Härnösands teater kulturpalats nr 1 även i framtiden

Som medborgare, skattebetalare och sann teatervän ser jag med oro på vad som händer med kullturevenemangen i Härnösand, sedan Härnösands Arena invigdes för något år sedan.
Tidigare var Härnösands teater den självklara centralt belägna platsen för julshower och alla andra kulturella evenemang, nu har Härnösands Kommun dragit på sig ytterligare en kostnadsbelastning i Härnösands Arena, dit man nu tycks förlägga fler och fler arrangemang. Dock är det undertecknads förhoppning att Härnösands Arena på inga villkor får ersätta Härnösands Teater med des centrala och lättillgängliga läge och ljusa och trevliga lokaler.
Om det visar sig att Härnösands Arena skulle bli en ekonomisk belastning för Härnösands Kommun så är det Härnösands Arena som skall avyttras, men som sann teatervän hoppas jag att Härnösands Arena aldrig kommer att ersätta Härnösands Teater. Alltså värna om Härnösands Teater och låt detta få förbli Härnösands Kulturmötesplats nr 1 i Härnösand även framledes.

Härnösands Arena ett hot mot Härnösands teater ?

Landstinget backar om stängning av Rehabmedicin u Härnösand över Jul Nyår och trttonhelg

Tänk att det kan fattas ett ända klokltr beslut i Landstibget . Nämliggen att inte stängfa Rehabmedicin i Härnösand över Jul,Nyår och trettonhelg,,Tänk om man hade fattat ett liknande k,lockt beslut att inte lägga ned slutenvården i H’rnösand, då hade man sluppit överbeläggningar i Sundsvall, onödigt långa transporter och kostnader för böter till fökjd av överbeläggningar, en vinst som hade gynnat alla, inte minst oss skattebetalare och medborgare, och vårdpersonalen som sliter häcken av sig för att göra det bästa möjliga för patienterna

Landstinget åsidosätter patientsäkerheten

Landstinget i Västernorrland åsidosätter patientsäkerheten i Rehabbassängen i Härnösand. Detta då en sjukgymnast befinner sig i reehabbassängen med 10-12 personer. Alla som har tid i reehabbassängen går där på remiss av sjukgymnast på grund av någon åkomma. Enligt vad undertecknad känner till skall reehabbassängen alltid bemannas av minst 2 personer. Detta för att snabbt kunna ingripa vid eventuella tillbud. Men Landstinget i Västernorrland sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand allt i sin spariver och därmed åsidosätter man patientsäkerheten. Inte nog med detta så har man för lite ambulanser vilket gör att det kan ta ända upp till en timme att få fram en ambulans. Tisdag den 4 november 2014 befinner jag mig till min vanliga tid i reehabbassängen och strax före tidens slut drabbas jag av ett krampanfall i vattnet, jag kommer tack vare ett rådigt ingripande av tjänstgörande sjukgymnast upp ur vattnet och hon får mig i liggande läge. Men eftersom båda ambulanserna befann sig i insats så hade Härnösand inga ambulanser till hands vilket innebar en väntetid på ca 1 timme, är detta god och fungerande vård ? En eloge till tjänstgörande sjukgymnast, jourhavande läkare och ambulanspersonal Det känns fruktansvärt jobbigt att dra upp enskilda fall för att förklara bristerna i vården för våra beslutsfattare i Landstinget och jag kräver omgående svar från Elisabet Strömqvist eller Per Wahlberg om förbättrad säkerhet i reehabbassängen och Ambulanstillgänglighet i Härnösand

Landstingspolitiker vägrar deklarera bilresor

Landstingspolitiker kräver miljonbelopp för bilersättning utan att deklarera dessa resor.Allt medan en vanlig medborgare skall deklarerar var enda krona och allt medan Landstingets ekonomi blir sämre och sämre, vilket drabbar oss medborgare i form av höjd Landstingsskatt och en fortsatt nedrustning i vården, eftersom Landstinget hävdar att ekonomin inte går i hop, . Men det är klart att Landstinngets ekonomi aldrig kan gå i hop med den okunskap och omdömeslöshet som de hanterar våra alltså medborgarnas skattemedel, och det handlar alltså om miljonbelopp som vi skattebetalare och medborgare skall vara med och betala i form av ytterligare nedrustning i värden när Landstingets ekonomi som vanligt går med stora underskott.
Tänk om det funnits något sätt att slippa Landstingsskatten på , då dessa pengar tycks gå till allt annat än Landstingets huvuduppgift vården. Om det nu är så att Landstingspolitikers vägrar stå för sina kostnader får de väl i avvaktan på en nedläggning av Landstinget bosätta sig i Härnösand, så att de kan nyttja kollektivtrafiken i staden , cykla eller gå.
Landstingets ekonomi är ju som vi alla väl känner till i botten, och då skall inte de slantar som detta konkutsbo förfogar över användas för att bekosta dyra resor åt Landstingstoppen