Dödsstöten mot Rehabmediicin i Härnösand ett faktum

Så har då landstinget med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen slaktat den sista fungerande enheten i Härnösand Rehabmediicin, så nu har de en gång för alla fått som de ville Härnösands Akutsjukhus och Rehabmediicin. Hade vi haft ett fungerande rätts väsen och ett Lansting till för folket så hade dessa förstått att i och med döden av Rehabmediicin i Härnösand så hade en gång för alltid svikit avgivet löfte om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland.
Det ända som åtetrstår för dem att slakta i Härnösand är primärvården och Rehabbvssängen men då dj Så nu är loppet kört för LVN Eva Back Erik Lövgren och övriga i Landstingsledningen ut och sök arbete i vården Lycka till om, någon vill ha er.

Så är då sista spiken slagen i kistan för vården i Härnösand

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Rehabmediicin i Härnösand läggs ner

Demokratin i Landstinget /Landstingen satt ur spel

Våra beslutsfattare i Landstinget väljs av folket genom allmänna val vart 4 år, vilket innebär att de är folkvalda, och därmed skall företräda folket, och göra som folket säger och vill. Men det som händer just nu i vården i Västernorrland är absolut inte vad folket vill. Folket vill inte transporteras onödigt långt vid akut svår sjukdom eller skada, lika lite vill folket stå för en massa fallskärmar och andra skumraskavtal för Landstingspolitiker tjänstemän och direktörer . Vad folket har rätt att kräva är en värdig och fungerande vård i Västernorrland och Sverige och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda, därför kräver vi konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården. Vi kräver också att alla oskäliga fallskärmsavtal rivs upp och att de direktorer och tjänstemän i Landstinget som tillskansat sig fallskärmsavtal och andra ohederliga avtal omedelbart återbetalar dessa pengar till Landstinget och därmed även till oss medborgare och skattebetalare. Detta är för att stoppa nedrustningen och haveriet i vården. Nu måste nedrustningen i vården omgående stoppas, den är inte ekonomiskt betingad, och saknar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser samt att den riskerar människoliv, vilket i absolut inte kan acceptera.

Andreas Menzel Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel

Nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige måste omgående stoppas

Rehabmediicin i Härnösand läggs ner
Rehabmediicin i Härnösand läggs ner

Stoppa nedrustningen i vården God morgon Sverige och Västernorrland.
Skriv på och dela detta upprop omgående, så att vi visar vad en fungerande vård är värd och så att vi visar att vi inte tolererar Landstingets le med människoliv kontra en nedrustning i vården utan giltiga underlager i form av Konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser
Vi kräver omgående stopp för en fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige i övrigt
Vi kräver konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige.
Vi kräver en kvalitativt god och säker vård i hela Sverige
Vi kräver en säker och god vård för patienterna
Vi kräver mänskliga arbetsförhållanden för de vårdanställda.
Vi kräver att alla fallskärmar och andra skumraskavtal i Landstinget omgående rivs upp och att dessa pengar omedelbart tillförs vården i Västernorrland och Sverige.
Vi kräver öppna Rehabmediicin i Härnösand
Vi kräver Rör inte akutsjukhusen i Sollefteå och Ö-vik
Vi kräver lägg mer kolossen på lerfötter Landstinget till förmån för vården i Västernorrland och Sverige som skall skötas av Staten eller annan huvudman.
Vi kräver få bukt med överbeläggningar så att vi slipper ligga i korridorer och sköljrum till följd av överbeläggningar.

Nu måste vi medborgare ta ansvar för det Landstinget inte förstår att ta ansvar för . Skriv på och dela omgående
Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

Landstinget och demokratin

Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M
Funderingar kring vad som händer i Landstinget Västernorrland .
Våra beslutsfattare i Landstinget väljs av folket genom allmänna val vart 4 år , vilket innebär att de är folkvalda, och därmed skall företräda folket, och göra som folket säger och vill, men det som nu sker i vården i Västernorrland är absolut inte vad folket vill. Folket vill inte transporteras onödigt långt vid akut svår sjukdom eller skada, lika lite vill folket stå för en massa fallskärmar och andra skumraskavtal för Landstingspolitiker tjänstemän och direktörer .

Vad folket har rätt att kräva är en värdig och fungerande vård i Västernorrland och Sverige och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda, därför kräver vi konsekvensbeskrivningar och kostadsanalyser för all nedrustning i vården, vidare kräver vi att alla oskäliga fallskärmsavtal rivs upp och att de direktorer och tjänstemän i Landstinget som tillskansat sig fallskärmsavtal och andra ohederliga avtal omedelbart återbetalar dessa pengar till Landstinget och därmed även till oss medborgare och skattebetalare. Detta för att stoppa nedrustningen och haveriet i vården.

Nu måste nedrustningen i vården omgående stoppas, den är inte ekonomiskt betingad, och saknar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser samt att den riskerar människoliv, vilket i absolut inte kan acceptera.

Alla som ställer upp bakom dessa krav uppmanas även att omgående skriva på och dela uppropet i länken.

Stopa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige
Läs och gilla gärna

Härnösand 2016-08-04

Andreas Menzel