Kameraövervakning av offentliga platser

Det är helt rätt som insändarskribenten skriver angående kameraövervakningen av Sambiblioteket i Härnösand, där undertecknad hade lagt ett medborgarförslag .om kameraövervakning av Sambiblioteket i Härnösand, vilket dock avslogs med motiveringen att detta stred mot den personliga intrigriteten , och man frågar sig alltså om det strider mindre mot den enskildes intrigritet att kameraövervaka idag än för något år sedan ? Vidare frågar man sig om det beror på vem som lägger dessa förslag, inte heller torget där det rör sig mycket folk skulle få kameraövervakas Är det mer rätt om ett sådant förslag kommer från de styrande än från medborgarna, eller har någon av våra beslutsfattare utsatts för rånförsök så att de förstår våran = medborgarnas oro och rädsla och varför skall det behöva gå så långt innan man inser vikten av en säker tillvaro för alla

 

Landstinget lägger ned Sollefteå Sjukhus begreppet akutsjukhus försvinner

Sollefteå Sjukhus det nästa som kommer att läggas ned om Landstinget får bestämma
Sollefteå Sjukhus det nästa som kommer att läggas ned om Landstinget får bestämma

Begreppet akutsjukhus försvinner ur Landstingets begrepp vilket nog måste tydas som att nu har turen om nedläggning av sjukhus kommit till Sollefteå, där man nu ser på hur mycket som skall göras eller inte göras där, vilket innebär att sjukvården slimmas och alltså görs så liten så möjligt, detta innebär att alla operationer inte kommer att kunna genomföras på alla sjukhusen, och läkarna ser med oro på den nya organissationen, som de med all rätt menar kommer att göra det svårt att rekrytera personal till Sollefteå Sjukhus, i den första Landstingsplanen står det ”För att säkra tillgången till god vård för länets innevånare är tre sjukhus en förutsättning, men i denna förutsättning har man alltså redan tagit bort begreppet akutsjukhus och frågan är vem som skall bedöma vad som är akut och var jag som drabbas av akut sjukdom skall ta vägen.

Färdtjänst

Skulle häromdagen beställa en resa till en av våra kyrkor i Härnösands Landsförsamlingar, men trots att jag visste vad kyrkan och församlingen hette och trots att jag vret var den ligger var jag tvungen att ringa till en av stans taxibolag för att ta reda på fastighetsbeteckningen på den fastighet där aktuell kyrka ligger, detta eftersom Samtrans inte klarar av att lägga in en beställning på namn utan endast på fastighetsbeteckning, hade jag då haft svårt för att ta reda på adress = Fastighetsbeteckning så hade jag förmodligen fått stanna hemman. De råd jag vill ge Samtrans i Ånge är att ta sig lite turer då och då i Härnösands ytterområden för att lära sig fastighetsbeteckningarna, allt för att göra det så lätt så möjligt för oss kunder att beställa våra resor så att vi slipper ringa till de lokala Taxibolaget bara för att få reda på en fastighetsbeteckning, de får ju ändå inte köra färdtjänst så varför skall de eller kunden serva Samtränas med denna information? Till sist är det ett måste att Samtrans fordon utrustas med samma anropssystem som alla andra taxibilar, så att jag som kund snabbt och enkelt kan få reda på var beställd bil befinner sig samt att det måste bli lättare att direkt beställa bilar och inte att jag som kund skall veta när jag skall ha en återresa, och om jag inte vet det så skall jag riskera att gå hem .

 

 

 

 

 

 

Landstingssammanträdet 24-25 Juni en dyr annons för ett kort sammanträde.

Enligt en onödigt påkostad annons i tidningen Ångermanland Onsdag den 17 Juni skall Landstinget i Västernorrland sammanträda Den 24 och 25 Juni, men frågan är om detta sammanträde behöver annonseras med en så dyr annons som den som är införd i TÅ den 17 Juni ? För det ända som detta sammanträde rimligtvis skall handla om är en nedläggning och konkursansökan, och därefter tar ju en konkursförvaltare över själva handläggningen, alltså behöver man ju inte samla den politiska klanen för ett sammanträde som tar någon timme alltså inga 2 dagar, efter beslut om konkurs skall ju ärendet skötas av konkursförvaltare och inte av en massa skrivbordsnissar vid Landsinnget. Nej det är dags att Landstinget behandlas lika styvmoderligt som Landstinget själva behandlar sin huvuduppgift vården. Vården behöver vi men Landstinget är en koloss på lerfötter som för länge sedan överlevt sig själva och  omedelbart skall läggas ned, så att ekonomiska medel frigörs till en fungerande vård utan patienter i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen,. Huvudansvaret för vården kommer därmed att överföras till Staten eller annan huvudman som förhoppningsvis förstår att värdesätta och förvalta en så viktig uppgift som vården utgör i ett fungerande samhälle, något som Landstinget aldrig har eller kommer att inse.

M politikern Elin Nilssons utspel om vården i Västernorrland

Enligt Elin Nilsson M Har vi inte råd med tre akutsjukhus i Västernorrland. Elin Nilssons uttalande vittnar om stor okunskap och visar på ännu större oföeståelse och mycket dålig insikt i den kaotiska sittuation som råder i vården i Västernorrland i form av överbeläggningar, med patienter i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, långa väntetider viid akutmottagningar och för planerade besök. för den faktiska sittuati09nen och dålig insiikt i det kaos som råder i våården i Västernorrland, där största kaoset råder vid Länssjukhuset i Sundsvall, något som påverkar sittuationen vid alla tre sjukhusen. Vad Landstinget måste göra för att komma till rätta med kaoset i vården är att återupprätta Härnösands Sjukhus, då slipper Landstinget dyra bötebelopp = 30 000/ felpacerad säng i Sundsvall, detta är om något slöseri med våra skattepengar. Så rådet jag vill ge Moderaten Elin Nilsson är att ta sig an verkligenheten för att Västernorrland behöver 3 ja egentligen fyra akutsjukhus för att komma till rätta med vårdkaoset,. Så välkommen till verklighen i egenskap av patient eller personal Elin Nillssopn. Det vi absolut inte har råd m,d är Landstinget Denna koloss på lerfötter skall snarast läggas ned.

Landstingets slakt av sjukvården fortsätter

Man kan bli gråhårig för mindre vad gäller politiska utspel.I Sundsvall i frågasätter alla politikiska partierna Sollefteå Sjukhus vara eller inte vara, alltså samma slakt skall tydligen genomföras av Sollefteå Sjukhus som den slakt som genomfördes för ca 20 år sedan av Härnösands Sjukhus. På  frågan om Landstinget har råd med Sollefteå Sjukhus är svaret nej bland ungefär hälften av ledamöterna, men varför eller när tänker Landstinget ifrågasätta sig själva och om vi har råd med denna koloss på lerfötter ? På denna fråga är svaret lika enkelt som Sundsvalls Moderaten Elin Nilssons svar på om man har råd med Sollefteå Sjukhus., vi har inte råd med kolossen på lerfötter Landstinget och des tungrodda politiska organissation oavsett vilket parti som sitter i makten. Nej Sundvalls moderater Socialdemokrater eller vad ni nu är Vi har inte råd med Landstinget, som använder pengarna på fel sätt då man i stället för att behålla Sollefteå Sjukhus och återupprättar Härnösands Sjukhus betalar en massa pengar i böter för felplacerade sängar främst i Sundsvall bötesbelopp minst 30 000 / säng. Nej konkursa Lansstinget upprätta en fungerande sjukvårdsorganisation, utan politisk styrning, för politikerna har inget förstånd vad gäller vården där patienter vårdas i för våd ej avsedda utrymmen så som korridorer, sköljrum, dagrum. detta är ingen värdig vård. ifrågasätt Landstingets existens Stoppa nedrustningen i vården . Nu har vi som värnar om vården fått nog. Jag kräver svar från Elisabeth Strömqvist innehållande löfte om att slakten i vården omedelbart stoppas och att Landstinget Skrotas

Kaoset i vården
Kaoset i vården

Sundsvalls Moderaten Elin Nilssons utspel angående Sollefteå Sjukhus

I Sundsvall i frågasätter alla politikiska partierna Sollefteå Sjukhus vara eller inte vara, alltså samma slakt skall tydligen genomföras av Sollefteå Sjukhus som den slakt som genomfördes för ca 20 år sedan mot Härnösands Sjukhus. På  frågan om Landstinget har råd med Sollefteå Sjukhus är svaret nej bland ungefär hälften av ledamöterna, men varför eller när tänker Landstinget ifrågasätta sig själva och om vi har råd med denna koloss på lerfötter ? På denna fråga är svaret lika enkelt som Sundsvalls Moderaten Elin Nilssons svar på om man har råd med Sollefteå Sjukhus., vi har inte råd med kolossen på lerfötter Landstinget och des tungrodda politiska organissation oavsett vilket parti som sitter i makten. Nej Sundvalls moderater Socialdemokrater eller vad ni nu är Vi har inte råd med Landstinget, som använder pengarna på fel sätt då man i stället för att behålla Sollefteå Sjukhus och återupprättar Härnösands Sjukhus betalar en massa pengar i böter för felplacerade sängar främst i Sundsvall bötesbelopp minst 30 000 / säng. Nej konkursa Lansstinget upprätta en fungerande sjukvårdsorganisation, utan politisk styrning, för politikerna har inget förstånd vad gäller vården där patienter vårdas i för våd ej avsedda utrymmen så som korridorer, sköljrum, dagrum. detta är ingen värdig vård. ifrågasätt Landstingets existens Stoppa nedrustningen i vården . Nu har vi som värnar om vården fått nog.

Skrota Landstinget Stoppa nedrustningen i vården

Laddning av busskort måste bli enklare

Skulle häromdagen åka ut till mina föräldrar som bor utanför Härnösand, då kortet isade att det inte fanns tillräckligt med pengar så ville jag ladda det via mitt bankkort  inte heller detta gick eftersom någonting helt enkelt inte stämde mellan mitt busskort och bussens maskin, vad som inte stämde vet varken förare eller jag som passagerare, och frågan är om det framledes skall bli så att om jag upptäcker på bussen att mitt kort är tomt och det inte går att ladda till följd av tekniska problem så skall jag gå ? Hoppas verkligen inte att så är fallet, det har ju eller skall jag som passagerare straffas för att jag vill, men till följd av tekniskt krångel inte kan ladda mitt kort ? Hoppas inte att så är fallet, frågan är bara vad som hade hänt om en kontrollant hade kommit ombord, att man tar bort kontanthanteringen i stora städer må väl kanske vara m, men varför jämföra en liten stad som Härnösand med stora städer, där brottsligheten och rånrisken är betydligt större än i lilla Härnösand, där för övrigt föraren känner de flesta passagerarna och de flesta passagerarna känner de flesta förarna, alltså lätta på de nu gällande reglerna för kontanthanteringen på bussarna, det tjänar alla på .Varför har det blivit så otroligt komplicerat att ladda busskorten, och skall det verkligen vara så komplicerat i framtiden ? Emotser tacksamt omgående svar med löfte om att det skall bli lättare att ladda busskorten