STOPPA NERUSTNINGEN I VÅRDEN STOPPA LANDSTINGETS SLÖSERI MED VÅRA SKATTEMEDEL

God mo9rgon Sverige och Västernorrland.
I DAG MÅSTE PÅSKRIFTERNA PÅ DTTA UTOMORDENTLIGT VIKTIGA UPPROP TA RJÄL FALRT SÅ ATT VI VISARVAD EN FUNGERANDE VÅRD ÄR VÄRD.
En ny dag har startat .En ny dag då Landstingets nedrustning i vårtiden fortsätter och vården i Sverige och Västernorrland blöder i form av svåra överbeläggningar, vilket drabbar oss som medborgare och patienter och den beundransvärda underbara vårdpersonalen i form av att vi patienter tvingas ligga i korridorer o, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen. En situation som gör att vårdpersonalen sliter omänskligt mycket , dessutom är överbeläggningarna förenade med risker för så väl patienter som personal,, och varje överbeläggning kostar minst 30 000 i böter för våra Landsting, pengar som skall användas på bättre sätt, och nu måste vi kräva
1:LÄGG NER LANDSTINGET
2:ANVÄND VÅRA SKATTEMEDE RÄTT TILLHANDAHÅLL EN VÄRDIG VÅRD OCH SÖLÖSA INTE MED VÅRA SKATTEMEDEL PÅ RESOR FALLKÄRMAR BÖTER FÖR ÖVERBELÄGGNINGA ETC ETC
3;STOPPA OMEDELBARET FÖR FORTSATT NEDRUSTNING I VÅRDEN
4::ANVÄND LANDSTINGETS FALLSKÄRMAR TILL VÅRDEN
5:ÅTERUPPRÄTTA HÄRNÖSANDS SJUKHUS (GÄLLER VÄSTERNORRLAND
6:STOPPA NEDLÄGGNINGSPLANERNA AV SOLLEFTEÅ SJUKHUS OCH REHABMEDICIN I HÄRNÖSAND
7,GE LÄKARNA MER TID FÖR PATIENTERNA GENOM ATT ÅTERANSTÄLLA LÄKARSEKRETERARE
8::PRESSENTERA OMEDELBART KONSEKVENSBESKRIVING OCH KOSTNADSANALYSER FÖR ALL NEDREUSTNING I VÅRDEN
9:AVSKEDA ALLA ONÖDGA CHEFER OCH DIRIKTÖRER I LANDSTINGET
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_vardenStoppa nedrustningen i vården

Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

UPPMANING TILL ALLA SOM VÄRNAR OM VÅRDEN I SVERIGE OCH VÄSTERNORRLAND.
DEN PÅGÅENDE NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSYTERNORRLAND OCH SVERIGE MÅSTYE OMEDELBART OCH MED ALLA MEDEL STOPAS.
I VÄSTERNORRLAND HAR LANDSTINGET LKGT NER HELA HÄRNÖSANDS SJUKHUS OCH STORA DELAR AV REHABMEDICIN HAR MAN OCHSÅ KROSSAT. NÄSTA STEG ÄR ATT SLÅ SÖNDER SOLLEFTEÅ SJUKHUS. OCHJ LIKNANDE SITTUATIONER RÅDER PÅ M¨ÅÅNGA ANDRA PLATSER RUNT OM I SVERIGE.
NU MÅSTE VI SOM MEDBORGARE OCH SKATEBETALARE STÅ UPP OCH ENAT SÄGA I FRÅN LANDSTINGETS NEDRUSTNING O VÅRDEN VI SOM MEDBORGARE OCH SKATTEBETALARE VÄGRAR ATT ÖLIGGA I KORRIDORER OCH SKÖLJRUM TILL FÖLJD AV ÖVERBELÄGGNINGAR I DEN SVENSKA VÅRDEN. VIDARE MÅSTE VI VÄRNA OM VÅRDPERSONALENS ARBETSSITTUATION OCH ARBETSMILÖ OCH DÄRFÖR MÅSTE VI OMGÅENDE KRÄVA STOPP FÖR ALL FORTSATT NEDRUSTNING I DEN SVENSKA OCH VÄSTERNORRLÄNDSKA VÅRDEN
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

FÖR STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN

ANDREAS MENZEL VÄSTERNORRLAND JÄRNÖSAND

STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Uppmaning till alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige
Vården i Sverige och Västernorrland och Sverige blöder och Landstinget har abdikerat. NU måste alla som känner ansar sätta stopp för den pågående nedrustningen i vården
i Västernorrland. I morgon fredag skall ett första överlämnande ske till Landstinget i Västernorrland, och målet är att i dag uppnå minst 1000 underskrifter, och det är självklart att vi värnar om vården i Västernorrland och Sverige och vårdpersonalens arbetsmiljö och patientsäkerheten.

TACK ALLA SOM OMGÅENDE SKRIVERTPÅ DETTA UPPROP

För stoppa Nedrustningen i vården i Sverige och Västernorrland
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel
Västernorrland Härnösand

Vettvillingarna i Landtinget med Elisabeth Strömqvist i spetsen måste omedelbart stoppas
Stoppa nedläggningen av Rehabmediicin i Härnösand

Stoppa nedläggningen av Sollefteå Sjukhus
Stoppa nedläggningen av Sollefteå Sjukhus

Upprop stoppa nedrustningen i vården

UPPMANING TILL ALLA SOM LÄSER DETTA.
SKRIV OMGÅENDE PÅ UPPROPET STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN´
Visa att vi är många
Tack alla som skriver på detta upprop omgående. Ett första överlämnande sker på fredag 2015-10-16 till Landstingsstyrelsen i Västernorrland

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland
Vården i Västernorrland och Sverige blöder och förblöder om vi inte vidtar snabba och kraftfulla åtgärder Krav på förändringar för att få bukt med vårdkaoset i Sverige och Västernorrland

Skullle inte länken fungera så GOOGLA på Stopa nedrustningen i vården

Stoppa nedrustningen i vården

SOS
Vården i Sverige och Västernorrland har kollapsat.
på fredag skall ett upprop överlämnas till Landstingsstyrelsen med budskapet stoppa nedrustningen i vården, och jag uppmanar alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland att omgående skriva på detta upprop på och blir det många som skriver på detta upprop skall jag försöka att ta det till Socialdepartementet i Stockholm http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner
Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner

Stoppa nedrustningen i vården lägg ned Landstinget

Uppmaning till alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland
Stoppa omedelbart nedrustningen i vården. En fortsatt nedrustning i vården hotar patientsäkerheten och personalen i vården, och därför måste Landstingets nedrustning stoppas omgående. Den är dessutom olaglig eftersom den saknar såväl konsekvensbeskrivning som kostnadsanalys.
Nu måste vi kraftfull säga ifrån Landstingets nedrustning i vården och det brådskar, en första omgång av uppropet skall överlämnas till Landstingsstyrelsen i Västernorrland, och alla 1000-taös som var i Kramfors i lördags och alla andra som värnar om vården i Västernorrland och Sverige uppmanas att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården.

Före fredag vill jag se ett antal 1000 underskrifter

Googla på Stoppa nedrustningen i vården så kommer ni rätt. Men gör det omgående .

Förstoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Det petade Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist om petningen

Hon säger så säger så här om petningen
Hon nycker att Landstinget var på rätt väg?
Ja in i ett kaos. Tala om att vara självsäker och vandra med förbundna ögon genom livet.
Hon och hennes parti S slog först Härnösands Sjukhus i spillror trots att det var just Härnösands Sjukhus som hade en ekonomi i balans
Sedan har raseringen av vården i Västernorrland gott av bara farten gott av bara farten.
Per Wahlberg M Landstingsråd nu oppositionsråd lovade utveckling av Rehabmediicin. Denna utlovade utveckling vart det ingenting av.
Även M med M Politikern per Wahlberg i spetsen nedrustade då man reducerade antalet platser vid rehabmediicin från 16 till 8 platser i Härnösand
Nu föreligger ett förslag om att lägga ner hela Sollefteå Sjukhus och Rehabmediicin

                                                                       Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner
Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist petad av sina egna partivänner
med specialanpassade lokaler i Härnösand, verksamheten förteslås förläggas till Sundsvalls Sjukhus i 6 våningen Tala om att svika tanken Patienten i centrum, tala om att svika oss medborgare
Nej nu skall Landstinget bort. Så det blir nog ett rätt kort Landstingsstyrelsesammanträde på fredag då det bara finns 2 punkter
1 mottagande av uppropet stoppa nedrustningen i vården
2. Misstroendevotumförklaring och beslut om nedläggning av Landstinget

SOS .
Jag uppmanar alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland och sverige att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården
som man når genom att GOOGLA på just stoppa nedrustningen i vården
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel Härnösand Ansvarig för uppropet stoppa nedrusningen i vården

Det sparkade S Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist om petningen

Hon säger så säger så här om petningen
Hon nycker att Landstinget var på rätt väg?
Ja in i ett kaos. Tala om att vara självsäker och vandra med förbundna ögon genom livet.Hon och hennes parti S slog först Härnösands Sjukhus i spillror. Trots att det var just Härnösands Sjukhus som hade en ekonomi i balans. sedan har raseringen av vården i Västernorrland gott av bara farten gott av bara farten.
Per Wahlberg M Landstingsråd nu oppositionsråd lovade utveckling av Rehabmediicin. Denna utlovade utveckling vart det ingenting av.
Även M med M Politikern per Wahlberg i spetsen nedrustade då man reducerade antalet platser vid rehabmediicin från 16 till 8 platser i Härnösand
Nu föreligger ett förslag om att lägga ner hela Sollefteå Sjukhus och Rehabmediicin

Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
med specialanpassadelokaler i Härnösand, verksamheten förteslås
förläggas till Sundsvalls Sjukhus i 6 våningen Tala om att svika tanken Patienten i centrum, tala om att svika oss medborgare
Nej nu skall Landstinget bort. Så det blir nog ett rätt kort Landstingsstyrelsesammanträde på fredag då det bara finns 2 punkter
1 mottagande av uppropet stoppa nedrustningen i vården
2. Misstroendevotumförklaring och beslut om nedläggning av Landstinget

SOS .
Jag uppmanar alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland och sverige att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården
som man når genom att GOOGLA på just stoppa nedrustningen i vården
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel Härnösand Ansvarig för uppropet stoppa nedrusningen i vården

Sparförslag till Landstinget

Sparförslag för Landstinget
Landstinget i Västernorrland har i likhet med många andra Landsting under många år ägnat mycket tid och kraft åt en omfattande nedrustning av sjukvården. Detta kan vi som boende i de sju kommunerna i Västernorrland liksom i övriga Sverige ej accepter. Då en fortsatt nedrustning hotar såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö, något som vare sig vi som patienter eller personalen kan eller skall acceptera, och därför kräver vi omedelbart stopp för fortsatt nedrustning av vården i Västernorrland och övriga Sverige. Dessutom har alla neddragningarna skett och sker allt jämt utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket vi som medborgare i Västernorrland liksom i övriga Sverige vare sig kan eller skall acceptera, då det handlar om skattepengar och människoliv. och därmed har vi som medborgare rätt att ta del av och kräva att Landstinget redovisar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige. Och mot bakgrund av vad som anförs i detta upprop säger vi omedelbart och bestämt nej för fortsatta nedrustning i sjukvården i såväl Västernorrland som i övriga Sverige. Begreppet vård på lika villkor existerar inte i vare sig Västernorrland och lika lite på många andra platser i Sverige, man tvingas också fråga sig hur Landstinnget i Västernorrland kan gå med större underskott ju mera man drar ned på vården som skall vara Landstingets huvuduppgift? Använd våra skattepengar på rätt sätt och utveckla vården med fler platser i slutenvården istället för att betala böter för felplacerade sängar som gör det tungarbetat för personalen och oetiskt för patienterna. Skrota Landstinget. Stoppa nedrustningen i vården. Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland. Sätt patienterna i centrum. Återupprätta de små sjukhusen och skapa en mindre organissation och administrativ stab under varje sjukhus. Ge läkarna mera tid åt patienterna, genom att återanställa läkarsekreterana. Använd våra skattepengar till att tillhandahålla en värdig vård till gamla, handikappade och sjuka och vårdbehövande, så att de slipper att vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, så som korridorer, sköljrum och expeditioner, vilket ej är värdig vård och kostar mångmiljon belopp i böter inte minst för Landstinget i Västernorrland, detta kräver vi omedelbart stop för. Börja omsätta begreppet vård på lika villkor i praktiken och återställ de små närsjukhusen med närhet till god och trygg vård. Låt inte dyrbar tid gå åt till att ambulanssjukvården skall behöva stå hos svårt sjuka mänskor och ringa till våra sjukhus för att kolla om det finns plats, då har det spårat ur totalt för sjukvården och välfärden i Sverige och Västernorrland. Redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige. Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland. Till och med rehabiliteringsvården i Västernorrland har Landstinget havirerart då man sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand och minskade tillgängligheten från 40 timmar i veckan till ca 5-6 timmar i veckan. Platserna vid Medicinsk rehab minskades från 16 till 8 trots ett löfte från oppositionsrådet Per Wahlberg att rehabiliteringen skulle öka Liknande situationer råder säkert på flera ställen i vårat avlånga land. Presentera omgående konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige, då det handlar om skattemedel alltså hela svenska folkets pengar. Skrota alla fallskärmar och använd dessa pengar i ställe till att utöka platserna i sjukvården med mera personal och fördela fallskärmarnas pengar till att betala sjukvårdsanställda ordentliga löner med tanke på det ansvar de har. Nu har vi fått nog av Landstingets ständigt pågående nedrustning i vården. Du som stöder budskapet i detta upprop uppmanas att visa ditt stöd genom att omgående skriva på detta upprop

1.Stoppa nedrustningen i vården i Sverige och Västernorrland
2.Lägg ned Landstinget Presentera omgående såväl konsekvensbeskrivning som kostnadsanalys för all nedrustning i vården.
3.Ta bort alla onödiga chefer tjänstemän och politiker i Landstinget
4. Bevara Sollefteå och Örnsköldsviks Sjukhus
5.Bevara Rehabmediicin och Reehabbassängen i Härnösand
6.Ge patienterna en trygg, säker och kvalitativt god vård
7.Ge de vårdanställda en bra arbetsmiljö och arbetsro
8.Se till att få bukt med överbeläggningarna
9.Överför all verksamhet som inte har med vården att göra till andra myndigheter
10.Frigör alla tändbara resurser till vården genom att minska antalet chefer och höga tjänstemän
11.överför kulturen till Kommunens kullturenhet
12.Överför kollektivtrafik frågor till Länstrafiken och Kollektivtrafikmyndigheten
13.Överför ansvaret för folkhögsskolorna till Staten och skolverket
14.Överför museiverksamheten till Staten
15.Skrota alla fallskärmar i Landstinget se till att pengarna används för att säkerställa medborgarna en kvalitativ
16.Bromsa löneutvecklingen bland chefer tjänstemän och politiker i Landstinget

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Landstinget i Västernorrland i ekonomisk kris
Landstinget i Västernorrland i ekonomisk kris

Rehabmediicin i Härnösand och Sollefteå Sjukhus i stor fara

till Landstingspolitikernas och Landstingstjänstemännens egen fördel, vi vet att ju mer Landstinget nedrustar i vården med des då mer underskott går de orsakerna är flera
Dels är Landstingets organissation för komplicerad och stor , dels plottrar Landstinget med för många bisysslor alltså annat än vård och två av de största faktorerna till Landstingskrisen ät
Att de hare för många skrivbordsnissar och politiker som kostar en massa pengar, pengar som skall tillföras vården
Dels har vi Sundsvalls Sjukhus som byggdes alldeles för stort och vart för dyrt och de på bekostnad först av Härnösands Sjukhus sedan vart det ekonomisk kris igen och denna gång ryker Sollefteå Sjukhus
och Reabmedicin i Härnösand om de maktgalan med Elisabeth Strömqvist och Landstingsdirektör Anders L Johansson får som de vill.
När skall vi få höra att det skall sparas på politiker och tjänstemän till Gang för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige? Aldrig Landstinget i Västernorrland ser sig som helig ko alltså som om de gör allt rätt, men sanningen är en helt annan,.
De gör fel saker och slösar därmed skattemedel alltså medborgarnas pengar på allt annat utom en fungerande vård och man kan bara hoppas att de får känna av vilket kaos och elände de ställt och ställer till med för oss
Medborgare och detta utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys.
Medborgare och patienter.
Nu finns bara tre saker att göra
1:Stoppa nedrustningen i vården
2:Lägga ned Landstinget
3:till sist uppmanar jag alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, då all nedrustning i vården är olaglig

Skriv alltså på uppropet stoppa nedrustningen i vården omgående .Uppropet kommer att överlämnas av undertecknad strax före Landstingsstyrelsens sammanträde fredag 2015-10-16 klockan 8,30 på Landstingskansliet

Så SOS DETT ÄR BRÅTTOMT ATTT SKRIV OMGÅENDE PÅ UPPROPET STIOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN , FÖR NU ÄR KOLAPPSEN FÖR VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND ETT FAKTUM
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Stoppa nedrustningen i vården Lägg ned Landstinget

Andreas Menzel Härnösand för uppropet stoppa nedrustningen i vården