Landstingets tid är förbi.

Eva Back hävdar att demonstrationerna har skett mot något som ingen föreslagit,. Men hur fasen kan det då vara möjligt att Landstingsfullmäktige denna vecka skall fatta beslut om att dräpa Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand. Lider hon av oförstånd , minnesförlust eller är hon inte medveten om vad hon själv varit ned och sagt ja till ? Nej nu gräver vi upp stridsyxan och skriver på uppropet i länken

Landstingsmöte 29 och 30 Juni
Landstingsmöte 29 och 30
, Nu får det vara nog Nu skall Lövgren Back och övrigt Landstingspack bort, och det måste ske inom kort.

Överklagat beslut

Överklagan och inhibition d.v.s. Verkställighetsförbud av beslut fattat av Landstinget i Västernorrland
Landstinget har 2016-06-14 beslutat om nedläggning av Rehabmediicin i Härnösand och all akutortopedi vid Sollefteå Akutsjukhus
Härmed överklagar Undertecknad det av Landstinget fattade beslutet om stängning av Rehabmedicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå.
En stängning av Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedin i Sollefteå kommer i så väsentlig grad att försämra vårdkvalliten samt att den utgör fara för patientsäkerheten, som redan innan stanningen av nämnda enheter utgör fara för patienterna, då arbetsbelastningen och överbeläggningarna vid Länssjukhuset kommer att öka mångdubbelt, vilket kommer att kosta Landstinget i Västernorrland mångmiljonvelopp i böter, pengar som i stället skall användas till att tillhandahålla en säker och kvalitativt god vård.
Vad gäller Rehabmedicin i Härnösand är de specialiserade på bland annat Neurologiska sjukdomar. Något som måste tillvaratas då just Neurologiskt handikappade och sjuka redan är en eftersatt grupp i vården , genom sitt beslut diskrimminerar Landstinget en grupp av människor som till följd av sina funktionshinder och sjukdomar har det besvärligt och detta kan vi som medborgare och drabbade omöjligt acceptera .
Det finns inte heller något ting sagt om hur mycket man har sparat eller kommer att spara på administration vid Landstingskansliet i i hörhållande till nedrustningen i vården i Västernorrland
Dessutom saknas allt jämt så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och således är beslutet olagligt och skall omedelbart beläggas med verkställighetsförbud.
Lagrum Till stöd för min talan hänvisar jag till kommunallagen
Härnösand 2016-06-14
Andreas Menzel

Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedin i Sollefteåläggs ner ?

Hej Alla vänner av ordning och reda och som värnar om vården i Västernorrland . Rehabmedicin i Härnlösand och Akutortopedin i Sollefteå .Den överklagan som jag lagt ut tidigare på Face Book har ävent sänts till samtlig media i Västernorrland, och jag har även haft telefonkontakt med Tidningen Ångermanland, Sveriges Televission Mitt-Nytt i Sundsvall och Radio Västernorrland, för att förklara för dem hur viktig frågan är för en stor grupp av människor, så nu är det upp till media att bevaka och höra av sig . Nu ömskar jag er alla en fortsatt solig och skön dag. Och fortsött att dela och skriva på uppropet i länken för vi måste visa att vi är starka

Rehab medicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå läggs ner

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Överklagan och inhibition d.v.s. Verkställighetsförbud av beslut fattat av Landstinget i Västernorrland
Landstinget har 2016-06-14 beslutat om nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand och all akutortopedi vid Sollefteå Akutsjukhus
Härmed överklagar Undertecknad det av Landstinget fattade beslutet om stängning av Rehabmedicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå.
En stängning av Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedin i Sollefteå kommer i så väsentlig grad att försämra vårdkvalliten samt att den utgör fara för patientsäkerheten, som redan innan stanningen av nämnda enheter utgör fara för patienterna, då arbetsbelastningen och överbeläggningarna vid Länssjukhuset kommer att öka mångdubbelt, vilket kommer att kosta Landstinget i Västernorrland mångmiljonvelopp i böter, pengar som i stället skall användas till att tillhandahålla en säker och kvalitativt god vård.
Vad gäller Rehabmedicin i Härnösand är de specialiserade på bland annat Neurologiska sjukdomar. Något som måste tillvaratas då just Neurologiskt handikappade och sjuka redan är en eftersatt grupp i vården , genom sitt beslut diskrimminerar Landstinget en grupp av människor som till följd av sina funktionshinder och sjukdomar har det besvärligt och detta kan vi som medborgare och drabbade omöjligt acceptera .
Det finns inte heller något ting sagt om hur mycket man har sparat eller kommer att spara på administration vid Landstingskansliet i i hörhållande till nedrustningen i vården i Västernorrland
Dessutom saknas allt jämt så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och således är beslutet olagligt och skall omedelbart beläggas med verkställighetsförbud.
Lagrum Till stöd för min talan hänvisar jag till kommunallagen
Härnösand 2016-06-14

Andreas Menzel

Birka Cruises kryssningsfarttyg i Härnösands hamn på nationaldagen 2016

För första gången i historien anlöpte på nationaldagens morgon ett av Birca Cruises kryssningsfarttyg Härnösands hamn i ett vackert om än något kylslaget försommarväder. Och stan ökade under några timmar i befolkningsantal med ett antal 1000, en mycket bra marknadsföring av vår vackra stad och kust.

Birka Cruises kryssningsfarttyg på besök i Härnösand
Birka Cruises kryssningsfarttyg på besök i Härnösand