Frågor ställda till Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back

Landstinget verkställer överklagat beslut
Beslutet om Rehabmediicin verkställt trots att ärendet är överklagat
Frågor ställda till Erik Lövgren och Eva Back tror någon att man får något svar ?

Hej Erik Lövgren Eva Back
Ni lovade utveckling av den medicinska rehabiliteringen .Men ni har gjort raka motsatsen genom att avveckla Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Är Du/Ni medvetna om följande.
a) Landstinget bryter mot lagen genom att inte presentera konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser.
b) Ni har ett hyreskontrakt som löper till 2017- eller om det till och med är 2018 för Rehabmediicin i Härnösand Kontraktsbrott ?
c)Inget nämns om besparingar vid Landstingskansliet. Varför ?
d) Ni diskriminerar unga neurologiskt handikappade och trafikskadade genom att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand Hur ser ni på detta ?
e) Beslutet om Rehabmediicin i Härnösand är överklagat Är ni medvetna om detta ?
f) Hur kan ni då tillåta rasering och byggstart av Rehabmedicins lokaler i Härnösand under pågående rättsprocess.
g)Hur är det egentligen med Landstingets juridiska kunskaper vad gäller verkställighet av överklagade beslut?

Andreas Menzel

Landstinget motivering till nedrustningen i vården. Man kan inte göra allt över allt

God morgon alla kämpar för vården i Västernorrland och Sverige.

Man kan inte göra allt över allt. Ja det är tydligen motiveringen till att Landstinget städar trappan nerifrån och upp och inte upp i från och ner, d.v.s. de raserar vården i stället för att avsätta höga chefer Tjänstemän och politiker , och därmed frigöra ekonomiska medel till vården.
Så åter till Landstingets kommentar till att man kan inte göra allt över allt.
Landstinget pysslar med en massa som de inte har att göra med.

Regional utveckling Överför till Länsstyrelsens Regionala enhet
Kollektivtrafik Stat Kommun och Kollektivtraffikmyndigheten
Kultur Överförs till Kommunens kullturenhet
Museiverksamhet överförs till Staten och Kommunerna
Skolverksamhet överförs till Kommunerna
Musik i Och Teater Västernorrland överförs till Staten och Kommunerna

Landstinget minskar antalet chefer och politiker pengar frigörs till vården

Ja Listan över vad som kan och skall överföras till annan huvudman eller strykas helt kan göras lång för att spara pengar till vården och omsorgen

Nu stoppar vi nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige genom att skriva på och dela detta upprop omgående.

Tack för era påskrifter som kommer att visa vad vi Västernorrlänningar och Sverige anser är viktigt att det fungerar

För en fungerande vård i Västernorrland och Sverige
Rädda Akutsjukhusen i Örnsköldsvik Solefteå och Rehabmedicin i Härnösand

Sollefteå Sjukhus läggs ner
Sollefteå Sjukhus läggs ner

Dags att städa Landstingstrappan från toppen

God morgon Västernorrland och Sverige!
Dags att städa Landstingstrappan från toppen.
Nu får det vara slut med Landstingets lek ved människors liv och hälsa, samtidigt som de kastar ut pengar på fallskärmar politiker och chefer. Landstingets ekonomi är om man går efter hur de slösar på ovan nämnda områden mycket god, och därmed skall all nedrustning i våden omgående stoppas. Dessutom är nedrustningen olaglig, då den saknar så väl konsekvensbeskrivningar om kostnadsanalyser och äventyrar människors lv och hälsa, och besluten om nedläggningarna är överklagade så Landstinget sitt ner i båten ni kan och får inte verkställa besluten
Vi behöver bli många fler som skriver på detta upprop mot Landsingets nedrustning i vården så skriv på alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige och kom i håg att dela omgående tack kopiera länken och lägg den på bekantas och vänners FB Sidor.
Nu skall Landstingtrappan städas från toppen och inte från botten. Dags att avskaffa chefer och minska antalet politiker . DAGS ATT LÄGGA NER LANDTINGET NU

Härnösand 2016-09-22
Andreas Menzel

Upprop överlämnat till Landstinget
Dags att städa Landstingstrappan från toppen

Landstinget måste börja skära från toppen och sluta gräva från botten

Landstinget måste börja skära från toppen alltså bland tjänstemån och politiker och inte skära från botten allts i vården.
När i herrans namn skall Landstinget inse att det omgående måste upprättas konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och när skall landstinget inse att de sviker avgivna löften om 3 tidigare 4 akutsjukhus och utveckling av den medicinska Rehabliteringen.
När skall Landstinget inse att de måste skära från toppen och inte gräva från botten, alltså skära bland chefer och politiker och satsa på vården rensa bland Lanstingets verksamhet så att vården blir den absolut primäraste uppgiften, detta är ett måste om Västernorrland skall leva i framtiden.
Talade för någon timme sedan med e n pensionerad distriktsläkare om nedläggningen av medicinsk rehabilitering i Härnösand och politikernas utsago om att det inte skulle bli någon skillnad för patienterna när medicinsk rehab slogs i hop med Geriatrisk Rehab i Sundsvall, Denne distriktsläkare som jag inte nämner vid namn av person integritetsskäl hävdar dock i egenskap av sin yrkeskunskap att dessa två rehabiliteringsformer skiljer sig väsentligt åt och är svåra att förena med varandra alltså låta gå under samma tak.
Så ännu en gång har vi fått bevis på att Landstingets politiker och tjänstemän saknar erforderliga medicinska kunskaper för att fatta beslut i så viktiga frågor som en fungerande vård utgör för oss medborgare, skattebetalare och patienter i Sverige och Västernorrland, och därmed blir det allt mer bråttom att skära från toppen och inte gräva från botten, dvs ta bort chefer och allt som inte har med sjukvård att göra och förstärk vården så att Landstinget lär sig att nedrustning i vården ej sparar utan fördyrar, då de hävdar att nedrustningen skulle vara ekonomiskt betingade

Andreas Menzel

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel

Hot får aldrig accepteras

Hot mot politiker får aldrig accepteras. Hot skall inte accepteras över huvudtaget Men vad gäller våra beslutsfattare i Landstinget så kör de eget race ,och struntar i medborgarna allt mer, vilket leder till upprördhet och uppgivenhet, vilket des värre kan leda till sådana situationer .
Landstingets politiker och tjänstemän måste lära sig att lyssna på folket. De måste även vara beredda att ändra kurs när folkopinionen kräver det, på så vis kan man undvika mycket obehag och vinna folkets förtroende, en som Landstinget i Västernorrland har gjort och alltjämt gör med vården alltså nedrustar samtidigt som det satsas på chefer konsulte reser och mycket annat som inte rimmar med Landstingets sparkrav , så tvingas man nog acceptera folkets irritation.
Ett gott råd till våra beslutsfattare i Landstinget. Gör OM Gör rätt Börja lyssna på folket och gör det folket vill, och påstå inte att ni gör allt över allt vad gäller vården . Vad gäller vården i Västernorrland nedrustar ni i raketfart sviker era löften och struntar i medborgarna. Det vinner ni inga röster på, vilket parti ni än tillhör.
Landstingets tid är förbi eftersom vården inte minst i Västernorland har totalhavererat i det närmaste, och detta trots löfte om utveckling, men vi vet att Medicinsk Rehab är i Härnösand är ett minne blott och Akuten i Sollefteå är en tidsfråga om Landstinget får som de vill. Må vi hopas att domstolarna omprövar fattat beslut om Rehab medicin och Sollefteå Akuten och river upp beslutet.
Härnösand 2016-09-20

Andreas Menzel

Landstingets nedrustning i vården och juridiska kunskaper

Landsinget i Västernorrland verkställer beslut gällande Rehabiliteringsmedicins i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå, trots att besluten är överklagade och en omfattande skriftväxling pågår mellan undertecknad och domstolar gällande ovannämnda enheter och man frågar sig hur det är med de juridiska kunskaperna i Landstinget, och om de kännbar till att överklagade beslut på inga villkor får verkställas under pågående rättsprocess? Landsting med en så urusel ekonomi borde avvakta alla rättsliga processer och ombyggnationer i avvaktans på att rättsprocessen har sin gång, vad gäller ombyggnationer avser jag de ombyggnationer av Rehabmediicin lokaler i Härnösand, vilket om Lanstinget har otur kan bli en mycket kostsam historia om överklagande part/parter skulle vinna målet.
Vi må Väl förhoppningsvis inte ha sjunkit så lågt i demokratiprocessen så att vi Västernborrland övergett vår fria demokrati oh övergott till öststatspolitik, där medborgarnas röster inte gäller. Uppmaning till Landstinget. Växla ner omgående stoppa ombyggnationerna av Rehabmediicin och Akuten i Sollefteå jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Erik Lövgren att inga åtgärder vidtas förrän konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser redovisats och så länge rättsprocessen pågår.

Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten

Landstingets nedrustning i vården måste omgående stoppas Skriv på uppropet i länken

Gode eftermiddag
Kampen om en rättvis sjukvård på lika villkor får inte falna. Landstingen/Landstinget i Västernorrland gör allt vad som står i deras makt för att rasera sjukvården och därmed sviker de avgivna löften från senaste valet, som för Västernorrland innebar 3 fullvärdiga Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering,
I stället har vi 2 Akutsjukhus och ingen Medicinsk Rehabilitering för unga människor kvar i Västernorrland, då Landstinget slagit sönder Medicinsk Rehabilitering i Härnösand och tror att Rehabilitering av Unga människor blir lika bra i Sundsvall, så är det givetvis inte eftersom Medicinsk Rehabilitering och Geriatrisk Rehabilitering går ut på 2 olika typer av rehabilitering med 2 helt skilda patientgrupper.
Medicinsk Rehabilitering vänder sig till människor i arbetsför ålder som råkat ut för olycka, skada eller Neurologiska Sjukdomar medan Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall vänder sig till den äldre befolkningen med helt andra förutsättningar.
Båda Rehabiliteringsformerna är viktiga, men går inte att blanda med varandra. Det Landstinget gör är att försämra tillgängligheten på vård samt att vården inte längre kan anses ges på lika villkor i och med nedläggningen medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus, och därför är det viktigt att alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige omgående skriver på detta upprop
Vi skall vidare komma i håg att de nu genomförda avvecklingarna sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och därmed måste anses olagliga, då det handlar om skatemedel. Vidare är de att betrakta som mycket farliga ur så väl patientsäkerhetssynpunkt som arbetsmiljösynpunkt, till följd av platsbrist och överbeläggningar vilket kostar Landstinget mångmiljonbelopp i böter,. Pengar som i stället skall användas till vården i Västernorrland och Sverige.
Sluta gräva från botten, och skär i stället från toppen i Landstinget
Vi kräver Värdig och säker vård för patienter och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda
Stoppa nedrusningen i vården i Västernorrland och Sverige.
Bemanna sjukvården med fast personal och inte med stafetter
Använd våra skattemedel till vård och inte till Fallskärmar, konsulter, chefer och böter slopa Landstingets kulturenhet överför kollektivtrafiken till staten och Kommuner.
Öppna Rehabmediicin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus., och rör inte Öviks Akutsjukhus
Skriv även på och dela uppropet för vården i Västernorrland och Sverige.

rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhusHärnösand 2016-09-18

Andreas Menzel

Gode eftermiddag
Kampen om en rättvis sjukvård på lika villkor får inte falna. Landstingen/Landstinget i Västernorrland gör allt vad som står i deras makt för att rasera sjukvården och därmed sviker de avgivna löften från senaste valet, som för Västernorrland innebar 3 fullvärdiga Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering,
I stället har vi 2 Akutsjukhus och ingen Medicinsk Rehabilitering för unga människor kvar i Västernorrland, då Landstinget slagit sönder Medicinsk Rehabilitering i Härnösand och tror att Rehabilitering av Unga människor blir lika bra i Sundsvall, så är det givetvis inte eftersom Medicinsk Rehabilitering och Geriatrisk Rehabilitering går ut på 2 olika typer av rehabilitering med 2 helt skilda patientgrupper.
Medicinsk Rehabilitering vänder sig till människor i arbetsför ålder som råkat ut för olycka, skada eller Neurologiska Sjukdomar medan Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall vänder sig till den äldre befolkningen med helt andra förutsättningar.
Båda Rehabiliteringsformerna är viktiga, men går inte att blanda med varandra. Det Landstinget gör är att försämra tillgängligheten på vård samt att vården inte längre kan anses ges på lika villkor i och med nedläggningen medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus, och därför är det viktigt att alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige omgående skriver på detta upprop
Vi skall vidare komma i håg att de nu genomförda avvecklingarna sker utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och därmed måste anses olagliga, då det handlar om skatemedel. Vidare är de att betrakta som mycket farliga ur så väl patientsäkerhetssynpunkt som arbetsmiljösynpunkt, till följd av platsbrist och överbeläggningar vilket kostar Landstinget mångmiljonbelopp i böter,. Pengar som i stället skall användas till vården i Västernorrland och Sverige.
Sluta gräva från botten, och skär i stället från toppen i Landstinget
Vi kräver Värdig och säker vård för patienter och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda
Stoppa nedrusningen i vården i Västernorrland och Sverige.
Bemanna sjukvården med fast personal och inte med stafetter
Använd våra skattemedel till vård och inte till Fallskärmar, konsulter, chefer och böter slopa Landstingets kulturenhet överför kollektivtrafiken till staten och Kommuner.
Öppna Rehabmedicin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus., och rör inte Öviks Akutsjukhus
Skriv även på och dela uppropet för vården i Västernorrland och Sverige.
http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus
Härnösand 2016-09-18

Andreas Menzel
https://www.google.com/url?q=http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus&sa=U&ved=0ahUKEwipsIOErpnPAhWGKCwKHegsDxwQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH4glNDVyX5A-7ynFowQSnHHWwfaA

Yttrande över beslut gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutveksamheten vid Sollefteå Akutsjukhus

Yttrande över framställda yrkande i mål nr 2284-15 och 2285-16 gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand gällande Landstingets beslut gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Undertecknad motsätter sig Landstingets motivering gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutortopedisk verksamhet i Sollefteå, i båda fallen sakas så väl kosekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för avvecklingarna och, och det är därför inte ställt utom allt rimligt tvivel att de planerade besparingarna i stället kommer att leda till ökade kostnader, samtidigt som en nedläggning av såväl Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Härnösand som stängningen av såväl akutortopedi i Sollefteå som Rehabiliteringsmedicinsk verksamhet i Härnösand innebär att Landstinget frångår sitt beslut om utvecklad medicinsk rehabilitering och 3 fullvärdiga akutsjukhus. Då ett sjukhus som saknar akutortopedisk operativ verksamhet ej är att betrakta som fullvärdigt akutsjukhus
Det sägs inget heller om hur mycket som sparas på administration inom Landstingskanslietet i förhållande till vad man beräknas spara på nedläggningen av Rehabmedicin i Härnösand och akutortopedisk operativ verksamhet vid Sollefteå sjukhus, och därmed är beslutet om nedläggning av så väl Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutortopedisk operativ verksamhet att betrakta som olagligt då det strider mot så väl kommunallagen som Hälso och sjukvårdslagen 1982:763 och Kommunallagen
Då alla handlingar alltså även konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är att betrakta som offentliga handlingar, borde alla handlingar gällande vårdens nedrustning i Västernorrland ha hållits tillgängliga för medborgarna alltså även såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser.
Då Landstinget saknar giltiga skäl och underlager i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för att fatta ovannämnda beslut samt att alla konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är att betrakta som offentliga handlingar .anser undertecknad att Landstinget genom Landstingsfullmäktiges beslut fattat 2016-06-29-2016-30 bryter mot ovan angivna lagrum och paragrafer, och därmed kräver undertecknad att Landstingsfullmäktiges beslut ogiltigförklaras och omgående undanröjs .
Härnösand 2016-09-16

Andreas Menzel

Saken Laglighetsprövning
Lagrum
Kommunallagen
Hälso och Sjukvårdslagen 1982:763
3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om
det inte finns synnerliga skäl för det.
Mål för hälso- och sjukvården
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde
till vården. Lag (1997:142).
Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller
kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig

Yttrande över Landstingsbeslut gällande Rehabmedicin i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå

Yttrande över framställda yrkande i mål nr 2284-15 och 2285-16 gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand gällande Landstingets beslut gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Undertecknad motsätter sig Landstingets motivering gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutortopedisk verksamhet i Sollefteå, i båda fallen sakas så väl kosekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för avvecklingarna och, och det är därför inte ställt utom allt rimligt tvivel att de planerade besparingarna i stället kommer att leda till ökade kostnader, samtidigt som en nedläggning av såväl Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Härnösand som stängningen av såväl akutortopedi i Sollefteå som Rehabiliteringsmedicinsk verksamhet i Härnösand innebär att Landstinget frångår sitt beslut om utvecklad medicinsk rehabilitering och 3 fullvärdiga akutsjukhus. Då ett sjukhus som saknar akutortopedisk operativ verksamhet ej är att betrakta som fullvärdigt akutsjukhus
Det sägs inget heller om hur mycket som sparas på administration inom Landstingskanslietet i förhållande till vad man beräknas spara på nedläggningen av Rehabmediicin

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
i Härnösand och akutortopedisk operativ verksamhet vid Sollefteå sjukhus, och därmed är beslutet om nedläggning av så väl Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutortopedisk operativ verksamhet att betrakta som olagligt då det strider mot så väl kommunallagen som Hälso och sjukvårdslagen 1982:763 och Kommunallagen
Då alla handlingar alltså även konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är att betrakta som offentliga handlingar, borde alla handlingar gällande vårdens nedrustning i Västernorrland ha hållits tillgängliga för medborgarna alltså även såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser.
Då Landstinget saknar giltiga skäl och underlager i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för att fatta ovannämnda beslut samt att alla konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är att betrakta som offentliga handlingar .anser undertecknad att Landstinget genom Landstingsfullmäktiges beslut fattat 2016-06-29-2016-30 bryter mot ovan angivna lagrum och paragrafer, och därmed kräver undertecknad att Landstingsfullmäktiges beslut ogiltigförklaras och omgående undanröjs .
Härnösand 2016-09-16

Andreas Menzel