Trafikverkets tillfart inget för tunga fordon

I dag talar vi om hur viktigt det är att på alla sätt höja trafiksäkerheten för alla svenska medborgare, men frågan man tvingas ställa sig är hur trafikverket följer tanken om en trafiksäker, miljö för alla när man har sin tillfart i Härnösand via Nattviksgatan en mycket smal och trång tillfart, där allt från personfordon till 30 meters långtradare skall passera. Bostadsområdet bebos av flera äldre och funktionshindrade , där många rör sig med hjälpmedel så som rullatorer, rullstolar permobiler, och oavsett vilken typ av människor som bor i ett bostadsområde så måste väl trafiksäkerheten för alla vara a och o Skall det verkligen först behöva hända en olycka innan åtgärder vidtas för att bygga en trafiksäker tillrat till Trafikverket?

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *