Nej till kameraövervakning i sambiblioteket i Härnösand

Medborgarförslag gällande kameraövervakning i sambiblioteket fick nej vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Härnösand, detta med hänvisning till den personliga intrigriteten som kameraövervakning innebär. Nejet till övervakning i sambiblioteket i Härnösand beror på ett tidigare nej Kammarätten efter en begäran från kungliga biblioteket att få övervaka stölder från sina samlingar efter flera stölder. Och visst skall hänsyn tas till den personliga integriteten men skall man väga de lilla intrång i den personliga intrigriteten mot säkerheten för den enskilda individen, så måste nog säkerheten gå före integritetsskyddet eftersom det förekommer rätta många incidenter där oskyldiga samhällsmedborgare utsätts för brott och ett ja till medborgarförslaget i Härnösands Kommunfullmäktige hade nog suttit bra.
Man frågar sig ibland hur jurister tänker,. Och jag vill betona att det inte är beslutet i Kommunfullmäktige som förbryllar mig.Utan i stället är det Kammarättens utslag, vilket starkt kan äventyra den enskildes säkerhet. Det känns inte lätt att göra en insats i samhället som ur mänskliga ögon ter sig rätt, när rättvisan sätter käppar i hjulen .

Överbeläggningar pressar sjukhusen och hot om miljonviten hänger över Landstinget i Västernorrland

Överbeläggningar, Stängda vårdavdelningar. inställda operationer, personal som går på knäna och nya miljónviten Detta är sanningen i vården i Västernorrland. Eftersom läget är kaotiskt i Sundsvall så drabbas såväl Sjukhusen i Sollefteå som Örnsköldsvik och vad gör Landstinget för att komma till rätta med kaoset ? Inte ett dugg. Och situationen i vården tycks bli värre och värre. Så nu gäller att hålla sig upprätt för att inte belasta den redan hårt ansträngda situationen i vården med en personal som gör sitt yttersta för att ta hand om de som behöver den ännu så länge någorlunda fungerande vården., Dess värre torde inte situationen bli bättre med den nya Landstingsmajoriteten heller. Så ett extra Landstingsval är nog oundvikligt och vad som skall röstas på då är Ja eller Nej till Landstinget, och rätt självklart torde utgången för en fortsatt vård i Landstingets regi innebära ett nej. Och således måste en ny organissation till för att klara upp kaoset i vården som Landstinget ställt till med under decennier, men aldrig kommer till rätta med. Under vintern och våren har Länssjukhuset i Sundsvall haft stora problem med överbeläggningar, vilket sliter på såväl personal som patienter, något som den nuvarande huvudmannen för vården i Västernorrland och Sverige Landstinget inte tycks ha förstått. En uppmaning till Landstinget. Använd våra skattepengar till att tillhandahålla en god och fungerande vård i stället för att betala viten.

Miljonviten hotar Länssjukhuset i Sundsvall Härnösand

(S)tor glädje i Landstinget efter maktskifte

Denna glädje får nog stå för makthavarna i Landstinget, Vi medborgare som först sett hur Sjukvården raserats av just Lansstingets S- majoritet, delar nog inte denna glädje lika fullt ut. Många av oss hade nog hellre sett en avveckling av Landstinget och därmed sett en annan huvudman för Landstingets absolut viktigaste uppgift nämligen Hälso och sjukvården, dels för att komma till rätta med överbeläggningarna så att inga patienter skall behöva vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, denna önskan kommer nog aldrig att uppfyllas så länge Landstinget skall sköta en så viktig uppgift som en fungerande vård utgör för oss medborgare och skattebetalare. Det hävdas ofta att all nedrustning i vården skulle bero på att vi minskar i befolkning och därmed minskar skatteunderlaget, och det är klart att ingen flyttar till ett Län där man till följd av Landstingets ständiga spariver riskerar att ligga i sköljrum, korridorer och i andra dör vård ej avsedda utrymmen, Nej Landstingets tid är förbi. Ingen skall tro att den nya röda majoriteten i Landstinget kommer att få någon ordning på kaoset i vården, för det var ju Socialdemokraterna som lade ned Härnösands Sjukhus och därmed skapade kaoset i vården i form av överbeläggningar och ambulanser som tvingas ringa till våra sjukhus för att höra om det finns plats, ett kaos som man trodde skulle avhjälppas med en ny majoritet i Landstinget vid valet 2010.Men så blev och kommer det aldrig att bli.

(S)tor glädje i Landstinget efter maktskifte

Maktskifte i Sverige

God morgon. En stor olycka har drabbat Sverige och Västernorrland i Natt. De rödgröna återtar makten. Dess värre tycks denna olycka även drabba Landstinget i Västernorrland, där den rödgröna majoriteten lade ned hela slutenvården i Härnösand, med stora överbeläggningar i Sundsvall som följd, Nu skall de rödgröna återta makten i samtliga Ådalskommuner och på många andra platser i Sverige. Så upp till bevis att ni snaras återställer ordningen i vården. Skolan och omsorgen ni som skrikit och bett om detta maktskifte.

I bland sker saker snabbt.

Ända till för bara några dagar sedan var gångvägen och cykelvägen mellan Landstingets parkering och spiran totalt mörklagd, eftersom det rör sig mycket folk på aktuell vägsträcka tänkte undertecknad att ett medborgarförslag kanske kan hjälpa. Och se där för att antal veckor sedan kom ett skriftigt beslut att Samhällsnämnden beslutat att bifall undertecknads förslag om att sträcka ut befintliga ljuspunkter från Landstingsparkeringen ned efter gång och Cykelvägen mellan Landstinget och Spiran,. vart mycket förvånad när jag gick till teatern på fredag kväll och såg att man satt upp dessa belysningspunkter och glad när jag gick hem och slapp gå i kosvarta natten och plötsligt kanske stå öga mot öga med någon man inte kunde se. Tack beslutsfattare och utförare för att detta arbete som måste anses utgöra en trafiksäkerhetsfråga utfördes så snabbt. Nu finns det säkert de som säger ja hos oss är det svart. Men skriv till Härnösands Kommun eller den Kommun ni tillhör och ställ era frågor och uttryck era önskemål till era beslutsfattare, de företräder oss medborgare och skall göra vad vi vill eller önskar, även om det inte alltid går igenom så lönar det sig alltid att försöka

Vänliga hälsningar Tack och lycka till

Andreas Menzel

Ny belysning

Till Landstingets majoritet och opposition

Ja vad vill Väljarna? Väljarna vill ha en fungerande vård och inte ett Landsting som trots ständiga nerskärningar tycks gå omkring med stora hål i byxfickorna, där våra skattepengar försvinner utan att vi vet vart och till vad de försvinner. För hur ni än nedrustar i vården så får ni aldrig en ekonomi i balans. Hade Landstinget drivits som ett företag så hade ni varit konkursade för länge sedan för sådär 30-40 år sedan, men eftersom ni leker med våra skattepengar så tycks det vara omöjligt att komma åt er och lika svårt att komma till rätta med Landsatinget ekonomi. Tyvärr vart ju torsdagens debatt som alla väntat på skulle övergå i en offentlig debatt med medborgarna på Härnösands Teater ett plattfall och en flopp. Det viktigaste ni har alltså medborgarna, kom inte till tals en enda gång, och tydligen hade ni planerat in denna debatt avsiktligt sent så att inget extra datum hade kunnat lagts in för en dialog och debatt med medborgarna,, man måste fråga sig om Landstinget medvetet kör med diktatorsfasoner och därmed tror att ni skall få tyst på medborgarna, men se du då har ni gott på en nit, som du förstår och hör så är jag besviken över torsdagens debatt och lika besviken är jag över att ni kör över oss medborgare som ångvältar, må vi hoppas att Landstingets tid snart är över och att någonting nytt kommer som säger vården först och allt annat sedan,. Tänker ständigt på edra stackars medarbetare i vården som sliter häcken av sig, till följd av ständiga överbeläggningar, . Tänk om ni en enda gång skulle sätta er in i hur det är att arbeta i vården eller vara patient som till följd av överbeläggningar tvingas ligga i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen. jag vet inte hur jag skall uttrycka min besvikelse över hur Landstinget behandlar oss som medborgare och patienter och den underbara personal som trots Landstingets ständiga osthyvelprincip alltid är vänliga och trevliga, frågan är bara hur länge vi som medborgare och vårdpersonalen skall orka med de rådande förhållandena , som startades under den förra Landstingsledningen, och som slentrianmässigt har fått fortsätta. Nej nu måste det till krafttag för att få vården i Sverige och Västernorrland på rätt köl, så här får det bara inte fortsätta oavsett vad som händer i eller med Landstinget efter den 15 september 2014

Valdagen närmar sig med stormsteg

På Härnösands Torg står valstugorna uppställda tätt efter varandra och alla lovar de en det ena en det andra, och frågan är vad som händer i maktens boningar på valdagen den 14 september, Vem kan lova att man satsar på vården omsorgen och skolan, några av de viktigaste grundpelarna i ett fungerande samhälle

Härnösands Resecentrum bra ur många synvinklar men traffiksäkerheten måste ses över


Härnösand har ett resecentrum som ur många synviklar har blivit mycket bra efter den omfatande ombyggnaden för ca 2 år sedan. Dock tycks ett mindre men ej betydelselöst problem ha uppstått. Detta består i att resenärer som skall till bussarna inte tycks ha förstått att man som fotgängare skall ta sig in till bussplattformen via gångvägens. Utan allt oftare ser jag fotgängare passera under eller på sidan om bommarna trots att dessa är nedfällda, i det läget befinner sig fotgängarna på bussplanen, vilket kan bli direkt livsfarligt och är förbjudet.
Man behöver alltså så snabbt så möjligt ännu en gång se över situationen vad gäller hur man som fotgängare skall ta sig till och från bussplattformen på ett tryggt och säkert sätt, vilket jag tror att det handlar om en skyltning som klart talar om var fotgängarna skall ta sig till bussarna.
Bara för en kort tid sedan inträffade just beskriven situation att fotgängare befann sig på bussplanen precis i samma svep som en av Norrlandskustens bussar kör in på området, detta är som alla inte bra, men går förhoppningsvis att åtgärda innan en allvarlig olycka inträffar.
Jag vill poängtera att jag engagerat mig en del i trafikfrågor och alltså har sett en hel del olika situationer och haft en hel del intressanta samtal i denna viktiga fråga, bland annat med vår dåvarande kommunikationsminister Inez Uusmann och jag tycker att frågan är mycket viktig, och jag hoppas slippa bli vittne till någon onödig olycka.

Torsdagens Landstingsdebatt på Härnösands Teater Ett Fjasko


På Torsdagskvällen hade Landstinget i samarbete med P4 inbjudit allmänheten till offentlig debatt med Landstingets företrädare för såväl Majoritetspartierna som Oppositionspartierna . I vanlig ordning intog de styrande scenerna, och avgav det ena löftet efter det andra, men någon dialog och debatt i egentlig mening med medborgarna förekom aldrig, tiden var alldeles för knapp det hade annonserats att arrangemanget skulle börja klockan 17,00, någon sluttid var aldrig satt, men den första timmen gick åt till interna diskussioner politikerna emellan, förmodligen för att prata ihop sig om att någon dialog med medborgarna vill vi inte ha, och man frågar sig varför man då spå stort går ut och gör så stor reklam för ett sådant jippo. Och hur skall de styrande i Landstinget få någon uppfattning om medborgarnas och väljarnas åsikter i så viktig råga som vården är för oss medborgare. Arrangemanget kan sammanfattas med orden Politikerna intog scenen och medborgarna fick ta del av allt valfläsk.
Synd bara att radio Västernorrland som medarrangörer till detta jippo inte lyckades styra upp det mera så att medborgarna hade en större chans till delaktighet i så viktiga frågor som vården utgör för just oss medborgare, det kändes som en form av diktatorsfasoner. Bättre lycka nästa val.

Sverrigedemkokraterna och Landstinget välfärdens farsot

Sverigedemokraterna vill lägga ned Sollefteå Sjukhus och spelar därmed Landstinget i händerna
Sverigedemokraterna vill lägga ned Sollefteå Sjukhus, och hävdar därmed att man därmed frigör resurser. För att öka kvalliten i hela länet. Sanningen blir i stället den, att om Sollefteå Sjukhus läggs ned så ökar belastningen och överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus ytterligare eftersom man då förutom ca 25 000 Härnösandsbor skall bereda pålats för hela Sollefteå Kommun, med ca 20 000 innevånare.
Med sunt förnuft och mänskligt förstånd så måste Sverigedemokraterna som man må be en stilla bön att de inte får Landstingsmajoritet inse att de förslag de i dag onsdag slänger ur sig i tidningen Ångermanland blir en omöjlig situation i Sundsvall och Örnsköldsvik som då skall bereda plats för Härnösandsbor och Sollefteåbor.
Nej. Gud bevare oss från Landstinget och Sverigedemokraternas utspel i en så viktig fråga som sjukvården utgör för oss medborgare.
Lägg ned SD och Landstinget och börja arbeta på att skapa en hållbar situation i vården för såväl patienter som personal Till sist uppmanar jag alla som värnar om en fungerande vård att skriva på ett upprop på nätet med överskriften stoppa nedrustningen i vården , och det skulle nog ha passat bra med en fras till stoppa Sverigedemokraterna och lägg ned landstinget som utgör den nya farsoten i välfärden.