Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Stoppa nedrustningen i vårdenVästernorrland i framtiden.Alla vet vi att vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige genomgår en omfattande nedrustning, vilket drabbar de svagaste och sjukaste värst, I Västernorrland liksom på många andra platser i Sverige har läget blivit kaotisk och katastrofalt, vilket drabbar patienterna i form av överbeläggningar och långa väntetider på såväl planerade som akuta operationer och behandlingar och vårdpersonalen i form av en omänsklig arbetssituation och därmed även dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket dömer numera ut höga böter för felplacerade sängar, allt för att komma till rätta med kaoset i vården, dessa böter får vi i egenskap av skattebetalare vara med och betala vare sig vi vill eller inte, detta måste omedelbart ta slut. Vi som medborgare måste enat säga ifrån , Vi skall inte behöva tollerera orimligt långa väntetider på såväl planerade som akuta läkarbesök, vi skall inte heller acceptera att behöva vårdas i för vård ej avsedda utrymmen så som sköljrum, dagrum, korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, samtidigt måste arbetssituationen bli mänskligare för de vårdanställda för att säkra en fungerande vård i framtiden,. Vi vet att all nedrustning i vården sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys, vilket måste anses strida mot lagen eftersom det handlar om våra pengar alltså skattepengar., och nu hoppa jag i egenskap av initiativtagare till detta upprop att underskrifterna blir många så att de kan överlämnas till våra beslutsfattare i Landsting Riksdag och Regering med förhoppning om Svenska folkets snaraste stöd i en viktig fråga som angår alla

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *