Rehab medicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå läggs ner

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Överklagan och inhibition d.v.s. Verkställighetsförbud av beslut fattat av Landstinget i Västernorrland
Landstinget har 2016-06-14 beslutat om nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand och all akutortopedi vid Sollefteå Akutsjukhus
Härmed överklagar Undertecknad det av Landstinget fattade beslutet om stängning av Rehabmedicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå.
En stängning av Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedin i Sollefteå kommer i så väsentlig grad att försämra vårdkvalliten samt att den utgör fara för patientsäkerheten, som redan innan stanningen av nämnda enheter utgör fara för patienterna, då arbetsbelastningen och överbeläggningarna vid Länssjukhuset kommer att öka mångdubbelt, vilket kommer att kosta Landstinget i Västernorrland mångmiljonvelopp i böter, pengar som i stället skall användas till att tillhandahålla en säker och kvalitativt god vård.
Vad gäller Rehabmedicin i Härnösand är de specialiserade på bland annat Neurologiska sjukdomar. Något som måste tillvaratas då just Neurologiskt handikappade och sjuka redan är en eftersatt grupp i vården , genom sitt beslut diskrimminerar Landstinget en grupp av människor som till följd av sina funktionshinder och sjukdomar har det besvärligt och detta kan vi som medborgare och drabbade omöjligt acceptera .
Det finns inte heller något ting sagt om hur mycket man har sparat eller kommer att spara på administration vid Landstingskansliet i i hörhållande till nedrustningen i vården i Västernorrland
Dessutom saknas allt jämt så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och således är beslutet olagligt och skall omedelbart beläggas med verkställighetsförbud.
Lagrum Till stöd för min talan hänvisar jag till kommunallagen
Härnösand 2016-06-14

Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

> Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med två datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor Musik och teater Kultur

2 reaktioner på ”Rehab medicin i Härnösand och akutortopedin i Sollefteå läggs ner”

  1. Instämmer Med Andreas Mendel. Det är en katastrof att Landstinget Västernorrland lägger ner en fullt verksam specialist rehab klinik!
    Gör att den starta upp den på Sundsvalls sjukhus,där det inte finns samma kompetens av personal!
    Har haft svårigheter att rekrytera personal en längre tid och här slår man sönder ett väl fungerande specialist team!

    1. Tack Britt-Inger .
      Erik Lövgren och Eva Back som inte förstår ett endaste dugg om vård och således inte heller förstår något om konsekvenserna av att slå sönder Rehabmediicin i Härnösand hävdar att de som är i behov av medicinsk rehabilitering skulle få samma vård vid Geriatrisk rehab i Sundsvall. Vad vare sig Erik Lövgren eller Eva back lika lite någon annan i Landstinget förstår är att Medicinsk Rehab och Geriatrisk Rehab handlar om 2 helt skilda rehabiliteringsformer som vänder sig till 2 helt skilda grupper, med helt skilda behov och förutsättningar, de har inte heller fattat att en fungerande Medicinsk Rehabilitering är en vinst för hela samhället alltså även Landstinget

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *