Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Stoppa nedrustningen i vårdenVästernorrland i framtiden.Alla vet vi att vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige genomgår en omfattande nedrustning, vilket drabbar de svagaste och sjukaste värst, I Västernorrland liksom på många andra platser i Sverige har läget blivit kaotisk och katastrofalt, vilket drabbar patienterna i form av överbeläggningar och långa väntetider på såväl planerade som akuta operationer och behandlingar och vårdpersonalen i form av en omänsklig arbetssituation och därmed även dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket dömer numera ut höga böter för felplacerade sängar, allt för att komma till rätta med kaoset i vården, dessa böter får vi i egenskap av skattebetalare vara med och betala vare sig vi vill eller inte, detta måste omedelbart ta slut. Vi som medborgare måste enat säga ifrån , Vi skall inte behöva tollerera orimligt långa väntetider på såväl planerade som akuta läkarbesök, vi skall inte heller acceptera att behöva vårdas i för vård ej avsedda utrymmen så som sköljrum, dagrum, korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, samtidigt måste arbetssituationen bli mänskligare för de vårdanställda för att säkra en fungerande vård i framtiden,. Vi vet att all nedrustning i vården sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys, vilket måste anses strida mot lagen eftersom det handlar om våra pengar alltså skattepengar., och nu hoppa jag i egenskap av initiativtagare till detta upprop att underskrifterna blir många så att de kan överlämnas till våra beslutsfattare i Landsting Riksdag och Regering med förhoppning om Svenska folkets snaraste stöd i en viktig fråga som angår alla

Stoppa Landstingets nedrustning i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland.Vården i Västernorrland har sedan lång tid mycket svåra problems med överbeläggningar, inte minst vid länssjukhuset i Sundsvall. Vilket påverkar Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå och som alltså drabbar oss som patienter och medborgare på så vis att vi till följd av överbeläggningar tvingas ligga i korridorer, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen. Samtidigt som personalen gör sitt yttersta för att alla patienter skall få så bra vård så möjligt, men ekvationen överbeläggning i kombination med minskad personal gör att patientsäkerheten äventyras och vårdkvalliten starkt riskerar att försämras, denna ekvation går helt enkelt inte i hop.Vi som medborgare måste alltså fortsätta att protestera och kräva ett stopp för fortsatt nedrustning av vården det är våran rätt tillika skyldighet och jag hoppas att alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland omgående skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården, då en fortsatt nedrustning drabbar de svagaste och sjukaste värst, detta kan vi inte acceptera, till sist skall vi komma i håg att all nedrustning sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket måste anses olagligt då det handlar om skattepengar alltså medborgarnas pengar, därför måste vi kräva ett omedelbart stopp för en fortsatt nedrustning av den Svenska och Västernorrländska Sjukvården.

Återupprätta Härnösands Sjukhus och slipp dyra böter vilket är slöseri med våra skattepengar och slipp onödigt långa transporter, vilket skonar såväl patienter som miljön.

Till uppropet http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel

Kaoset i vården
Kaoset i vården

 

 

 

Försäkringskassan sedan flera år en okontaktbar myndighet

Försäkringskassan numera en okontaktbar myndighet Sedan flera år har Försäkringskassan i Västernorrland Centralliserat all sin verksamhet till Sundsvall och Östersund, med några personer som intrigerats i Arbetsförmedlingens lokaler i Härnösand. Hade här om dagen ett meddelande på min mobil Att någon från Försäkringskassan skulle ha sökt mig, Varpå jag försökte att ringa upp, men då Försäkringskassan numera endast består av en telefonsvarare med knappa dig hit och knappa dig dit så misslyckades mitt försök totalt och ställer man sig i telefonkön till det så kallade kundtjänst så är väntetiden minst 1 timme om man nu kan kalla detta för service, Då jag tyckte mig känna igen handläggarens röst försöka jag att ringa upp den samme. Men eftersom Försäkringskassan valt att lägga ned hela sin verksamhet i Västernorrland så var detta ett totalt misslyckande, så fortfarande står det höljt i dunklet vad de vill mig Hopas bara att man inte fattar något beslut utan att haft kontakt med mig.Hade man ringt mig på min fasta telefon som finns registrerad hos Försäkringskassan och föresten även finns på Eniro så hade frågan förmodligen varit löst, nu skall jag i stället gå och fundera på vad de vill mig och om de vidtar åtgärder utan att kontakta mig.

Är inte Försäkringskassan en del av samhällsservicen ?

Ps . Är inte ensam om denna åsikt .

Alltså skärpning Försäkringskassan

 

Andreas Menzel

Utebliven tidning

God morgon !Har tidningsbuden semester eller har de svårt att hitta ? Ja i vart fall vart man utan tidning nu på morgonen, och kontaktar man tidningen Ångermanland , så hamnar man i Borlänge, Så nu får man gå och köpa en tidning trots att man har prenumeration 25 Kroner extra för utebliven tidning vart priset

Allt längre ambulanstransporter problem för SOS

Ambulanstransporterna i länet blir allt längre till följd av svåra överbeläggningsproblem vid Sundsvall Sjukhus då patienser från Sundsvall och Timrå körs till Sollefteå en transportsträcka på ca 160 kilometer enkel resavilket medfört att SOS fått problem i form av för få ambulanser, vilket kan ställa till det väldigt vid svåra olyckor.Allt detta var dock väl känt när man lade ned Härnösands sjukhus och nu tycks göra samma dumhet i Sollefteåmed ännu större problem för SOS  med allt längre trasportsträckor och  transporttider.Men vill man som medborgare visa sin avsky mot Landstingets nedrustning i vården finns ett allternativ i form av ett upprop som heter stoppa nedrusningen i vården, för det är precis vad som måste till för att komma till rättamed rådande kaos http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_vardenVi måste som medborgare säga i från Landstingets ständiga nedrustning och då är detta ett av många sätt

 

Andreas Menzel

Trasig asfalt en fara för gångare och funktionshindrade

För en tid sedan pågick beläggningsarbeten på Järnvägsgatan i Härnösand, men fortfarande är övergångsstället ej brukbart då stora hål gör det direkt farligt och besvärligt att ta sig fram där inte minst för personer som är rullstolsburna sitter i permobiler eller behöver rullator, eller är synskadade Och frågan är om detta glömts bort och i så fall när detta skall åtgärdas? Förhopningsvis snarast. Förhoppningsvis hinner ingen olycka ske innan detta åtgärdas. Semester kan inte anses utgöra skäl för att det inte är klart.

Trasig asfalt
Trasig asfalt