Härnösands teater kulturpalats nr 1 även i framtiden

Som medborgare, skattebetalare och sann teatervän ser jag med oro på vad som händer med kullturevenemangen i Härnösand, sedan Härnösands Arena invigdes för något år sedan.
Tidigare var Härnösands teater den självklara centralt belägna platsen för julshower och alla andra kulturella evenemang, nu har Härnösands Kommun dragit på sig ytterligare en kostnadsbelastning i Härnösands Arena, dit man nu tycks förlägga fler och fler arrangemang. Dock är det undertecknads förhoppning att Härnösands Arena på inga villkor får ersätta Härnösands Teater med des centrala och lättillgängliga läge och ljusa och trevliga lokaler.
Om det visar sig att Härnösands Arena skulle bli en ekonomisk belastning för Härnösands Kommun så är det Härnösands Arena som skall avyttras, men som sann teatervän hoppas jag att Härnösands Arena aldrig kommer att ersätta Härnösands Teater. Alltså värna om Härnösands Teater och låt detta få förbli Härnösands Kulturmötesplats nr 1 i Härnösand även framledes.

Härnösands Arena ett hot mot Härnösands teater ?

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *