Landstinget åsidosätter patientsäkerheten

Landstinget i Västernorrland åsidosätter patientsäkerheten i Rehabbassängen i Härnösand. Detta då en sjukgymnast befinner sig i reehabbassängen med 10-12 personer. Alla som har tid i reehabbassängen går där på remiss av sjukgymnast på grund av någon åkomma. Enligt vad undertecknad känner till skall reehabbassängen alltid bemannas av minst 2 personer. Detta för att snabbt kunna ingripa vid eventuella tillbud. Men Landstinget i Västernorrland sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand allt i sin spariver och därmed åsidosätter man patientsäkerheten. Inte nog med detta så har man för lite ambulanser vilket gör att det kan ta ända upp till en timme att få fram en ambulans. Tisdag den 4 november 2014 befinner jag mig till min vanliga tid i reehabbassängen och strax före tidens slut drabbas jag av ett krampanfall i vattnet, jag kommer tack vare ett rådigt ingripande av tjänstgörande sjukgymnast upp ur vattnet och hon får mig i liggande läge. Men eftersom båda ambulanserna befann sig i insats så hade Härnösand inga ambulanser till hands vilket innebar en väntetid på ca 1 timme, är detta god och fungerande vård ? En eloge till tjänstgörande sjukgymnast, jourhavande läkare och ambulanspersonal Det känns fruktansvärt jobbigt att dra upp enskilda fall för att förklara bristerna i vården för våra beslutsfattare i Landstinget och jag kräver omgående svar från Elisabet Strömqvist eller Per Wahlberg om förbättrad säkerhet i reehabbassängen och Ambulanstillgänglighet i Härnösand

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *