Allt längre ambulanstransporter problem för SOS

Ambulanstransporterna i länet blir allt längre till följd av svåra överbeläggningsproblem vid Sundsvall Sjukhus då patienser från Sundsvall och Timrå körs till Sollefteå en transportsträcka på ca 160 kilometer enkel resavilket medfört att SOS fått problem i form av för få ambulanser, vilket kan ställa till det väldigt vid svåra olyckor.Allt detta var dock väl känt när man lade ned Härnösands sjukhus och nu tycks göra samma dumhet i Sollefteåmed ännu större problem för SOS  med allt längre trasportsträckor och  transporttider.Men vill man som medborgare visa sin avsky mot Landstingets nedrustning i vården finns ett allternativ i form av ett upprop som heter stoppa nedrusningen i vården, för det är precis vad som måste till för att komma till rättamed rådande kaos http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_vardenVi måste som medborgare säga i från Landstingets ständiga nedrustning och då är detta ett av många sätt

 

Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *