Medborgarförslag Beslut i Samähllsnämnden i Härnösands Kommun

Samhällsnämnden hade vid sitt senaste sammanträde två medborgarförslag från undertecknad att behandla.
Det första gäller förbättrad belysning längs gång och Cykelvägen mellan Landstinget och Spiran.Detta bifölls och ingår i investeringsplanen för 2015.
Även det andra medborgarförslaget som gäller reglerna för tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum bifölls i den meningen att förnyade samtal skall föras gällande reglerna om e1 minuts tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum och i Härnösands Centrum
jag tror att alla som gott eller går längs aktuell vägsträcka ser fram emot en sådan investering och åtgärd vad gäller gång och cykelvägen.
Så det lönar sig att lämna in medborgarförslag på frågor som man som medborgare anser voltig ur en eller annan aspekt.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *