Upprop med krav om stopp för fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige

Upprop överlämnat till Landstinget
Upprop överlämnat till Landstinget

God morgon !
Har just överlämnat dryga 700 underskrifter till Landstingsstytelsen i Västernorrland., med krav om stopp för all fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige.
Men fortsätt att skriva på fler överlämnnande kan bli aktuella om vi visar att vi är många Från Landstingsstyrelsen deltog
Erik Lövgren Eva Back Jonny Lundin

Landstingets väntade beslut om ytterliggare nedläggningar i vården i Västernorrland

Kära medborgare. Vi med förstånd måste stoppa detta vansinniga förslag till beslut. Det kommer att dränera Landstingets ekonomi och drabba oss som medborgare, skattebetalare och patienter Vi vill inte dränera Lanstingets ekonomi lika lite ligga i korridorer och sköljrum till följd av överbeläggningar. Sp nu måste Landstingets nedrustning i vården omedelbart stoppas, då den äventyrar människoliv.
Nu är det bara fåtal dagar kvar innan det stora ödet för vården i Västernorrland avgörs, vilket väntas innebära stora förändringar som, som även kommer att innebära en stor katastrof inte minst för inlandet. Rehabmediicin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus står på skottlistan Öviks Sjukhus framtid är mycket oviss. etta kommer att innebära förödande konsekvenser för Västernorrland., så förödande att Landstinget inte förstår dem, och till saken hör att det saknas giltiga underlag för beslut, då varken konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser upprättats /presenterats för oss medborgare och skattebetalare. Vilket är lag då det handlar om skattemedel .
De eventuellt kommande besluten om nedläggning av Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin/Rehabbassäng i Härnösand kommer att få förödande konsekvenser för oss medborgare i form av många och långa mycket besvärliga resor till Sundsvalls Sjukhus.. Dessutom kommer det att medföra ökad kostnader för Landstinget i form av Sjukresor med Taxi Med en kostnad av ca 1500kr/ enkelresa Alltså ca 3000 tur och retur / behandling i varmvattenbassäng och då tillkommer behandlingskostnader. Alltså ingen besparing för Landstinget att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand .
Skriv på och del etta upprop omgående

http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus

Rehabmediicin och Rehabbassängen i Härnösand Akutsjukhusen i Sollefteå och Övik i fara

I April väntas Landstinget fatta beslut om nedläggning av Rehab medicin i Härnösand och för Rehabbassängen i Härnösan och Akutsjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik fortsätter läget att vara ovisst.
Men nu alla boende i Sverige och Västernorrland. Res er upp skriv på och dela detta upprop och visa att vi inte tolererar en fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige. En nedrustning som genomförs utan giltiga underlager så som konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser. En nedrustning som innebär fara för människoliv Så nu får det vara nog

Nu måste vi visa vad en fungerande vård i Västernorrland och Sverige är värd

Tack alla som skriver på uppropet http://www.skrivunder.com/signatures/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus/

Landstinget nya hot om nedläggningar i vården i Västernorrland

Till
Landstinget Västernorrland

Eva Back

Erik Lövgren

Per Wahlberg.

Skickat 2016-03-21

Nya hot om vården i Västernorrland överlämnande av nytt upprop
Med anledning av de nya hoten mot Rehabmedicin i Härnösand frågar jag er när ni är beredda att motta nytt upprop mot nedrustningen i vården. Detta överlämnande skall ske före nästa Landstingssammanträde som är någon gång i april När ?

Jag förväntar mi ett gemensamt svar snarast från er då detta upprop skrivits på av många och många förväntar sig att jag avrapporterar överlämnandet.

Härnösand 2016-03-21

Andreas Menzel

Frågor till Landstingsrådet Erik Lövgren med anledning av vårdkrisen i Västernorrland

Frågor ställda till Erik Lövgren Är det någon som tror på något svar ?

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland

Är du medvetna om att Rehabmediicin Härnösand inrymmes i för verksamheten anpassade lokaler och att till Rehabmediicin hör en Rehabbassäng. Vad händer med denna när Landstinget nu har fått för sig att slå spiken i kistan för allt som återstår av vård i Härnösand?
Och var skall vi som behöver dessa behandlingar nu ta vägen?
När tänker ni komma till rätta med kaoset i Sundsvall?
Jag kräver även att länk till konsekvensbeskrivning och kostnads och riskanalyser bifogas i svar till undertecknad. Och hur rimmar denna nedrustning överens med alla skumraskavtal till chefer i Landstinget Var får Landstinget dessa pengar i från ? är det så att alla chefsavtal och fallskärmar är roten i det onda som drabbar oss medborgare och patienter. Till sist kräver jag att ingen höjning av Landstingsskatten kommer på fråga Landstingsskatten skall i stället sänkas mycket kraftigt med tanke på hur ni förstört och förstör vården i Västernorrland

Landstinget nedrustar vården i Västernorrland i raketfart

I Härnösand har de snart slagit sänder allt utan vare sig konselvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, allt medan Landstinget kastar ut miljoner på fallskärmsavtal och andra skumraskavtal Det sista som återstår i Härnösand Medicinsk rehab och Rehabbassängen vill vettvillingarna Lövgren och Back omgående ha till Landstingets Mecka Sundsvalls Sjukhus, detta trots att det saknas giltiga underlager i form av Konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, och vem det drabbar ja det är ju självklart patienterna.
Nej nu har vi fått nog av vettvillingarna i Landstinget som hellre satsar på skumraskavtal till chefer och direktörer och andra småpåvar i stället för en fungerande vård, så snart har de tagit död på Västernorrland, och då tar de ju även död på sig själva. Nu måste vi omgående stoppa nedrustningen i vården, så att inte Västernorrland dör ut . För utan fungerande vård dör Västernorrland och Sverige, och det måste omgående stoppas.
http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus Nu gäller det att omgående skriva på uppropet ovan

Medicinsk Rehab i Härnösand hotas av nedläggning

God morgon Västernorrland och Sverige !
Tack Fred Nilsson Amanda Lind och Martin Neldén
I Denna insändare ifrågasätts det med all rät om beslutsfattarna vet vad de gör när de lägger ner en verksamhet som Medicinsk rehab i Härnösand ? En fråga som är fullt berättigad och svaret är rakt och enkel. Beslutsfattarna i Landstinget vet inte vad de gör när de lägger ner medicinsk rehab i Härnösand. I och med en nedläggning. En nedläggning av medicinsk Rehab i Härnösand innebär en kapitalförstörelser av icke anade mått , en nedläggning av medicinsk rehab i Härnösand innebär även ett lika stort och oanat mått av svek mot oss medborgare och patienter och de som arbetar i verksamheten
vid medicinsk rehab i Härnösand .Landstinget sviker medborgana, eftersom det finns ett uttalat löfte från nuvarande oppositionsrådet Per Wahlberg om en utveckling
av den medicinska rehabiliteringen utlovad utvecklig som blev allt annat än en utveckling , det blev som vanligt när det gäller Landstinget en avveckling och ett svek emot oss medborgare och ännu en gång ett led i Landstingets ständiga nedrustningsprocess som drabbar oss medborgare och patienter, därmed är nog även frågan om hur länge vi har någon Rehabbassämg kvar befogad. och ännu en gång sker allt utan giltiga underölager så som konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser . Vi skall komma i håg att denna nedläggning, är inte ekonomiskt betingad, och nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand skall omedelbart stoppas och ogiltigförklaras Eva Back Per Wahlberg och andra ja sägare till denna nedläggning vet inte vad de gör, De är inte i sina sinnens fulla bruk om de klubbar nedläggning av Rehbmedcin i Härnösand Rehabmediicin och Rehabbassängen i Härnösand skall vara kvar och inget annat.

Uppmaning till alla som värnar om Rehabmediicin i Härnösand och Akutsjukhusen i Sollefteå och Övik Skriv omedelbart på uppropet i länken eller Googla på Skriva under och Rehab medicin i Härnösand http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand
Rehabmedicin i Härnösand läggs ner

Landstingets tid är förbi

Den senaste tiden har det åter börjat storma kring Landstinget i Västernorrland och vården.
Sedan tidigare är Härnösands Sjukhus borta, och nu är våra beslutsfattare åter i farten och vill lägga ner för oss medborgare och ett fungerande samhälle en så viktig del som vården, denna gång handlar det om akutsjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik och om Rehabmediicin och Rehabbvssängen

Landstingets Administrativa kostym måste hårdbantas
Landstingets Administrativa kostym måste hårdbantas
i Härnösand, även denna gång görs allt på bekostnad av oss medborgare utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och inte heller denna gång finns någonting sagt om hur mycket som skall sparas på höga tjänstemän och politiker i Landstinget, där tycks det finnas pengar i överflöd, men till en fungerande vård i Västernorrland har våra beslutsfattare i Landstinget inget över,. Varför, tänker de inte på att de kan drabbas av svår akut sjukdom eller skada ,olycka där en fungerande sjukvård är a och o.
Hur kan Landstinget slösa miljoner på stafettläkare direktörslöner fallskärmar och alla möjligt andra skumraskavtal?
Tänker våra beslutsfattare i Landstinget i Västernorrland inte på att om vårat Län och de 7 kommunerna skall leva och utvecklas, så krävs det ett antal stöttepelare, däribland en fungerande sjukvård .Så nu kräver vi omedelbart stopp för fortsatt nedrustning i vården och fler skumraskavtal i Landstinget, Landstinget är bankrutt, och de pengar som finns skall satsas på medborgarna och ett fungerande samhälle, och inte på Landstingschefer och Landstingspolitiker
http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus

Landstinget i Västernorrland sämsta Landstinget i Sverige

Landstinget i Västernorrland sämsta Landstinget i Sverige.
4 av 10 vårdanställda flyr Västernorrlands Läns Landsting
En flykt som kan få katastrofala följder inom kort för vården i Västernorrland , en flykt och nedrustning som omedelbart måste stoppas

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M

DSCN7344 A Landstinget i Västernorrland sämsta Landstinget i Sverige, vilket gör att de vårdanställda flyr och patientsäkerheten allvarligt riskers