Värna om våran råvara skogen och miljön

Varje dag ramlar det in massor med reklam i våra brevlådor, även vi som har tackat nej till reklamen får reklam med tidningen oavsett om vi vill ha den eller inte, oäven om denna reklam anses som ganska begränsad, så är det sådant som i de festa fallen oavkortat går till pappersåterviningen, om vi räknar med att det finns någon miljon eller fler Svenskar som tackat nej till reklamen så är det lika många bilagda reklamer som oavkortat går till pappersåterviningen, om vi betänker att det tar ett antal hundra år för ett träd att växa sig så stort så att det kan användas för att producera nytt papper, så måste alltså vår råvara skogen rimligtvis förr eller senare bli en bristvara., eftersom det slösas utan des like med denna ädla råvara. Det skulle därför vara bra om även tidningen gjorde en insats för att rädda skogen genom att ta reda på vilka som sagt i från sig reklamen alltså även den reklam som ligger som bilaga i tidningen, detta skulle vara en vinst för alla inte minst för miljön och för skogen som skulle kunna få en bättre chans till återhämtning.
Värna om vår skog och vår miljö genom att minska reklamen

Värna om vår råvara skogen och miljön

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *