Härnösands Stadsfest

Ett tråkigt,men inte des då mindre allvarligt konstaterande.
Härnösands Stadsfest sägs vara en fest för alla.Men detta är en sanning med mycket stor modifikaion,.Då det sedan den en gång så trevliga parkfesten fick karraktär stadsfest allaGatufest Sundsvall, med fruktansvärd ljudvolymer och så vansinigt mycket ljuseffekter att personer med Hörselskador och epileptiker stängs ute, då man Jag av rädsla för att falla i hgop i ett kramanfall eller förlora min hörsel tvingas hålla mig undan från denna tillställning som sägs vara till för alla det är des värre många fler än jag som har dessa tankar och känner besvikelsen äver att vara utestämgd från denna som arranhörerna vill kalla det för Fest FÖR ALLA , vilket det mycket väl skulle kunna vara om ljudnivåerna och ljuseffekterna vore av mänskigare art.
Men så länge påtalade problem råder är detta absolut ingen fest för alla och jag är fruktansvärt besviken på Härnösands Stadsfest och des ledning.
För att denna fest skall bli en fest för alla måste det upprättas klara tydliga regler för ljuseffekter och ljudvolymer som ej får överstiga 50 db och luseffekter måste begränsas, annars är det ingen fest för alla .

Svar från Härnösands Stadsfest.
Härnösands Stadsfest Andreas, vi har samma diskussion varje år med dig. Vi följer de lagar & regler som socialstyrelsen har satt gällande evenemang kring ljud & ljus. Vänd dig vänligen till de istället om du inte tror att vi följer dessa.

Svar till Härnösands Stadsfest
Det kan inte vara så illa att gällande regler gör att människor tvingas fly eller stanna hemma, till följd av påtalade problem, ett problem som är hur enkelt som helst att åtgärda bara det skulle finnas ett uns förståelse för påtalade problem,. Jag och många fler med samma problem som undertecknad känner en bedrövelse över den oförståelse som det tycks finnas för påtalade problem. Jag är inte ute efter att fälla krokben för någon utan i stället få tillstånd förbättringar för att alla skall kunna bevista detta evenemang

Fotgängare genar allt oftare under bommarna vid Härnösands Resecentrum

Allt oftare ser man fotgängaren gena under eller förbi bommarna vid Resecentrum i Härnösand, detta då man inte tycks förstå att gångvägen ligger till höger om bommarna.Och frågan är vad man skall göra för att förhindra en svår olycka med oskyldiga inblandade.
Förslaget är att sätta upp 2 skylltar den ena vid bommarna ej gångare och den andra till höger om bommarna med texten gång och cykelväg allt för att förhindra en svår olycka med oskyldiga inblandade,

Gång och cykelväg
Gång och cykelväg

fotgängare
Ändast fordonstrafik

Landstingets nedrustning i vården måste omedelbart stoppas

Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Upprop överlämnat till Landstinget
Upprop överlämnat till Landstinget

Va i Herrans namn är det frågan om?
Inga konsekvensbeskrivningar Inga kostnadsanalyser upprättade,
När skall vi medborgare få ta del av alla lögnaktiga sparförslag från Landstinget?

Nu är det dags att på allvar skära i från Toppen alltså i Landstingsledningen .Och först ut att lämna sitt uppdrag är HSN:s Ordförande Eva Back tätt följd av Ladstingsrådet Erik Lövgren Regiondirektör Inger Bergström Monika Johansson
Kvalitets-och patientsäkerhetschef Tomas Olsson
Tf Förvaltningschef Landstingets kansli, Administrativ chef Margareta Tufvesson
Ekonomidirektör, bitr Landstingsdirektör Gun-Britt Hägglund Strand
Förhandlingschef Victoria Sjöbom
HR-direktör Lars Jensen
IT-chef Malin Nyman
stf Kommunikationschef Nina Fållbäck Svensson
Förvaltningschef Specialistvården Västernorrland Erik Grundberg
Primärvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson
Anders Jaktlund
Förvaltningschef Landstingsservice Hans Wiklund
Regional utvecklingsdirektör

I och med förslaget att skära från toppen sparar Landstinget åtskilliga miljoner, som oavkortat kan och skall gå till vården .Ge fasen i Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus och Rehamedicin i Härnösand skär enligt detta förslag.

Nu måste nedrustningen i vården omgående stoppas. Skriv på och dela detta alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige Nu får det vara nog. http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus

Överklagan gällande Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedi

Idag lämnade undertecknad in överklagan med bilagor bland annat uppropet för Rehabmedicin och Sollefteå Akutsjukhus, detta för att visa att jag inte är ensam gällande Rehabmedicin och Akutortopedi i Sollefteå, 2 överklagningar borde väl få våra beslutsfattare och domstol att fundera OBS den var klar när Auktionsgruppen för Sollefteå Akutsjukhus lämnade sin överklagan i går. Och nu blir det en fortsatt hårdbevakning av Landstingets lögner och oegentligheter. En spännande höst väntar. Hoppas bara att man håller sig på benen, . Men var var massmedia ?

Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten

Sommarstäng Landstinget i stället för våra akutsjukhus

Sommarstängt Landsting
Sommarstängt Landsting
God morgon alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige .
http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhusGenial ide för att spara pengar åt Landstinget och värna vården i Västernorrland och Sverige

Byt sommarstängd Akutmottagning i Sollefteå mot sommarstängt Landsting i stället. När sommaren går mot sitt slut upptäcker vi/man att vi klara ju oss lika bra eller mycket bättre utan Landsting, så nu öppnar vi inte portarna längre. Visserligen kommer detta att drabba en massa oskyldiga som sitter längst ner på golvet, men att straffa de som fattar felaktiga beslut eller gör något annat dumt drabbar ju för det mesta oskyldiga. Men nu skall ju Landstinget spara, och då måste en stängning av denna koloss på lerfötter med en massa inkompetenta beslutsfattare och tjänstemän vara den mest geniala iden till sparåtgärder. Dessutom skulle de tvingas söka arbete och därmed göra nytta i form av att göra en vettig samhällsinsats och därmed tillföra samhället skattemedel, och det kommer ju alla till del.

Landstingets fortsatta nedrustning i vården blir allt mer kännbar

Enligt Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s Ordförande Eva Back skulle en stängning av Rehbmedcin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus inte få några kännbara kosekvenser för oss som patienter. Dessa är dock redan kort efter stängning mycket kännbara, på så vis att den läkare från Sundsvall som hade patienter i Härnösand hade en mottagning på Rehabmediicin i Härnösand och åkte upp till Härnösand för att träffa patienten, vad händer med dessa patienter, de flesta saknar såväl bil som körkort till följd av hälsotillståndet. och jag kan tänka mig att samma problem uppstår för patienter som hade läkare vid specialistmottagningarna vid Sollefteå Akutsjukhus. så detta är en del av konsekvenserna för oss som patienter som förnekas av Landstinget och som Landstinget inte lyckas sätta på pränt i en konsekvensbeskrivning. Vidare går sjukresor från Sundsvalls Sjukhus ca var annan eller om det är till och med var tredje timme, vilket kommer att bli mycket kännbart och besvärligt för den enskilde eftersom det oftast handlar om patienter som till följd av någon sjukdom inte får inneha körkort och således straffas flerfalt något som Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back inte tar det minsta hänsyn till Ett annat problem som även detta är mycket besvärligt är att det numera tar mycket lång tid innan provsvar kommer, om ordinarie läkare inte är i tjänst och som kan bli mycket kännbart för den enskilde Jag kräver svar av Eva Back Erik Lövgren hur ni löser påtalat problem utan att det drabbar patienten., och jag är långt i från ensam om påtalade problem.

S Kongressen inte kompetenta att fatta beslut

S-kongressen ger Landstinget en omotiverat och felaktig medvind. S Kongressen i likhet med Landstinget i Västernorrland har inte en aning om vad de nu fattade besluten om att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå innebär. Utan faller i ryggen på Landstinget i Västernorrland och vi medborgare patienter och vårdpersonal drabbas genom de olagliga besluten at lägga ner Akutoperationer i Sollefteå och Rehabmediicin i Härnösand och Erik Lövgren och Eva Back sitter där och myser och tror att de lyckats med något bra, i stället har de lyckats totalhaverera vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser så nu måste hela denna klan beläggas med restriktioner vad gäller resor och att fatta beslut, det är de inte kompetenta till, de skall ven beläggas med restriktioner vad avser ekonomisk hantering och ansva, något de inte är kompetenta att ta.

S Kongressen ger Landstingsledningen i Västernorrland rätt

S-kongressen ger Landstinget en omotiverat och felaktig medvind. S Kongressen i likhet med Landstinget i Västernorrland har inte en aning om vad de nu fattade besluten om att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå innebär. Utan faller i ryggen på Landstinget i Västernorrland och vi medborgare patienter och vårdpersonal drabbas genom de olagliga besluten at lägga ner Akutoperationer i Sollefteå och Rehabmediicin i Härnösand och Erik Lövgren och Eva Back sitter där och myser och tror att de lyckats med något bra, i stället har de lyckats totalhaverera vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser så nu måste hela denna klan beläggas med restriktioner vad gäller resor och att fatta beslut, det är de inte kompetenta till, de skall ven beläggas med restriktioner vad avser ekonomisk hantering och ansva, något de inte är kompetenta att ta.

Svar till Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson Vården behöver förändringar

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson säger i ett svar till Signaturen vem är ansvarig för allt som händer ordet fritt 1 juli 2916 att vården behöver förändringar och att dessa kan bli temporära för att säkerställa patientsäkerheten, de temporärar förändringar ni gjort genom att lägga ner Härnösands Akutsjukhus och nu försöker att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand är ju som du eller i vart fall all medborgarna med förstånd förstår att detta absolut på inga villkor handlar om att garantera patientsäkerheten, när vi ser på de kaos som råder vid Länssjukhuset ett ett kaos som kommer att bli mångdubbelt värre om ni lägger ner Sollefteå Akutsjukhus och då äventyras patientsäkerheten ytterligare till följd av ökad arbetsbelastning, Slakten i vården vet både du Nina Fällack Svensson, och alla andra i Landstingsledningen att den ej är ekonomiskt betingad , och skulle den vara ekonomiskt betingad så skär från toppen och gräv inte från botten , dvs du och alla andra chefer skall se till att avstå påök av era reta löner och arvoden, vidare skall alla fallskärmar och övriga skumraskavtal i Landstinget omedelbart konfiskeras, Ni har pengar som gräs SLUTA SLÖSA MED VÅRA PENGSAR SOMSKALL GÅ TIL VÅRD och börja vara ärlig mot medborgarna, det gäller alla i beslutande ställning i Landstinget så väl Eva Back Erik Lövgren Per Wahlberg Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige. Ni handskas med våra skatter och våra liv , och det sist nämnda handskas ni med som om vi vore djur, och föresten inte helelr dem skall man vårda så dåligt som ni vårdar erta medborgare, det är ett under att ni överhuvudtaget har personal som vill arbeta i eran organisation som blir allt mer rutten. Jag vill till sist uppmana hela Landstingsledningen inklusive Nina Fällback Svensson att omgående tagga ner och avvakta det rättsliga efterspelet gällande rehabmedicin och Akutortopedin vid Sollefteå Akutsjukhus. För nu skall ni int få rätt utan förhoppningsvi gå på pumpen så att leken med människoliv och våra skattemedel en gång för alla tar slut. Vi smed förstånd hoppas alltså på rättsmaskineriets förstånd så att vi inte utarmar vården i Västernorrland fullständigt och att beslut som vilar på felaktiga grunder omedelbart ogiltigförklaras