Nytt Hotell i Härnösand

Nytt Hotell i Härnösand skapar irritation
Kanaludden olämplig plats att bygga hotell på
Enligt Nya Moderaterna och Anders Gäfvert behöver Härnösand ett nytt hotell med goda konferensmöjligheter och närhet till resecentrum Enligt Nya Moderaterna och Anders Gäfvert är vidare det naturliga området Torsvik, på grund av des närhet till Resecentrum. Men om vi nu skall bevara Kanaludden vad är det då som säger att vi skall förstöra ett annat av Härnösands mest attraktivaste områden Torsvik med en ful skyskrapa. Härnösand sägs behöva ett nytt hotell, med goda konferensmöjligheter.
Jag hoppas i likhet med många andra att Härnösands Kommun inbjuder till medborgardialog där vi medborgare får information om allternativa platser och möjligheter till ett hotell.
Till sist får inga som helst skattepengar finansiera detta hotellbygge, då vi vet att det films helt andra mycket viktigare frågor och problem att ta tag i .
Varför har man kört fast på Torsvik och Kanaludden ? Se på Försäkringskassans f.d. lokaler på Tullportsgatan med Så gott som hela polishuset är tomt, båda allternativen innebär maximalt 10 minuters gångavstånd till resecentrum, så en vädjan kör inte fast i allternativen Kanaludden och Torsvik, då vill ingen flytta till Härnösand längre. Ett hotell är ju inte det enda som utgör framtioiden för en stad, för detta krävs mycket mera som tyvärr redan har försvunnit.

BrainBus Utställningen med hjärnan

Brain Bus är en mobil mötesplats som ska bidra till att förbättra livet för människor med neurologiska sjukdomar och skador och deras anhöriga. Vi tror att besökaren som har lite eller måttlig kunskap om hjärnan kommer att lämna utställningen med fler insikter om hur viktigt organ hjärnan är, och vad som händer när något blir fel. Vad man själv kan göra för att motverka fördomar och engagera sig. Idén till Brainbus kommer från Schweiz och presenterades på EPDA:s Världskongress i Glasgow 2010. Parkinsonförbundets tidigare förbundsordförande Karl-Gunnar Skoog och 1:e vice ordförande George Högsander är initiativtagare till det svenska projektet.
Denna högaktuella och professionella utställning rullande utställning kunde besökas på parkeringen invid Macdonalds i Härnösand under lördagen En utställning som manar till eftertanke och det är ett måste att våra Landstingspolitiker visar sig och sitt intresse för denna allvarliga fråga som angår oss alla. Men var håller Landstingsledningen med Per Wahlberg Ingeborg Viksten Jacomina Beertema hus ? Denna utställning lämnar ingen oberörd och det den handlar om någonting som kan drabba vem som helst
Den ända Landstingspolitiker som verkar ha besökt denna utställning var Oppositionsrådet Elisabeth Strömqvist, men var höll Landstingsrådet Per Wahlberg , Ingeborg Viksten och Jaccomina Beertema hus ? De lös med sin frånvaro under hela dagen varför och vad var det som var så mycket viktigare ? Till sist undrar jag varför inte Epilepsieförbundet ingår i Neuroförbundet, eftersom vi epileptiker räknas under Neurologiska sjukdomar och symtom: Tyvärr står Neurovården inför ett stort problem, då det saknas 300 Neurologer i Sverige, och frågan är vad Landstingen i Sverige gör åt detta allvarliga problemet ?
Bakom utställningen står Neuroförbundet Parkinson Förbundet och Postkodlotteriet. Utställningen visas på 37 platser under 2,5 månader

Brain Buss
Brain Buss
Brain Buss Utställning med hjärnan
http://www.brainbus.se/parkinson-2/