Nej till kameraövervakning i sambiblioteket i Härnösand

Medborgarförslag gällande kameraövervakning i sambiblioteket fick nej vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Härnösand, detta med hänvisning till den personliga intrigriteten som kameraövervakning innebär. Nejet till övervakning i sambiblioteket i Härnösand beror på ett tidigare nej Kammarätten efter en begäran från kungliga biblioteket att få övervaka stölder från sina samlingar efter flera stölder. Och visst skall hänsyn tas till den personliga integriteten men skall man väga de lilla intrång i den personliga intrigriteten mot säkerheten för den enskilda individen, så måste nog säkerheten gå före integritetsskyddet eftersom det förekommer rätta många incidenter där oskyldiga samhällsmedborgare utsätts för brott och ett ja till medborgarförslaget i Härnösands Kommunfullmäktige hade nog suttit bra.
Man frågar sig ibland hur jurister tänker,. Och jag vill betona att det inte är beslutet i Kommunfullmäktige som förbryllar mig.Utan i stället är det Kammarättens utslag, vilket starkt kan äventyra den enskildes säkerhet. Det känns inte lätt att göra en insats i samhället som ur mänskliga ögon ter sig rätt, när rättvisan sätter käppar i hjulen .

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *