Landstinget i Västernorrland hoppas på läkare från Syrien

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland hoppas Landstinget i Västernorrland på läkare bland Syriska flyktingar. Inget ont i flyktingar.Men hur dum får landstinget i Västernorrland egentligen bli.
Har Landstinget i Västernorrland tänkt på vad detta kan få för konsekvenser för oss medborgare och patienter.?
Är detta ett sätt för Landstinget att dumpa lönesättningen bland läkare och övrig vårdpersonal, eftersom dessa läkare om de ens haft någon lön i sitt hemland, har betydligt lägre löner i ursprung ?
Har Landstinget i Västernorrland tänkt på vad en läkarimport från i detta fall Syrien kan få för konsekvenser för oss medborgare och patienter i form av språkförbistringar och dess konsekvenser?
Varför har inte Landstinget begripit att nedrustningen innebär att Västernorrland blir allt mindre attraktivt för Svenska läkare som bland annat arbetar i Norge, för just Landstinget i Västernorrland har haft ett antal mycket duktiga läkare som just försvunnit till Norge.
Nej det är dags att Landstinget oavsett politisk ledning en gång för alla inser att det är dags att ändra kurs för att behålla den kompetenta, kunniga och duktiga personal som tyvärr allt oftare söker sig till andra Län och i vissa fall Länder för att arbeta, och därför tvingas man alltså söka arbetskraft i låglöneländer och länder med risk för språkförbistringar och andra problem för oss patienter Värna om våra Svenska läkare se till att vården inte havirerar.

Landstinget raggar läkare bland Syriska flyktingar

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland hoppas Landstinget i Västernorrland på läkare bland Syriska flyktingar. Inget ont i flyktingar.Men hur dum får landstinget i Västernorrland egentligen bli.
Har Landstinget i Västernorrland tänkt på vad detta kan få för konsekvenser för oss medborgare och patienter.?
Är detta ett sätt för Landstinget att dumpa lönesättningen bland läkare och övrig vårdpersonal, eftersom dessa läkare om de ens haft någon lön i sitt hemland, har betydligt lägre löner i ursprung ?
Har Landstinget i Västernorrland tänkt på vad en läkarimport från i detta fall Syrien kan få för konsekvenser för oss medborgare och patienter i form av språkförbistringar och dess konsekvenser?
Varför har inte Landstinget begripit att nedrustningen innebär att Västernorrland blir allt mindre attraktivt för Svenska läkare som bland annat arbetar i Norge, för just Landstinget i Västernorrland har haft ett antal mycket duktiga läkare som just försvunnit till Norge.
Nej det är dags att Landstinget oavsett politisk ledning att en gång fört alla inse att det är dags att ändra kurs för att behålla den kompetenta, kunniga och duktiga personal som tyvärr allt oftare söker sig till andra Län och i vissa fall Länder för att arbeta, och därför tvingas man alltså söka arbetskraft i låglöneländer och länder med risk för språkförbistringar och andra problem för oss patienter Värna om våra Svenska läkare se till att vården inte havirerar.

Kollektivtraffikmyndighetens konferensresor

Skandalerna uppdagas en efter en. man kan som skattebetalare bara bli både mörkrädd och förbannad på hur det slösas med våra skattepengar
Enligt uppgifter i artikeln om Kollektivtraffikmyndighetens konferenser har vi skattebetalare betalt ca 740 000 kronor för myndighetens konferenser på fjällhotell, vilket innehåller spa. bufféer och mycket annat,alltså allt på skattebetalarnas bekostnad. man frågar sig om dessa människor inte tänker på att de själva är skattebetalare. Och sedan till den viktigaste frågan. Hur kommer dessa konferenskostnadsskandaler att påverka prisbilden för resor med kollektivtrafiken ? Och sist men inte minst vad har dessa människor för kunskap och koll på ekonomin ? Ingen alls kan man tycka
Använd skattepengarna på rätt sätt, men inte till sådant som är rent nöjesresande, för dessa 740 000 kan man håölla en rätt bra prisnivå på kollektivtrafiksresandet vilket kommer alla som nyttjar kollektivtrafiken till godo.

Andreas Menzel

Vad håller på att hända med vårtat civilicerade samhälle

Reflektion över den skrämmande utveckling som vårat samhälle tycks gå i genom i allt större utsträckning. Vad håller på att hända med vårat moderna samhälle, med ett informationsflöde som knappast skådat maken ? För så där 30-40 år sedan höll man kontakt med varandra genom personliga kontakter, brev eller senare telefon, man kunde också komna överens om hur man signalerade olika händelser., man ringde varandra eller var man nära grannar kilade man in och sa hej och hade oftast en trevlig stund tillsammans . I dag tycks de sociala medierna, e-post Face Book Twister och allt va de nu heter ha övertagit rollen av de personliga kontakterna, de fasta telefonerna tycks försvinna allt mera och ersättas av mobiltelefoner, där den enskilde kan bestämma hur, när och om man överhuvudtaget vill bli nådd någon gång. Tekniken i all ära men den får inte ersätta de personliga kontakterna, med ett förfall av det svenska telenätet riskerar vi också en allt större isolering av de människor som inte har de kontaktnät som de flesta har i dag. Självupptagenheten tycks ha blivit ett gissel för många, som lätt säger nej tack en annan gång jag har så mycket att göra , och visst har de flesta mycket att göra i dag, men inte så mycket att de inte har tid med en personlig kontakt, vilket vi alla mår bra av , om denna utveckling fortsätter, så ökar risken för ensamhet och utslagning i samhället något som kommer att kosta mångmiljonbelopp i vård, en vård som står inför ett allt större tryck trots ständigt minskade resurser. Vem tar ansvar för vad som håller på att hända med vårat välfärdssamhälle?

Landstingets framfart bekymrar

Vilken snuskig demokrati vi lever i.
Man kan inte annat än bli ledsen och förbannad, när man läser att politikerna får extra utbetalningar i samband med sammanträden. Var finns besparingarna i detta fall ? Landstinget fortsätter med att skära ned på vården om sjuka och sko sig själva. Nej nu får det vara nog. Landstinget måste omedelbart konkursas och läggas ned. De kan inte sköta vare sig ekonomi eller verksamhet så nu får det vara nog, nu skall de bort. Hyra dyra lokaler för ett 2 dagars sammanträde som kan skötas i egna lokaler på en dag. Höja sina egna arvoden och löner allt medan de skär ned i vården om sjuka den uppgift de engång grundades för att sköta, men missköyter så till den milda grad så att förtroendet nu är så långt ned i botten som det bara går. Synd bara att de har många tusen anställda i vården som gör ett otroligt arbete, men hur det är med uppskattning och vad de känner när deras egen arbetsgivare hyr dyra lokaler för fullmäktigesammanträde , skär i vården så att såväl personal som patienter far illa är ju lätt att förstå . Konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för nedrustningen i vården har efterlysts i åratal,men sådana viktiga dokument saknar Landstinget såväl kunskap som kompetens för att skapa. och tillhandahålla för oss medborgare.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Värna om vården och lägg ned Landstinget. Så den ända punkt de egentliggen har att ta ställning till vid sitt kommande sammanträde är en konkurs eller nedläggning för att rädda vården Och alla som värnar om en fungerande vård uppmanas att omedelbart skriva på stoppa nedrustningen i vården . Nu får det vara nog .

Andreas Menzel

Landstingets egna lokaler duger inte längre för Landstingsmötet

Landstingsmöte 29 och 30 oktober
landstingsfullmäktige sammanträder den 28 och 29 oktober 2014., men nu duger inte längre lokalerna i högborgen på storgatan 1. Utan nu skall man hålla sitt möte på Parkaden i Härnösand en kostsam tillställning som vi medborgarfe och skattebetalare får vara med och betala. Nej nu får det banne mig vara slut med nedrustning ge och besparingarna i vården, dessa kostnader har Landstinget av allt att döma råd med i överflöd, eftersom man hyr dyra lokaler för ett möte i 2 dagar som i och för sig skulle kunna klaras av på en dag eller ett par timmar, nu får Landstinget ta tag i besparingar inom sina egna väggar dvs administration och politikerarvoden, vården har ni råd med och skall återupprättas fullt ut. Hoppas bara att det inte blir något festande under dessa 2 dagar som vi skattebetalare och medborgare skall vara med och betala för då gapar skammen på torra Land.

Landstingets nedrustning i vården måste stoppas

Landstingets administrativa kostym och politiska organissation måste krympa i samma takt som nedrustningen i vården,eller rättare sagt mycket snabbar för att rädda vården i Västernorrland och du som värnar om vården hoppas jag skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården´. Och allt som inte har med Sjukvårdsfrågor att göra måste omedelbart plockas bort från Landsstingets verksamhetsområde och överföras till andra huvudmän

Och alla som värnar om vården i Sverige uppmanas att snarast skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården på http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden. Ingen med sunt förnuft tror heller på att den nya Landstingsmajoriteten som tillträder i Januari kommer att göra någonting för att komma till rätta med kaoset i vården, för hade de velat haft ordning så hade de inte lagt ned Härnösands sjukhus, och därmed sluppit överbeläggningar på de övriga sjukhusen och onödigt långa transporter, vilket inte är bra vare sig ur patientsynpunkt eller miljö tillika vårdpersonalens arbetsmiljösynpunkt.

Landstingets Administrativa kostym måste hårdbantas

Skrotbilar nära in på attraktivt bostadsområde

Skrotbilar in på attraktivt bostadområde
Skrotbilar in på attraktivt bostadområde.
Varför måste en parkering intill ett attraktivt bostadsområde se ut på detta vis ? Skrotbilar lämnas nästan varje år ett par gånger på parkeringen mellan Mac Donalds och Bostadsområdet Torsvik i Härnösand, för övrigt ett av Härnösands attraktivaste bostadsområden, dess värre måste det förflyta ett antal månader innan sådant skrot kan omhändertas av bärgare som kan forsla det till bilskroten, eller vad man nu gör av den, hoppas att denna skrothög omgående försvinner från denna parkering, dels för att inte förstöra ett attraktivt bostadsområde, men även för att inte förstöra för de som driver Mack Donalds restaurant på andra sidan

Tar över ekonomi i kris ?

Tar över ekonomi i kris ?
Enligt det tillträdande Landstingsrådet Elisabet Strömqvist tar de över en ekonomi i kris.Om nu detta skulle ha stämt så borde ju ekonomin ha varit i balans när just socialdemokraterna slog klubban i bordet för en nedläggning av Härnösands sjukhus. Beslutet att lägga ned Härnösands Sjukhus togs av den dåvarande S-styrda Landstingsmajoriteten, då alltså ekonomin borde ha varit i balans. Nu är det ju välkänt att nedläggningen av Härnösands Sjukhus aldrig handlade om ekonomi, eftersom just Härnösands Sjukhus var det ända sjukhuset med en ekonomi i balans, så att beskylla de borgerliga för att ekonomin i Landstinget skulle ha blivit sämre än med Socialdemokraterna vid rodret är utopi,vi vet ju också att det nästa sjukhuset som står på skottlinjen är Sollefteå.Hoppas bara att man inte tar någon hänsyn till hut´många politiker som bor i upptagningsområdet för detta fina sjukhus, skulle samma olycka drabba Sollefteå Sjukhus som Härnösands Sjukhus så vet vi medborgare att nedläggningar av sjukhus är aldrig fråga om Landstingets ekonomi utan Handlar i stället om Landstingets ideologi, eller kanske rättare sagt idioti, att i stället för att tillhandahålla en fungerande och värdig vård så betalar man 100 000-tals kronor i vite för felplacerade sängar, tala om att kasta pengarna i sjön och därmed slösa med våra skattepengar.Nej Landstingets tid är förbi, denna koloss på lerfötter måste läggas ned omedelbart för att rädda vården som befinner sig i akut kris med överbeläggningar, personal som inte orkar och ambulanser som inte vet var de skall köra .

Information om behovet av att investera i hälsa, kostens betydelse för hälsan och rehabilitering

HSO= Handikappföreningarnas samarbetsorgan inbjöd på tisdagen till en intressant seminariedag om hälsa, kostens och motionens betydelse för en bra hälsa och rehabiliteringen. Arrangemanget hade lockat ett 50-tal personer från länets olika handikapporganissationer., och som föreläsare hade man inbjudit Johannes Dock folkhälsoplanerare på Landstinget Kostvetare Ninni Engblom och Sjukgymnast Erika Nilsson från Österåsen. Samantaget en intressant dag, för vilken vi tackar de ansvariga .

Seminariedag om kost motion och nyttan och behovet av att investera i hälsa