Upprop för Rehabmediicin Rehabbassängen i Härnösand och Sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik

Åter har nya hot om nedläggning av Rehabmediicin i Härnösand och Sjukhusen i Ö-vik och Sollefteå börjat segla upp den senaste tiden. Detta gör att jag skapat ett nytt upprop för bevarandet av nämnda enheter. Denna gång hoppas jag på större genomslagskraft, eftersom läget har blivit ännu allvarligare än tidigare, och jag vil uppmana alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige att omgående skriva på detta upprop som är tänkt att överlämnas till i första hand Landstinget i Västernorrland, vidare kommer jag att om det ger tillräckligt om det ger tillräckligt många underskrifter att tillskriva Socialdepartementet för att höra om det är möjligt att personligen överlämna ett sådant upprop till Socialdepartementet och ansvarig minister för sjukvårdsfrågor, av förklarliga själ är det dok för tidigt i nu läget att begära ett sammanträffande med ansvarig minister, men eftersom läget i vården i Västernorrland och Sverige har blivit allt mer kaotisk så borde det vara en självklarhet för alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland att skriva på detta upprop.

Landstingets och S i Timrås nedläggningssnack saknar verklighetsförankring

S i Timrå skall hålla igen med prat om att lägga ner Sjukhusen i Ö-Vik och Sollefteå . De stupar fram med skygglappar alltså lika som hela Landstingsledningen gör. Lägg ner hela Timrå Arbetar Kommun, som saknar verklighetsförankring i sitt snack = Utmatande. En nedläggning av Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå förvärrar bara situationen ytterligare i Sundsvall, Detta borde även de röda i Timrå arbetarkommun begripa. Fast förstås det är ju sossar, alltså samma parti som lade ner Härnösands Sjukhus och som nu försöker sig på att lägga ner Sollefteå Sjukhus,. Och åter skall vi komma i håg att hela Landstingets nedläggningsprocess är olaglig och börjar utgöra fara för enskilda människors liv. Fast ett människoliv hit eller dit skiter ju Landstinget i och det tycks även Timrå arbetarkommun göra. Skall inte S värna om de svaga och sjuka? FYS FASEN För S och LANDSTINGET. Vi skall komma ihåg att all nedrustning i vården sker utan vare sig konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser, vilket måste liknas vid ett företag som gör stora investeringar utan vare sig kalkyl, offert eller anbud. Fast vad gäller Landstinget så handlar det om skattemedel alltså medborgarnas pengar och då skall det banne mig redovidas konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården LÄGG NER KOLOSSEN PÅ KERFÖTTER LANDSTINGET OCH SE TILL ATT BEHÅLLA EN FUNGERANDE VÅRD I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE. Ni som gastar om nedläggning av sjukhuset i Örnsköldsvik och Sollefteå vet inte vad ni pratar om. Kaoset är redan i dag ett faktum som kommer att bli mångdubbelt värre vid en nedläggning av sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik NEJ GUD BEVARE OSS FÅN SLANDSTINGET OCH SOSSARNA, de som borde värna om de svaga och sjuka, men så är inte fallet BORT MED DETTA PACK,. Nu får det vara nog med nedläggnings snack

Stoppa nedläggningen av Öviks sjukhus

Sollefteå Sjukhus läggs ner
Sollefteå Sjukhus läggs ner ?
Rehabmediicin i Härnösand i fara
Rehabmediicin i Härnösand i fara ?
Rehabbassängen i Härnösand i fara
Rehabbassängen i Härnösand i fara ?

Landstingets Energiförbrukning minskar vilket gläder Janne Linberg Landstinget och glder även oss medborgare.

Landstingets Energiförbrukning minskar vilket gläder Janne Linberg Landstinget och gläder även oss medborgare.
Därmed har Landstinget ju en rätt bra ekonomi, med 100-tals miljoner till godo. Vilat genast skall komma oss
medborgare till godo genom att återställa den raserade vården i Västernorrland.
Alltså omgående stopp för fortsatt nedrustning och centralisering av vården till Sundsvall, där de har alldeles för
stort upptagningsområde och alldeles för dåligt med resurser
ALLTRSÅ STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN ANVÄND LANDSTINGETS 10-tals miljoner för att återställa ordningen i vården.

Andreas Menzel Härnösand

Landstingets energiförbrukning minskar

Landstingets Energiförbrukning minskar

Landstingets Energiförbrukning minskar vilket gläder Janne Linberg Landstinget och gläder även oss medborgare.
Därmed har Landstinget ju en rätt bra ekonomi, med 100-tals miljoner till godo. Vilat genast skall komma oss
medborgare till godo genom att återställa den raserade vården i Västernorrland.
Alltså omgående stopp för fortsatt nedrustning och centralisering av vården till Sundsvall, där de har alldeles för
stort upptagningsområde och alldeles för dåligt med resurser
ALLTRSÅ STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN ANVÄND LANDSTINGETS 10-tals miljoner för att återställa ordningen i vården.

Andreas Menzel Härnösand

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland

Sänkt Sjukersättning åter ett slag mot svaga och Sjuka i Samhället

Sänkt sjukersättning för funktionshindrade.
Nu har det hänt igen – för minst andra året i rad – att ni sänker ”sjukersättning” för oss funktionshindrade, en grupp människor som sedan födseln har funktionshinder, som inte tillåter ett riktigt jobb och som tidigare fick sjukpension. Min lilla sjukersättning
har sänkts med 40 kr/månad d.v.s. 480 kr/år. Det låter inte mycket men för mig betyder dessa pengar hemsk mycket. Beräkning för min ”sjukersättning” skall vara inkomstrelaterad. Vad då för inkomster??? Jag har inga inkomster. Hur kan man sänka basbelopp och andra index så att vi funktionshindrade kommer igen i kläm?

Ni höginkomsttagare kan säkert inte förstå min och alla funktionshindrades situation.

Svara mig rakt på sak!

Andreas Menzel

Rehab medicin och Rehabbassängen i Härnösand nedläggningshotat

Rehab medicin och Rehabbassängen i Härnösand nedläggningshotat
Rehab medicin och Rehabbassängen i Härnösand nedläggningshotat

DSCN9104 A

DSCN9109 A

DSCN9113 AFör ett antal år sedan lovade dåvarande Landstingsrådet Per Wahlberg att Rehab medicin skulle utveckla, därav blev som bekant inget av. I dag sitter åter en rödgrön röra med Eva Back Erik Löfgren med fler med fler i Landstingsledningen, . Alltså företrädare för de partier som en gång sades vara de parti = S. V MP som skulle värna om de Svaga, Sjuka och handikappade i samhället, att värna om dessa gruppers rätt innebär bland annat att tillhandahålla en fungerande rehabiliteringsvård , med Rehabbassäng och spetskompetenser på de områden som ingår i den medicinska vården och rehabiliteringen. Dock har Landstingets sjukvård i Västernorrland nått det absoluta bottennappet, när man lagt ner hela Sluten vården i Härnösand, och nu försöker att lägga ned de som återstår av rehabiliteringsvården, med ca 8-9 Platzer på med rehab, en gång 16-18 platser . Och nu gör Landstinget i Västernorrland allt som står i dess makt för att lägga ner återstående Rehabiliteringsvården i Härnösand och då ryker som vi förstår även Rehabbassängen. Är det detta Landstinget kallar Utveckling att lägga ner fungerande vård och låta lokaler och utrustning stå tomma och oanvända. Ärade Västernorrlänningar och alla som värnar om en fungerande vård, säg i från mot Landstingets idioti. Det är ett slöseri av oanade mått som drabbar alla som mest och bäst behöver en fungerande vård .
Och allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys. Vi vet även att Sollefteå Sjukhus står inför ett nedläggningshot, ett hot som om det blir verklighet är en katastrof av stora mått som drabbar oss som medborgare och skattebetalare

Kräver omedelbart offentligt möte med anledning av uppgifterna om Rehab medicin i Härnösand

Med anledning av uppgifterna om att Rehab medicin i Härnösand står inför hot om nedläggning kräver Undertecknad att Landstingsledningen med Erik Löfgren och Eva Back OMEDELBAFRT kallar till ett offentligt möte angående rehab medicins och Rehabbassängens framtid i Härnösand
Förslag till lämpliga lokaler
Härnösands Teater rymmer 500
Församlingsgården Franzéngatan Härnösand
Sambiblioteket

Rehabmedicin och rehab bassängen i Härnösand läggs ner ?

Erik Lövgren och Eva Back Du och dina partivänner och övriga i Landstinget ser ut att lägga sista dödsstöten mot Härnösands Sjukhus i och med förslaget att lägga ner medicinsk rehab Härnösand, vilket med all sannolikhet innebär att även Rehabbassängen i Härnösand försvinner, är detta demokrati ?
Anser du att en nedläggning av rehab medicin och bassängverksamheten i Härnösand är ekonomiskt försvarbar, är det inte att beteckna som ren kapitalförstörelse ?
Inser du inte att ni gång efter annan sviker oss medborgare, då ni lovar utveckling men genomför avveckling efter avveckling ?
Var har ni konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all avveckling i vården och då främst avvecklingen av all vård i Härnösand ?

Jag kräver att du omgående svara med presentation av efterlysta dokument.