Johann Sebastian Bachs Juloratorium framfördes på Söndagskvällen i Härnösands Domkyrka

Juloratoriet (Weihnachtsoratorium BWV 248) är ett oratorium av Johann Sebastian Bach uppdelat i sex kantater ämnade att sjungas på de tre första dagarna i jul, nyårsdagen, söndagen efter nyår och trettondedagen. Verket skrevs 1733-34 när Bach var kantor i Thomaskyrkan i Leipzig.
Och på söndagen framfördes detta magnewfika körverk i Härnösands domkyrka.
Tack alla medverkanden

Juloratoriet (Weihnachtsoratorium BWV 248) är ett oratorium av Johann Sebastian Bach uppdelat i sex kantater ämnade att sjungas på de tre första dagarna i jul, nyårsdagen, söndagen efter nyår och trettondedagen. Verket skrevs 1733-34 när Bach var kantor i Thomaskyrkan i Leipzig.  Och på söndagen framfördes detta magnewfika körverk i Härnösands domkyrka.  Tack alla medverkanden
Juloratoriet (Weihnachtsoratorium BWV 248) är ett oratorium av Johann Sebastian Bach uppdelat i sex kantater ämnade att sjungas på de tre första dagarna i jul, nyårsdagen, söndagen efter nyår och trettondedagen. Verket skrevs 1733-34 när Bach var kantor i Thomaskyrkan i Leipzig.
Och på söndagen framfördes detta magnewfika körverk i Härnösands domkyrka.
Tack alla medverkanden

Trafik och Miljö

I Fe flesta städer råder en lag om 1 minuts tomgångskörning, men frågan är hur det är med
reglerna för tomgångskörning i Härnösand och hur dessa efterlevs ?
I bostadsområden kan man tydligen stå på tomgång hur länge som helst?
När skall vi få en tydligare lag och böter för tomgångskörning ? Det måste ju vara känt för var enda människa att växthuseffekten axelererar i allt
högre tempo ju mer avgaser som släpps ut.

Tack alla som värnar m miljön och inte står på tomgångskörning i bostadsområden