Landstingets försämringar för oss patienter upphör aldrig att förvåna

Man slutar aldrig att förvånas över Landstingets dumheter i form av försämringar för oss patienter och medborgare. Sedan den 1 Januari 2015 är det primärvården som ansvarar för reehabbassängen i Härnösand och med denna förändring tillhör de enligt uppgift en annan kassa, alltså kan jag som besöker reehabbassängen inte längre betala i kassan vid Rehab medicin, utan tvingas att ta mig till Vårdcentralen Sundets kassa i Sjukhusets f.d. lokaler för att registrera och betala mitt besök. Därefter skall jag ta mig tillbaka över vintertid is och halka till rehab bassängen. Har man då rullator eller annat hjälpmedel för att at sig fram så borde varje sunt tänkande människa inse det omöjliga i denna förflyttning. Landstinget hade en gång ett valspråk som lydde patienten i centrum, men ack ja vad man bedrar sig om man tror på detta vadspråk. I stället tycks Landstinget göra allt för att göra det riktigt besvärligt och jäkligt för dem som redan har det besvärligt, och att man undanhåller oss viktiga dokument som kallas konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys gör mig som medborgare, skattebetalare och patient rasande. Jag kräver nu omgående svar från Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist innehållande löfte om att de överföringstekniska frågorna mellan kassorna löses av Landstinget så att de inte drabbar oss som patienter. Jag kräver även konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för nedläggningen av Härnösands sjukhus. Istället tvingas Landstinget betala30 000/ felplacerad säng i Sundsvall

. Ännu en gång planerar Landstinget att försämra tillgängligheten för patienterna.

. Ännu en gång planerar Landstinget att försämra tillgängligheten för patienterna.
Denna gång har man enligt trovärdiga uppgifter beslutat att ta bort möjligheten för patienter med behandlingstid i Reehabbassängen i Härnösand att betala sina besök i kassan som ligger i samma hus. Detta innebär att jag som patient först skall bege mig 2 trappor ned för att betala min avgift för att sedan ta mig tillbaka till reehabbassängen och våra behandlingar. Men nu har reehabbassängen överförts till primärvården som även detta är en Landstingsverksamhet, men nu tydligen innebär att pengarna går till en annan kassa och därför kan vi som skall besöka reehabbassängen inte längre betala i kassan vid rehab medicin, alltså åter en försämring för oss patienter. Landstinget hade så vitt jag kan minnas en gång en slogan som lydde, patienten i centrum? Men den försvann när Härnösands Sjukhus lades ned. istället satsar Landstinget på nya leksaker för sina anställda surfplattor, vilket tycks vara betydligt viktigare än en tillgänglig vård för patienterna. Vem beslutar om dessa dumheter till färändringar? Jo fysiskt fullt friska politiker och tjänstemän i Landstinget, och vem drabbar detta jo åter patienter som till följd av skada eller sjukdom redan har det svårt att förflytta sig. Jag kräver omedelbart svar från Elisabet Strömqvist När skall ni sätta patienten i centrum genom att göra vården mera lättillgänglig för dem som mest och bäst behöver den.

Landstinget satsar på nya försämringar för patienterna och investerar i stället i nya leksaker surfplattor

Privata hemtjänstföretag förlorar avtal.

När jag läste detta fick jag hicka och ringde genast upp de företag Modern Omsorg som jag anlitar men de har så vitt jag förstått inte drabbats, men varför skall vi som behöver dessa tjänster få denna information via massmedia ?. Hur många onödiga telefonsamtal kommer inte detta att innebära för den enskilde, med en förmodad betydande ökad arbetsbelastning för dessa företag ? Utförare.