Förtroendet för Landstinget är kört i botten

För den Rödgröna röran i Landstinget ja för Landstinget oavsett majoritet finns ingen morgondag och för Landstinget oavsett majoritet existerar inte vi som människor. Vi är inget värda, de tycks ha den uppfattningen att vi är troll som bara är ute efter att djävlas, men att vi är människor med sunt förnuft som vet vad som behövs för ett fungerande samhälle har och kommer LVN numera åter med den rödgröna röran vid makten aldrig att inse och förstå Vi är inget värda i Landstingets ögon så är det bara. De behöver pengar till Schäfer, Chefer och åter Chefer och sedan behöver de pengar till allt som de inte har att göra med och till fallskärmar och skumraskavtal och en massa verksamhet som kan ligga under andra huvudmän och redan finns under andra myndigheter. kullturen skolväsendet museiverksamheten och mycket mycket

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M
annat som Landstinget inte skall pyssla med. Men det de verkligen är satta att sköta Sveriges och därmed även Västernorrlands vård om sjuka människor är de på inga villkor komptetenta att sköta, de sviker gång på gång löften och inser inte att kaoset i vården sedan länge är ett faktum. SÅ Landstingets tid är för länge sedan förbi och förtroende för Landstinget är kört djupt ner i botten och därmed måste vi få en helt ny huvudman för en av de viktigaste samhällsgrenarna vården

Landstingsfullmäktiges beslut ett mycket allvarligt övertramp och dråpslag mot vården i Västernorrland

Uppmaning till alla som värnar omvården i Västernorrland och Sverige.
Landstinget Västernorrland har beslutat om 2 stora och mycket allvarliga dråpslag mot vården och sviker därmed sina löften till oss medborgare,
Det ena är att flytta all akutkirurgi från Sollefteå Akutsjukhus, vilket innebär att Sollefteå inte längre har något fullvärdigt akutsjukhus
Det andra allvarliga beslutet som dessutom är ett utomordentligt svek mot oss medborgare är att slå sönder Rehabmediicinhttp://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus i Härnösand och frågan är vad som händer med Rehabbvssängen. Även om denna verksamhet lyder under Primärvården och skall enligt utsago vara undantagen från slakten av vården så litar jag/Vi som medborgare inte för fem öre på Landstingets beslutsfattare.
Nu måste alla Västernorrlänningar vakna och reagera. Över 20 000 manifesterade tidigare i år mot Landstingets i idiotiska förslag om att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin i Härnösand, och allt sker på olaglig grund då det saknas så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser, och då det handlar om människoliv vilket inte beslutsfattarna i Landstinget begriper så måste vi som medborgare säga ifrån,. Landstingets oppositionsråd dåvarande Landstingsrådet Per Wahlberg korvade buckling av den medicinska rehabiliteringen. Detta löfte är nu en gång för alla sviket, genom beslutet om slakten för några dagar sedan .
Beslutet är dessutom olagligt då det saknar giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser.
Landstinget har vidare försnillat miljontals kronor på chefer och konsulter, så brist på pengar har de inte. SÅ nu kära medborgare upp till bevis skriv på och dela omgående uppropet i länken för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige, de medborgerliga och demokratiska rättigheterna har ännu en gång satts ur spel av Landstingets beslutsfattare.
Det finns inte heller ett ända ord nämnt om hur mycket det skall sparas på Landstingskansliet bvland politiker och tjänstemän. Varför tror de att de är heliga kor ?

Skriv på och dela uppropet i den blåa länken är ni snälla dela den bland alla ni känner

I Landstinget råder inte demokrati utan demokratur

I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

Så då vet vi alla varför det råder kaos i Landstinget Västernorrland

Så kom Landstingets dråpslag mot vården i Västernorrland

En sorgens och vredens´dag efter Landstingets beslut att totalt strunta i medborgarna och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser slå sönder 2 välfungerande enheter Rehabmedicin i Härnösand och sollefteå Akutsjukhus genom att lägga nmer akutortopedi.
Erik Lövgren, Eva Back och de övriga komtensbefriade figurerna reri Landstingsfullmäktige kan ju knaååast ha sovit speciellt bra denna natt,.Då man i går fattade rent olagliga beslut i form av att lägga ner Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå,men nu väntar vi/jag på protokollet och sedan föler akt 2 om man så vill. Dessa S som sägere sig värna om de svaga. Nu har de i flera års tid slagit på de svaha och sjuka FY FASEN Dödsstöten Mot Sollefteå och Rehabmediicin i Härnösand kom under torsdagen och kommer att få katastrofala följder för så väl patienter som personal. Men beslutet är olagliga eftersom det saknas

Sollefteå Sjukhus läggs ner
Sollefteå Sjukhus läggs ner

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Sokkefteå Akutsjukhus och Rehabmedicin i Härnösand läggs ner konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser saknas och därmed är beslutet olagligt och ogiltigt och kommer att överklagas