Vem styr egentligen Landstinget i Västernorrland

God morgon Sverige och Västernorrland.
De senaste veckorna har nog de flesta medborgarna ställt sig frågan vem som egentligen styr Landstinget i Västernorrland m det är politikerna eller tjänstemännen? I Västernorrland i vart fall tycks det vara tjänstemännen, då dessa sitter vid sina skrivbord och skissar på det ena sparförslaget efter det andra, detta skall sedan föreläggas den politiska aparaten, för beslut,: Politikerna är alltså folkvalda och skall göra det folket vill, alltså tillhandahålla en fungerande vård i Sverige och Västernorrland, men bakbinds av tjänstemännen som lägger sparförslagen. Hemska tanke. Hur skall vi få någon ordning på denna soppa så att vi nedrustningen i vården snarast kan stoppa?

Med dessa rader och funderingar önskar jag alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland en innehållsrik fredag och en kommande lugn, skön och trevlig helg

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland

Trafikverkets tillfart inget för tunga fordon

I dag talar vi om hur viktigt det är att på alla sätt höja trafiksäkerheten för alla svenska medborgare, men frågan man tvingas ställa sig är hur trafikverket följer tanken om en trafiksäker, miljö för alla när man har sin tillfart i Härnösand via Nattviksgatan en mycket smal och trång tillfart, där allt från personfordon till 30 meters långtradare skall passera. Bostadsområdet bebos av flera äldre och funktionshindrade , där många rör sig med hjälpmedel så som rullatorer, rullstolar permobiler, och oavsett vilken typ av människor som bor i ett bostadsområde så måste väl trafiksäkerheten för alla vara a och o Skall det verkligen först behöva hända en olycka innan åtgärder vidtas för att bygga en trafiksäker tillrat till Trafikverket?

Landstingets nedrustning i vården skapar oro och osäkerhet för patienterna

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M
Nu är det dags att på allvar stoppa nerrustningen i vården!
Skall man eller hamnar på sjukhuset i dag speciellt Länssjukhuset Sundsvall Härnösand så gäller det att vara på sin vakt så att alla papper finns på plats och att allt går rätt till , skall jag som patient verkligen påpeka att det saknas en röntgenremiss, och vad händer om jag kommer in medvetslös, kanske med skallskada ?. Nej stoppa nedrustningen i vården, så att personalen sliper den ständiga stressen , och så att vi patienter slipper vara på våran ständiga vakt så att allt blir rätt. Detta är INGEN kritik till vårdpersonalen, men väl riktad d och allvarligt menad kritik till våran Landstingsledning med Landstingsrådet Erik Lövgren i spetsen . Nu måste nedrustningen i vården stoppas så att den inte går ut över patientsäkerheten http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden
NU MÅSTE ALLTSÅ NEDRUSTNINGEN IO VÅRDEN OMGÅENDE STOPAS
Stoppa nedrustningen i vården

Passage genom ytterdörr Nattviksgatan 5 kvälls och Nattetid

Bor i en lägenhet på Nattviksgatan 5 i Härnösand, där ytterdörren är försedd med automatlås.
Då jag har min lägenhet så att mitt sovrum väter mot yttedörren skulle jag vara tacksam om
de som passerar denna dörr mellan 22 och 07 vardagar och gärna något längre på helger skulle vilja vara snälla och inte använda automatlåset utan i stället använda sig av nyckeln i ytterdörrens lås och bromsa dörren när den går igen, jag arbetar på dagarna och behöver min nattsömn

Med vänlig hälsning och tack för visad hänsyn

Andraes Menzel