Nej till övergångsställe vid bostadsområde upprör och förvånar

Undertecknad mottog i dag måndag 2015-03-01 Härnösands Kommun Samhällsnämndens beslut om avslag gällande övergångsställe vid Bostafsområdet Torsvik, ett beslut som mottogs med stor besvikelse och förvåning, motiveringen lyder att det finns 2 övergångsställen med ett antal hundra eters mellanrum tillgängliga, varav det ena ligger vid tunneln vid resecentrum och det andra i kurvan mot Viktoriagatan, alltså rätt långt bort från bostadsområdet Torsvik, där det bor flera funktionshindrade och äldre, många behöver även hjälpmedel i form av rullatorer, permobiler och rullstol.
Att i detta läge hävda att det är ju nära till nästa övergångsställe eller ännu värre skriva att det är ju inte förbjudet att passera gatan alltså menat även där inget övergångsställe finns bevisar avsaknad av förståelse för människor som har det något svårare än fullt friska människor.
Min förhoppning är att Samhällsnämnden i Härnösands Kommun tar sig ännu en funderare och omprövar sitt beslut, sätter sig in i problematiken och till sist ser till att ge ärendet en ny prövning och därefter överlämnar detta till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, så att undertecknad i egenskap av förslagsställare får chansen att motivera och förklara ärendet, för vi har alla oavsett personliga förutsättningar till en säker trafikmiljö, eller har det börjat råda någon form av rang i form av du skall du skall inte

Samhällsnämnden säger nej till övergångsställe vid bostadsområde

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *