att de brister som nu påtalats åtgärdas till det bästa för alla.

De nya bussarna anses ej handikappvänliga ?