Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till Alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland.
Landsinget fortsätter sin nedrustning i vården,. Det nästa som står på skottlistan är Sollefteå Sjukhus, och återsände lilla del av Rehab medicin i Härnösand, och liknande situationer förekommer på många andra platser i vårat avlånga land, och nu gäller det att sätta stopp för Landstingets fortsatta nedrustning, och det gör vi alla genom att skriva på uppropet stoppa nerrusningen i vården .En nedrustning som drabbar hela Svenska folket och sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, hjälp de vårdanställda till en human arbetssituation och alla patientgrupper till en human vård utan överbeläggningar i korridor och sköljrum och andra för vård ej avsedda utrymmen till följd av överbeläggningar. MEd en fortsatt nedrustning i vården kommer många platser i vårat avlånga land att avfolkas och det måste vi stoppa . Stoppa nedrustningen i vården genom din påskrift

För stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Stoppa nedrustningen ii vården .Behåll Sollefteå Sjukhus och Rehab medicin i Härnösand
Stoppa nedrustningen ii vården .Behåll Sollefteå Sjukhus och Rehab medicin i Härnösand

Landstinget nedrustar i vården och har därmed abdikerat

Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat
Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat
SOS Nu fortsätter Landstinget sin nedrustningsprocess.
Denna gång genom att slå spiken i kistan för Sollefteå Sjukhus
Detta kan och skall vi som värnar om vården i Västernorrland och Sverige
inte acceptera så nu sätter vi alla foten i backen och säger stop för Landstingets nedrustning i vården dom äventyrar såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö och arbetssituation. får Landstinget som de vill så slår de även spiken i kistan för Rehab medicin och reehabbassängen i Härnösand, allt utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket är olagligt , så nu måste vi kraftfullt säga ifrån och jag hoppas att alla som ser detta upprop skrive4r på detta omgående, många blir vi starka och Landstinget med Elisabeth Strömqvist har valt att inte föra några fler diskussioner med medborgarna och därmed har Landstingsledningen i Västernorrland abdikerat

SOS Stoppa omgående den fortsatta nedrustningen i vården genom din underskrift var än du bor i vårat avlånga land Sverige
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Tack för många snabba underskrifter i länken ovan

För Stoppa nerrustningen i vården

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Stoppa nerrustningen i vården

Redan Nedlagt
Redan Nedlagt
Man frågar sig vad som skall till för att Svenskarna i allmänhet och Västernorrlänningarna i synnerhet skall förstå att Landstingets nedrustning innebär fara för människors liv? Sedan över ett år ligger det ett upprop på webben, med överskriften stoppa nedrustningen i vården, ungefär 200 har skrivit på , men 1000-tals berörs i Västernorrland och liknande situationer råder på flera platser i Sverige Har man lagd ned Härnösands Sjukhus och framtiden för Sollefteå Sjukhus är minst sagt oviss, får Landstinget som de vill slår de spiken i kistan även för Sollefteås Sjukhus, detta kommer att förvärra det redan rådande kaoset i vården ,med överbeläggningar och ambulanser som inte hinner med och allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys och med fara för människors liv. Är det så vi vill ha det? Förhoppningsvis inte ! Därför är det viktigt och bråttom att skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården. Vänta inte för snart är det för sent. Våra Landstingspolitiker måste väckas ur sin Törnrosasömn och inse att nu har vi fått nog. Tack alla som inser allvaret i Landstingets nedrustning i vården och omgående skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården som nås antingen via infogad länk eller genom att GOOGLA på stoppa nedtystningen i vården. Och Landstingsledningen med Elisabeth Strömqvist i spetsen har tydligen valt att lägga locket på och abdikera, eftersom de klart visar att dialog med medborgarna är de inte intresserade av så därför är det viktigt att skriva på uppropet så att underlag finns för att visa att vården i Sverige och Västernorrland är viktig för medborgarna http://www.skrivunder.com/stoppa_nedrustningen_i_varden

Riskfyllda ambulanstransporter när landstinget nedrustar i vården

Riskfyllda Ambulanstransporter att vänta i Västernorrland när ett som Landstinget ett fantastiskt alltså ett katastrofalt sparförslag från Landstingets tjänstemän, vilket som vanligt kommer att drabba de mest utsatta grupperna ,. Inte ett ljud sägs om hur mycket Landstinget tänker spara på politiker tjänstemän eller resor.
Nej Lägg ner Landstinget och satsa äntliggen på en fungerande vård. Landstinget tjänstemän och politiker tycks abdikerat, detta måste vi som medborgare råda bot på
Stoppa nedrustningen i vården Var håller ni hus, alla länsbor som kommer att drabbas av Landstingets idioti, har ni sett uppropet stoppa nedrustningen i vården ? En nedrustning som sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys och som drabbar hela Västernorrlands Län Nej Visa att en fungerande vård är viktig skriv på uppropet stoppa nedrustningen i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

För stoppa nerrustningen i vården

Andreas Menzel

Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp
Kompetenta ambulanssjukvårdare sägs upp

Landstingets ständiga nedrustning i vården

Landstingsdirektör Anders L Johansson får uppbackning av sina 14 verksamhetschefer ?
Till att börja me är det ju alltjämt frågan om vi verkligen behöver Landstinget som numera gör allt för att minimera tillgången på vård
vilket drabbar oss som Länsinnevånare medborgare och flitiga skattebetalare, skatter som av politiker i Landstinget hävdas vara för låg.
Men nu till mina frågor behöver vi ha kolossen på lerfötter Landstinget kvar ?
Vad skall Landstinget med 14 verksamhetschefer till `Dessa kostar en jäkla massa pengar som oavkortat och omgående istället skall användas
till att tillhandahålla en fungerande vård så väl sluten som öppen, i detta ingår mer vårdpersonal så att de slipper gå på knäna vidare ingår att stoppa nedläggningen av Sollefteå Sjukhus samt ett återupprättande av Härnösands Sjukhus
allt för att slippa en ännu värre katastrof i vården med patienter i korridorer och i andra för vård ej avsedda utrymmen, till följ av platsbrist, vilket varken är värdig vård eller en bra arbetsmiljö för de vårdanställda.
Och sist men inte minst frågar jag ännu en gång om Landstingsledningen i Västernorrland med Elisabeth Strömqvist har abdikerat, eller har erat tekniska system med E-post kollapsat, förstår ni inte vad ni läser och att Elisabeth Strömqvist fortfarande inte har svarat undertecknad på Mailet skickat minst 2-3 gånger, tyder på stor nonchalans
Nej lägg ned Landstinget skicka ut Landstingsdirektör Anders L Johansson och hela den politiska ledningen i vården vardag och verklighet STOPPA NEDRUSTNBINGEN I VÅRDEN
Hur mycket har ni sparat på nedläggningen av Härnösands Sjukhus ?
Hur mycket folk har fått gå hem i Landstingets korridorer i förhållande till nedrustningen i vården ?
Hur kan ni lägga ned Medicinsk rehab , en verksamhet som lovades att satsa på ?
Hur kan ni ha med en nedläggning av medicinsk rehab i Härnösand, en klinik som betjänar Gävleborg. Dalarna Västernorrland och Jämtlands län om, jag inte missminner mig
När skall ni äntliggen få ändan ur vagnen och presentera konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys/Kalkyl för all nedrustning i vården
Nu kräver jag svar på mina frågor av Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist som för övrigt skall svara mig med en dag och tid för gemensamt möte med företrädare för så väl företrädare för oppositionen i Landstinget som tjänstemän för nu är mitt tålamod slut
Ni har lovat en satsning på rehabiliteringsvården, denna verksamhet förfaller i likhet med all annan verksamhet sakta men säkert i Härnösand. Trots att det fanns pengar avsatta för bland annat nya säkerhetsvästar var tog dessa vägen ? http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden Detta upprop kräver jag att hela Landstingsledningen omedelbart skriver på och hoppas att alla som ser allvaret i vad som händer i Vården i Västernorrland och Sverige skriver på .

Margareta Rödén Berglund är ännu en som visar sin omdömeslöshet när hon hävdar arr nedläggningen i Sollefteå kommer att gå galant. Galet möjligtvis
kanske är hon något ordblind när hon säger att en nedläggning i Sollefteå kommer att gå galant, hon menar nog galet.
Det ända som kan gå galant är att behålla Landstinget. Det finns bara två allternativ för att rädda vården i Sverige Och Västernorrland , och det är att snarast förstatliga eller privatisera vården och lägga ned kolossen på lerfötter Landstinget med en massa chefer, tjänstermän och politiker som fattar en massa galna beslut som blir till förtret för så väl vårdpersonal som patienter, något som bare sig Margareta Rödén Berglund eller någon annan i Landstinget begriper.

Stoppa nerrustningen i vården och lägg omedelbart ned Landstinget

Andreas Menzel

Härnösand Västernorrland

För stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Härnösand Västernorrland

Landstingets nerrustning i vården

250px-Landstingets_kansli_HärnösandLandstingsmajoriteten med Elisabeth Strömqvist säger sig ha fullt förtroende för Landstingsdirektör Andres L Johansson, trots den rådande krisen i vården som nu alltså förvärras om en nedläggning av Sollefteå Sjukhus blir realitet, vidare finns en även en nedläggning av Rehab medicin i Härnösand all akutsjukvård skall bort från Sollefteå Sjukhus, . Den operativa verksamheten skall samordnas mellan Sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik, totalt räknar Landstinget med att all nedläggning i vården skall ge, men inte ett ljud sägs om hur mycket som skall sparas på politikerarvoden och tjänstemän inom Landstingets väggar, vidare saknas alltjämt konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården, så i framtiden gäller det att inte bli sjuk för nu har sorteringen av vem som skall få vård åter tagit fart och förtvättats ännu mera, och vem som får betala prislappen för all nedrustning är vi medborgare och skattebetalare. Med den stora nedrustningen är det så dags för Elisabeth Strömqvist Anders L Johansson och hela Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige att kasta in handuken Konkursa Landstinget, och då kan Landstinget V politiker Lars Gunnar hävda så mycket han vill att konkurs av Landstinget skulle vara omöjlig i, men har man tömt kassakistan och inte klarar vare sig verksamheten eller ekonomin och sist men inte minst förbrukat sitt förtroende så finns det ju bara en väg ut ur krisen Även förvaltningschefen Margareta Röden Berglund har förbrukat sitt förtroende skall snarast avskedas,. Landstinget måste bort, de äventyrar medborgarnas säkerhet och personalens arbetssituation och allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilken skulle ha legat dels på Webben men även i Landstingets Kansli så att vi medborgare hade kunna ta del av dessa handlingar som enligt lagen om offentlighetsprincip skall hållas tillgängliga och uppdateras för oss medborgare och skattebetalare
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden
Andreas Menzel

Rhabbassängen i Härnösand förfaller Rehab medicin läggs ned.

Rhabbassängen i Härnösand förfaller Och Rehab medicin läggs ned.Var denna vecka på min första tid i reehabbassängen i Härnösand.Och personalen är alltid lika trevliga, men sedan flera år har det påtalats av dåvarande personal att all säkerhetsutrustning som Wetvestar och flytkragar är slut och behöver snarast bytas ut, vilket även skulle ske enligt ansvarig för verksamheten.Det har nu gott ett a antal år sedan ansvaret för reehabbassängen övertogs av Primärvården, men fortfarande finns inga fungerande Wetvestar, och inga fungerande flytkragar, och eftersom Landstinget är ansvariga för denna verksamhet är detta automatiskt även ansvariga för eventuella olyckor, men nu är det ju verksamhet i Härnösand det handlar om så då tycks man resonera som så låt de klara sig med det de har, men fullt så enkel kommer Landstinget inte undan, och påtalade brister måste omgående åtgärdas,då det handlar om en rehab bassäng där det går patienter på remiss och då kan Landstinget inte frånta sig ansvaret för utrustningen som snarast måste bytas ut.

Jag kräver omgående svar från ansvarig verksamhetschef och ansvariga politikler i Landstinget omedelbart vidtar åtgärder mot påtalade brister som ännu en gång är ett svek om satsningar i Härnösand http://www.skrivunder.com/signatures/stopppa_nedrustningen_i_varden/