Landstinget spar åter på fel sttälle

Allt medan vården ständigt skall spara vilket drabbar så väl patienter som personal, så tycks Landstinget i Västernorrland inte använda sig av samma villkor.
Landstinget i Västernorrland har minst 4-5 tidningar, dessa finns alla på samtliga våningarna , här handlar det om fullt friska människor som gott skulle kunna röra på sig och ta sig till biblioteket i bottenvåningen för att läsa tidningen , som man säkert prenumererar på hemma och därmed borde ha läst innan man beger sig till Landstingets kansli. På Länssjukhuset finns endast en tidning och det är Sundsvalls tidning, vil man läsa något om hemorten får man för det första bege sig ned i centralhallen och för det andra bekosta dessa tidningar själv.
Uppmaning till Landstingsledningen spara rätt spara även ni genom att dra ned på antalet tidningar, pengar som utgörs av betydande summor varje år.

Vården i Sverige och Västernorrland håller på att kolapsa, detta drabbar alla och måste stoppas

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland.
Landstingets ständiga nedrustning i vården gör att köerna till operation såväl planerade som akuta växer katastrofalt lika så är det en katastrof att många akut och svårt sjuka får vänta alldeles för länge på Landets akutmottagningar och inte minst vårdas i för vård ej avsedda utrymmen som korridorer,sköljrum, expeditioner med fler för vård ej avsedda utrymmen, detta kan inte accepteras, eftersom det handlar om människor, och inte minst om sekretessen dessutom är det ingen bra arbetsmiljö för vårdpersonalen, till sist får Landstinget i Västernorrland betala 30 000 kronor för varje felplacerad säng, pengar som kan och skall användas på bättre sätt Tack för din påskrift och ditt stöd för en human vård i Sverige och Västernorrland och sist men inte minst låt inte våra politiker i Landstinget gå före i vårdkön genom att köpa sig förbi vårdkön detta kan vi inte acceptera Tack alla som stöder detta budskap med era påskrifter. För en fungerande vård i Sverige och Västernorrland Andreas Menzel Härnösand http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden Andreas Menzel Härnösand initiativtagare till ett upprop som angår alla.

En musikalisk resa genom historien med Rollin Phones och Olle Persson

Denna vecka ger den numera världsberömda Saxofongruppen Rollin Phones och sångaren Olle Person en musikalisk resa genom Länet, med ett program med överskriften En musikalisk resa genom historien VIVE LE SAXOPHONE
På programmet finns musik av Jean Baptiste Singelie Hector Berlioz George Bizet ur Carmen Debussy Ralph Wiedoeft Kurt Weill Erland ´von Kock Allan Petersson och Fredrik Högberg.
Sammantaget en mycket varieande och innehållsrik konsert, som ingen lämnar ledsen kan man nog lova, och nu önskar vi denna grupp lycka till och hoppas på ett återseende. Och alla som vill höra något ut över det vanliga skall försöka att höra denna grupp under dess turné i Länet .

En musikalisk resa genom historien Vive Le Saxofoner Rollin Phones & Olle Persson

Fokus Företagsmässa Härnösand

Fokusmässa Härnösand
Denna helg fredag lördag pågår Företagsmässan Fokus i Härnösand.
Och redan på fredagen var det många som besökte denna mässa som nu har pågått under några år Såväl äldre som nya företag presenterade sina affärsidéer, ett intressant tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter med varandra, intressant är det också att se att vi i vårat område kring Härnösand har så många företag såväl äldre som nyare inom många olika bruncher. och redan på mässans första dag var det många nyfikna besökare, mässan pågår även i morgon lördag.
Det finns dock några nackdelar med att förlägga en så pass populär mässa så pass långt från stan och det är att det är besvärligt för den icke bilburne att ta sig fram och tillbaka. Sedan kan det vara ide att se över situationen med trösklar vid tabletterna, dessa trösklar kan göra det något besvärligt för funktionshindrade att ta sig in på toaletten en liten men inte oväsentlig sak som är självklar för de flesta. Jag vill poängtera att detta endast handlar om en fundering tillika önskan att göra det lätt för alla att besöka denna intressanta mässa. Härnäsands Teater vore nog inte helt fel ur tillgänglighetssynpunkt även om ytorna där är mindre men ett centralt läge kan ha stor betydelse för besökarantalet. För den skall ju vara tillgänglig för alla alltså även för icke bilburna. Hoppas att denna mässa får fortsätta då den är ett viktigt forum för utbyte av idéer och tankar.

Solförmörkelsen den 18 Mars 2015

Har just sett solförmörkelsen en upplevelse som inte går att beskriva, men skall ändå visa några bilder tagna under några minuter kring klockan 10 Torsdag den 18Mars 2015 En mycket stark upplevelse, nästan kuslig. Bilderna är tagna med några sekunders mellanrum med en liten digitalkamera Inte illa tycker jag .

Detta händer vid Solförmörkelse.
Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden.
Solens diameter är cirka 400 gånger större än månen men ligger 400 gånger längre bort vilket gör att de två himlakropparna är nästan identiskt stora sett från jorden. När månen rör sig i sin elliptiska bana runt jorden, växlar avståndet mellan jorden och månen – från ca 6 % under till ca 6 % över det genomsnittliga avståndet (384 400 km), vilket gör att månskivan varierar i storlek. Även jordens bana runt solen är elliptisk, men i mindre grad. Solskivans storlek varierar alltså också något, men är i de flesta fall lite mindre än månskivan.
Den första säkert dokumenterade solförmörkelsen inträffade den 5 maj år 1375 f Kr. i staden Ugarrit
Eftersom månens bana lutar i förhållande till jordens bana (med cirka fem grader), blir det solförmörkelse endast när banplanen skär varandra samtidigt som månen passerar. Detta sker med ett knappt halvårs mellanrum och resulterar i att månens skugga faller över delar av jorden. En solförmörkelse kan vara partiell eller total beroende var på jorden man befinner sig

Solförmörkelse

Solförmörkelse

Har just sett solförmörkelsen en upplevelse som inte går att beskriva, men skall ändå visa några bilder tagna under några minuter kring klockan 10 Torsdag den 18 Mars 2015 En mycket stark upplevelse, nästan kuslig. Bilderna är tagna med några sekunders mellanrum med en liten digitalkamera Inte illa tycker jag .


Detta händer vid Solförmörkelse.
Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden.
Solens diameter är cirka 400 gånger större än månen men ligger 400 gånger längre bort vilket gör att de två himlakropparna är nästan identiskt stora sett från jorden. När månen rör sig i sin elliptiska bana runt jorden, växlar avståndet mellan jorden och månen – från ca 6 % under till ca 6 % över det genomsnittliga avståndet (384 400 km), vilket gör att månskivan varierar i storlek. Även jordens bana runt solen är elliptisk, men i mindre grad. Solskivans storlek varierar alltså också något, men är i de flesta fall lite mindre än månskivan.
Den första säkert dokumenterade solförmörkelsen inträffade den 5 maj år 1375 f Kr. i staden Ugarrit
Eftersom månens bana lutar i förhållande till jordens bana (med cirka fem grader), blir det solförmörkelse endast när banplanen skär varandra samtidigt som månen passerar. Detta sker med ett knappt halvårs mellanrum och resulterar i att månens skugga faller över delar av jorden. En solförmörkelse kan vara partiell eller total beroende var på jorden man befinner sig

Landstingets ständiga försämringar en besvärlig och kostsam historia för oss patienter.

Sedan primärvården övertog reehabbassängen, så kan vi som behöver nyttja denna verkssamhet inte längre betala i kassan på rehab centrum, utan skall bege oss till vårdcentralen Sundet för att betala och stämpla i våra högkostnadskort, detta innebär en massa besvär för den som redan har det besvärligt och om jag har otur kan det dessutom bli mycket dyrt, om jag skall ta alla besöken på faktura, dels för att man då slår i hop en längre tids behandlingar alltså en rätt bra sidoinkomst för Landstinget i Västernorrland, som därmed borde ha hur mycket pengar som helst före att återställa ordningen i bassängen samt underlätta i stället för försvåra för oss patienter, om Landstinget tror att vi går där för vårat egna höga nöjes skull har ni fel, det handlar i de allra flesta fallen om människor med olika medicinska diagnoser där inga andra behandlingar hjälper och dessutom om människor som många gånger har det kroppsligt besvärligt, så nog borde vi väl kunna kräva någonting tillbaka för all skatt vi betalar. Det är även märkligt att det inte går att få ur Landstinget vad de spar på alla neddragningar, men trägen vinner brukar man säga så åter kräver jag konsekvensbeskrivning samt kostnadsanalys för alla nedläggningar och försämringar vad gäller tillgängligheten i vården inte minst i Härnösand Jag kräver svar från Elisabeth Strömqvist med löfte om att ordningen återställs i reehabbassängen,. Jag säger inte att det var fel att primärvården övertog verksamheten, utan vad jag säger är att Landstinget måste se till att återställa ordningen och därmed underlätta för oss patienter

Henösands Privilegiedag firades under lördagen

Den 11 mars 1585 grundades Härnösand och fick därmed sina stadsrättigheter.
Stadsprivilegier var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar På lördagen firades 430 års jubileum med öppet hus i bland annat rådhuset och andra offentliga byggnader.Även denna gång i närvaro av Johan den III men denna gång i närvaro av Johan Högberg till vardags gymnasielärare i Kramfors som gestaltade Johann den III på ett förträffligt sätt Dessutom kunde den intresserade ta del av en föreläsning om gravfälten i Tullportsperken i Härnösand gjord av Länsmuseet Västernorrland, och mänga hade sökt sig till rådhuset för at fira denna dag i ett vackert vårväder. Vi tackar Härnösands Kommun och Johann den III för ett tidsenligt firande och hoppas att traditionen får bestå. Ett stort plus är att Härnösands Rådhus numera är tillgängligt för alla, efter att man installerat hiss.

Härnösands privilegiedag

Landstinet säljer halva Härnösands Sjukhus och observera att det handlar om den del som innehåller rehabmedicin och Rehabbassäng

Ännu en gång tycks vettvillingarna i Landstinget denna gång med Elisabeth Strömqvist i spetsen vara ute efter att slå ihjäl det som återstår av verksamheten vid det en gång välfungerande Härnösands sjukhus alltså samma majoritet som satte dödsstöten mot Härnösands Sjukhus för ca 20 år sedan. Denna gång tänker man sälja halva Härnösands Sjukhus och man tar naturligtvis den del där den minimala verksamheten i form av Reabmedicin och reehabbassängen har sina lokaler och vem tror ni detta drabbar Jo0 oss medborgare. Landstingets tid är förbi misshandeln av oss medborgare måste omedelbart upphöra en fot i ändan på hela Landstingsledningen såväl tidigare som nuvarande skall bort en ny organisation måste till för att rädda vad som räddas kan Landstingets sveket från så väl den S-ledda som den under ett antal år m ledda Landstingsmajoriteten får bara inte fortsätta. Du som värnar om rehabverksamheten och reehabbassängen i Härnösand samt säger nej till fortsatt nedrustning i vården uppmanas omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården Lägg ned Landstinget och stoppa nedrustningen i vården http://www.skrivunder.com/signatures/stopppa_nedrus… SOS Uppmaning till alla som värnar om vården Tack för att ni omgående stoppar nedrustningen i vården genom era påskrifter på detta upprop Att skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården kan betyda skillnad mellan Liv och Död

Vettvillingarna i Landtinget med Elisabeth Strömqvist i spetsen måste omedelbart stoppas
Halva Härnösands Sjukhus till salu

Fråga till chefredaktör Jimmy Näslund

Vad har hänt med Allehanda Medias reception i Härnösand?
Hade härom dagen ett rätt angeläget ärende som hade varit bra för tidningen, så min vana trogen går jag in på allahanda medias som jag trodde reception på Nybrogatan i Härnösand. Men döm om min förvåning när jag möts av en neddragen rullgardin en dörr som väter till en korridor utan vidare hänvisning vart jag skulle ta vägen. Har alltid trott att receptionen är navet i en sådan verksamhet, men så tycks inte vara på allehanda media och nu ställer jag frågan till tidningens chefredaktör Jimmy Näslund Vart har kundservicen tagit vägen och vem tror ni prenumererar på en tidning med så usel kundservice`? Tidningen är ju ändå väldigt dyr så lite service kan man ju kräva.