Rehabmedicins flytt från Härnösand olaglig.

Man måste ställa sig fråga hur det är ställt med Landstingets juridiska kunskaper,? Hur kan Landstinget sätta i gång och avveckla en verksamhet som fungerar mycket bra utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser ?
Hur kan man börja avveckla en verksamhet utan giltigt beslut ?
Var finns beslutet om flytt av Rehabmediicin från Härnösand till Sundsvall och när har detta beslut tagits?
Hur kan Landstinget undanhålla oss medborgare möjligheten att överklaga ett så viktigt beslut som att flytta Rehabmediicin

Rehabmediicin i Härnösand i fara
Rehabmediicin i Härnösand i fara
från ändamålsenliga lokaler i Härnösand till Sundsvalls Sjukhus på plan 6 där det saknas för verksamheten ändamålsenliga lokaler ? vilka redan finns i Härnösand?
Det står inskrivet i Sveriges rikes lag att varje offentligt beslut skall anslås och därefter gäller minst 3 veckor överklagningstid
Vilka besparingar ger en flytt av Rehabmediicin ifrån Härnösan? Inga alls eftersom det måste byggas om och öppnas fler platser i Sundsall.
Vilka konsekvenser ger det för patienterna? Fördyrade resor och behandlingskostnader
Vilka kostnadsökningar ger en flytt.
Att flytta Rehabmediicin från Härnösand till Sundsvall är inte ekonomiskt försvarbart.
Hur kan landstinget börja bygga om i Rehabmedicins lokaler i Härnösand så länge rättsprocessen inte har inletts till följd av att Landstinget inte offentliggör protokollen?Det kanske är dags att polisanmäla Landstinget i Västernorrland för brott mot lagen om offentlighet.

Carl Orff Carmina Burana på Härnösands teater

Carl Orff:s Carmina Burana framfördes på lördagskvällen på Härnösands teater. Verket består av 25 satser för Kör Orkester Slagverk och 2 flyglar och framfördes av Kappelsbergs Kammarkör Örnsköldsviks Kammarkör Lovisa Sandenskog sopran Fabian Düberg tenor Martin Lissel baryton Kappelsbergs Alagverksensemble Mona Sandström Kontra och Ami Karlqvist piano,
Dirigent var Helen Lundquist Dahlen.

Fakta om verket
Carmina Burana är ett kör- och orkesterverk, en scenisk kantat, av den tyske kompositören Carl Orff, komponerat mellan 1935 och 1936.
Verket består av totalt 25 satser, såväl vokala som instrumentala stycken, fördelade på sex delar. Carmina Burana är utan tvivel Orff mest kända verk, och det räknas också som hans genombrott.
Verket bygger på dikter från 1100- och 1200-talen, som hittades upptecknade i den tyska medeltida handskriften Carmina Burana. Urvalet av texterna gjorde Orff med hjälp av Michael Hoffman. Texterna är på medeltidslatin, medelhögtyska och fornfranska. Undertiteln på verket är Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis vilket ungefär betyder Världsliga sånger för sångare och körer med beledsagade av instrument samt magiska (sceniska?) bilder.
När Orff satte musik till några av dikterna blev detta den mest varierade och märkliga samling av medeltida poesi som tonsatts. Den spänner över satir, parodi, kärlekssånger, vårsånger, naturlyrik och hängiven religiositet. Michael Hoffman var sannolikt färgad av den rådande tidsandan i Tyskland och ville gärna framhålla det tyska folkets överlägsenhet även på det poetiska området.
Orffs verk uruppfördes den 8 juni 1937 på operan i Frankfurt am Main under ledning av Bertil Wetzelsberger. Premiären var en stor succé och verket spreds snart till andra operainstitutioner. Först efter andra världskrigets slut kom det internationella genombrottet. Verket framförs numera oftast konsertant, i motsats till uruppförandet som var sceniskt, men även i våra dagar förekommer då och då sceniska versioner.
Förutom originalversionen utgav Orff en bearbetning där orkestern ersätts med två pianon och slagverk vilket möjliggör framföranden i mindre sammanhang .

Tack alla medverkande för en fullständig upplevelse

Carmina Burana av Carl Orff framfördes på lördagskvällen på Härnösands Teater och framförs i morgon Söndag i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik
Carmina Burana av Carl Orff framfördes på lördagskvällen på Härnösands Teater och framförs i morgon Söndag i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik

REPLIK till Utomlänare,

Du uppmanar oss i Västernorrland att sluta skälla på tjänstemännen och politikerna i landstinget, du förvånas över debatten om sjukvården i Västernorrland och anser att uttalanden som ”lägg ner landstinget” är svepskäl.

Ditt uttalande bevisar att du inte följt vårdutvecklingen, alltså förslagen och genomförande av stora nedrustningar. Härnösands akutsjukhus är sedan länge borta och nu hänger Sollefteå akutsjukhus på en skör tråd.

Du säger att varje organisation behöver en huvudman. Ja visst, men då ska denna huvudman sköta sin uppgift och inte göra som LVN och lägga ner allt vad vård heter och så småningom se till att ett helt län dör.

Du säger vidare att om huvudmannaskapet skulle överföras från landsting till stat så skulle det likväl behövas en stor administration. Vad Sverige och Västernorrland behöver är en sjukvårdsmyndighet, alltså en sjukvårdsorganisation som ser till att hela Sverige kan leva. Alltså även Norrlands inland.

Vi behöver inget landsting som slukar våra skattemedel på all möjlig verksamhet som de pysslar med och inte minst de ständiga skumraskavtalen till chefer och politiker som dränerar vårdens ekonomi i så väl Sverige i stort som Västernorrland.

Du tror att om ansvaret för vården skulle överföras från landsting till stat så skulle ett flertal akutsjukhus läggas ner. Jag föreslår dig att ta reda på bättre fakta och konsekvenser av landstingets nedrustning i vården i Västernorrland innan du fortsätter att uttala dig.

Andreas Menzel

Landstingets nedrustning i vården

Landstingsfullmäktige har bara två ställningstaganden göra och det ena är rädda vården i Västernorrland. Rör inte Rehabmediicin i Härnösand och Akutsjukhusen i Sollefteå Och Övik

Sollefteå Sjukhus läggs ner ?
Sollefteå Sjukhus läggs ner

Rehabbassängen i Härnösand i fara
Rehabbassängen i Härnösand i fara
i Härnösand och Akutsjukhusen i Sollefteå och Övik. Och det andra ställningstagande man har att göra är också mycket självklart och enkelt. Landstinget i Västernorrland har förbrukat sitt förtroendekapital för länge sedan, och nu kommer ställningstagande två. Landstinget i Västernorrland skall snarast likvidertas. Dvs försättas i konkurs, deras förtroende är förbrukat, inte minst med tanke på sveket om att utveckla Rehabmediicin , denna utveckling blev som vi alla vet en kraftig decimering, och skulle denna verksamhet läggas ner i Härnösand så får den på inga villkor benämnas medicinsk rehabilitering längre utan då blir benämningen geriatrisk klinik, då medicinsk rehabilitering riktar sig till människor i arbetsför ålder, och då behöver man en helt annan rehabilitering med en positiv kringmiljö så som vid Rehabmediicin i Härnösand,, jag har själv legat på medicinsk rehabiliteringen i Härnösand, och utan dem hade jag inte varit arbetsför eller på fötterna i dag och jag vet många fler som har samma erfarenhet, denna klinik är alltså en vinst för alla såväl patient som Landstinget och skall utveckals i Härnösand och inte avvecklas. Orosmoln 2 är de planerade sommarstängningarna vid Sollefteå akutsjukhus , ett förfaringssätt som liknar det som föregick nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus, det fanns inga giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser den gången och Landstinget tycks inte ha lärt sig att när det gäller skattemedel så måste det anses vara lag att såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser skall upprättas och tillhandahållas för oss medborgare och skattebetalare före beslut, för nu tycks man föra samma smygnedläggningsprocess mot Sollefteå Akutsjukhus . Det finns bara en väg ut ur hela detta kaos som LVN ställt till med Gör om Gör rätt och framför allt konfiskera alla fallskärmsavtal och alla övriga skumraskavtal till chefer hit och chefer dit, Landstingets nedrustning i vården handlar inte om ekonomi, utan om des ideologi, en ideologi som tycks gå ut över oss medborgare och skattebetalare och de vårdanställda, i form av sämre tillgänglighet, och sämre arbetsmiljö för de vårdanställda. Nedrustningen i vården måste omedelbart stoppas och uppmaningen till Landstingsledningen och ledande tjänstemän blir. Nedrustningen i vården är inte en ekonomisk fråga, utan ideologisk, där ideologin övergått i idioti, då Landstingets nedrustning i vården varken gynnar patienter eller de vårdanställda.
Uppmaningen till Landstingsledningen och politiker är kort och självklar GÖR OM GÖR RÄTT TÄNK OM STOPPA NEDRUSNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE