Härnösands Stadsfest

Ett tråkigt,men inte des då mindre allvarligt konstaterande.
Härnösands Stadsfest sägs vara en fest för alla.Men detta är en sanning med mycket stor modifikaion,.Då det sedan den en gång så trevliga parkfesten fick karraktär stadsfest allaGatufest Sundsvall, med fruktansvärd ljudvolymer och så vansinigt mycket ljuseffekter att personer med Hörselskador och epileptiker stängs ute, då man Jag av rädsla för att falla i hgop i ett kramanfall eller förlora min hörsel tvingas hålla mig undan från denna tillställning som sägs vara till för alla det är des värre många fler än jag som har dessa tankar och känner besvikelsen äver att vara utestämgd från denna som arranhörerna vill kalla det för Fest FÖR ALLA , vilket det mycket väl skulle kunna vara om ljudnivåerna och ljuseffekterna vore av mänskigare art.
Men så länge påtalade problem råder är detta absolut ingen fest för alla och jag är fruktansvärt besviken på Härnösands Stadsfest och des ledning.
För att denna fest skall bli en fest för alla måste det upprättas klara tydliga regler för ljuseffekter och ljudvolymer som ej får överstiga 50 db och luseffekter måste begränsas, annars är det ingen fest för alla .

Svar från Härnösands Stadsfest.
Härnösands Stadsfest Andreas, vi har samma diskussion varje år med dig. Vi följer de lagar & regler som socialstyrelsen har satt gällande evenemang kring ljud & ljus. Vänd dig vänligen till de istället om du inte tror att vi följer dessa.

Svar till Härnösands Stadsfest
Det kan inte vara så illa att gällande regler gör att människor tvingas fly eller stanna hemma, till följd av påtalade problem, ett problem som är hur enkelt som helst att åtgärda bara det skulle finnas ett uns förståelse för påtalade problem,. Jag och många fler med samma problem som undertecknad känner en bedrövelse över den oförståelse som det tycks finnas för påtalade problem. Jag är inte ute efter att fälla krokben för någon utan i stället få tillstånd förbättringar för att alla skall kunna bevista detta evenemang

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *