Nedrustningen i vården i Västernorrland

Enligt V Landstingspolitikern Lars-Gunnar Hultin handlar det inte om någon nedrustning i vården i Västernorrland, när man först lade ned Härnösands Sjukhus och nu kör samma nedrustningsprocess mot Sollefteå Sjukhus. Det är bara att beklaga att våra beslutsfattare är så verklighetsfrämmande, och framför allt inte inser att vi ser och förstår vad som händer med värden i Västernorrland,. Men man kan inte kalla Landstingets förehavanden annat, än nedrustning, då man lagt ned Härnösands Sjukhus och nu är ¨på väg att göra samum sak i Sollefteå. Det är bara att beklaga att våra Landstingspolitiker är så otroligt verklighetsfrämmande och värst av allt .All nedrustning sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys vilket i sig måste anses olagligt eftersom det handlar om skattepengar alltså medborgarnas pengar. Må vi hoppas att våra beslutsfattare får känna av kösystemet om de kommer in akut på något av våra kvarvarande sjukhus och inte tar sig förbi vårdkön .I vart fall ärr det dags att växla upp stoppandet av nedrustningen i vården , genom att skriva på uppropet stoppa nerrustningen i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Operafestivalens avslutningskonsert

Operafestivalens avskedskonsert
Operafestivalens avskedskonsert
På lördagskvällen gavs en avslutningskonsert med operaakademins deltagare, konserten gavs på St. Petri logen och var en konsert med mycket varierade inslag, en konsert som utlovats av ansvariga, skulle bli något ut över det vanliga, och nog blev det så. Tack alla medverkande och ansvariga för denna operafestival, som jag hoppas skall komma tillbaka nästa år

Hur efterlevs trafikreglerna i Härnösand

Hur efterlevs trafikreglerna i Härnösand?
Kom i måndags gående över torget då jag plötsligt kom ett fordon bakom mig som så vitt jag kan förstå kom från Västra Kyrkogatan och kör över torget mot gamla taxi, fram till Handikapparkeringarna längs med konsthallens kortsida är det ok att handikappfordon kör. Det är även ok att Centrumlinjen passerar där. Men hur kommer det sig att allt fler privatbilister inte tycks respektera gällande trafikregler och förbudskylten som står klart och synlig ¨på torget, var har polisen i Härnösand tagit vägen?

Snart går sista ambulanssjukvårdaren Landstinget i Västernorrland har gjort bort sig

I slutet av augusti försvinner de sista ambulanssjukvårdarna i Västernorrland.

I andra landsting nyrekryteras samma kategori.

– Västernorrland har gjort bort sig totalt, menar Ambulansförbundet Alarm.

Per-Olof Dahlberg i Kramfors är en av ambulanssjukvårdarna som fullföljer tiden ut till sista augusti. Han tackar nej till att omutbilda sig till sjuksköterska.

– Jag är inte dum i huvudet. Men jag är 56 år och jag vill helt enkelt inte. Men jag tänker gå ur det här med fanan högt och ta hand om patienterna in i det sista, förklarar han.

– Det som är tråkigt är att de leker med dina och mina skattepengar. Det är hybris för tjänstemännen som driver hysteriska utbildningskrav i Västernorrland.

– Detta medan andra landsting anställer nya ambulanssjukvårdare och startar utbildning av ambulanssjukvårdare. Det här är inkompetens, ledningsinkompetens, och ett slöseri med pengar.

Hos Ambulansförbundet Alarm, ett fristående fackförbund för ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor ihop, får han medhåll. Kritiken är hård mot att landstinget gör sig av med alla ambulanssjukvårdare.

– Västernorrland är helt unika i landet att göra så här. Trenden har ju vänt och går åt motsatt håll. Det är jättestor efterfrågan på ambulanssjukvårdare i dag.

– I Västra Götaland och Stockholms län till exempel har det ökat enormt. Dessutom har yrkeshögskoleutbildningen fått miljoner av staten till att utbilda fler ambulanssjukvårdare.

– Västernorrland har kutat före och gjort sig av med en yrkesgrupp i onödan. Västernorrland har gjort ett enormt snedtänk, säger Henrik Johansson, förbundsordförande i Ambulansförbundet Alarm.

På kort sikt kan det här drabba de sjuka. Om man enbart har grundutbildade sjuksköterskor utan erfarenhet i ambulanserna så ser han en klar patientsäkerhetsrisk jämfört med i dag.

Dessutom är sjuksköterskor en bristvara. Landstinget kan tvingas häva sitt idiotstopp.

– Jag tror de kommer att göra det. Jag har tittat på Sundsvalls sjukhus och på Örnsköldsvik. Där finns inte pengar att fortsätta som man tänkt.

– Enda chansen i så fall är att minska ambulansberedskapen. Det kan man inte av säkerhetsskäl, säger Henrik Johansson.

Om vi återvänder till Per-Olof Dahlberg i Kramfors så vädjar han om att inte framställas som ett offer.

– Skriv nu ingen snyfthistoria. Men efter 35 års anställning får jag ingen avtackning. Vi som jobbar kvar in i det sista får ingenting, inte ens ett handslag.

Förra Landstingsrådet Eva Söderberg filosoferar om vad Landstinget vill med Sollefteå Sjukhus ?

Förra Landstingsrådet Eva Söderberg filosoferar i dagens tidning om vad vill Socialdemokraterna ?Vad henens barnbarn har med kaoset i vården att göra kan jag eller rättare sagt vill jag inte förstå att hon skall äta Surströmming har heller inget med kaoset i vården att göra , hon säger att hennes tankar fladdrar i väg till partikamraterna i Landstinget, som hon filosoferar över hur hela länet skall få tillgång till en bra fungerande sjukvård, redan i vilotider verkade såväl S som M för att länet skulle ha kvar 4 akutsjukhus, men i ett dokument kallat sjukhus 90 utredning utarbetat av Landstingsledningen i Västernorrland, står klart och tydligt att Västernorrland skall ha 4 akutsjukhus. Vad gäller länskliniker säger sig Eva Söderberg alltid ha haft en annan uppfattning om, och hon säger att hon med spänning ser fram emot vad de båda blocken kommer att presentera, Eva Söderberg säger sig alltid ha haft en annan uppfattning om och .Eva Söderberg frågar sig även vadd som kommer att hända med BB i Sollefteå, hon ser även möjligheter i att öppna fler avdelningar i Sollefteå , för att råda bot på kaoset med överbeläggningar i Sundsvall som numera har länets äldsta vårdavdelningar. Jag kan upplysa Eva Söderberg om att ett tidigare Landstingsråd myntade följande ord när Sundsvalls Sjukhus byggdes på 60-talet nämligen kom i håg Sundsvalls Sjukhus kommer att för alltid att bli en ekonomisk belastning för Landstinget, en belastning som vi medborgare får vara med och betala

Möte med Landstingets Oppositionsråd Per Wahlberg och Eva Back för att försöka förklara kaoset i vården

PÅ torsdagen träffade undertecknad Landstingspolitikerna Per Wahlberg och Eva Back, ett möte där jag försökte förklara hur illa det har blivit med vården i Sverige och Västernorrland, med överbeläggningar, ambulanser som inte hinner med och en primärvårds jour som fungerar så där vilket inte beror på personalen, som är helt underbara utan i stället på att den är alldeles för otillgänglig,. Jag efterlyste även konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården, även kostnaderna för överbeläggningarna den havererade rehabiliteringsvården hanns med, men något större medhåll fick jag inte vilket bevisar att vi som medborgare inte har mycket att säga till om, kort sagt Landstinget gör som de vill, men bra att de tog sig tid för detta entimmes möte, även om de inte gav några konstruktiva löften till förändringar utan i stället jämförde Härnösand , med Ånge Ramsele där det aldrig funnits något sjukhus

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M

Vården i Västernorrland och Härnäsand har nått bottennapp

Var på Torsdagskvällen tvungen att försöka söka vård i Härnösand.

Hade då haft kontakt med primärvårdjouren som bemannades med en mycket trevlig läkare från Öbacka Vårdcentral, som trots att jag kom sent hjälpte mig och ingen kritik mot läkaren. Kritiken riktar jag i stället mot Landstinget och Primärvårdschefen, Till landstinget i den mening att skyltningen till på Primärvårds jouren i Härnösand är obefintlig ja urusel då man står utanför låsta dörrar före den tid som är slut för jouren i Härnösand Sjukvården i Härnösand har tack vare våra beslutsfattare nått absoluta bottennappet. En eloge till, allt slutade trots allt rätt bra och jag träffade en mycket trevlig läkare från Öbacka vårdcentral och en sköterska från Sundet som trots allt gjorde sitt bästa i rådande situation,. Men vårta beslutsfattare i Landstinget skall behandlas med ett stort knippet ris för den dåliga skyltningen och försämringen i vården, man skall inte behöva sitta i en busskur och kommunicera med SOS Alarm när man sitter utanför låsta dörrar på vårdcentralen .

Jag kräver en förklaring och ursäkt från ansvariga i Landstinget

Landstingets Eva Back Beklagar Ambulanssjukvårdens utveckling ?

Eva Back Landstinget Västernorrland ´säger sig beklaga ambulanssjukvårdens utgång, en beklagan som vi nog till mans ställer oss tveksamma till med tanke på

hur Landstinget sköter vården i Västernorrland ,Och i dag har hon mage att gå ut och förneka att Sollefteå Sjukhus skulle vara i fara. Och vad gör då Elisabeth Strömqvist i egenskap av Landstingsråd,. Ingenting Nej Rädda sjukvården i Västernorrland Rädda Ambulanssjukvården Stoppa nerrustningen i vården och Lägg ned Landstinget Man frågar sig om Elisabeth Strömqvist och andra i Landstinget har abdikerat

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden. Jag kräver att alla i Landstinget omgående skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården ,

 

Andreas Menzel