Landstingets nedrustning i vården en katastrof för Ångermanland

Enligt En artikel i Tå är det ovisst om Akutkirurgin i Sollefteå kommer att öppnas MStoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverigean hänvisar till ett minskat befolkningsunderlag, vilket är en självklar följd av Landstingets ständiga svek och nedrustning i vården, en fortsatt nedrustning i vården kommer inom kort att innebära ännu större kaos på Länssjukhuset än de som raider .Det kommer även att innebära att allt fler flyttar från Västernorrland,. För vem vill bo i ett Län som totalhavererar Sjukvården, något som sliter på så väl patienter och vårdpersonal och som kostar mångmiljonbelopp för Landstinget i böter till följd av överbeläggningar, man har vidare frångott sitt löfte om utvecklad Medicinsk Rehabilitering, i och med att man slagit sönder Rehabmediicin i Härnösand, en klinik som med mycket goda resultat rehabiliterade tillbaka många i arbetsför ålder till arbetslivet, och därmed var en ekonomisk resurs och inte belastning samma gäller Sollefteå Akutsjukhus som tog emot patienter så snart det var fullbelagt i Sundsvall. Alltså en ekonomisk vinst ur flera perspektiv för Landstinget. men nu har an slagit sönder så väl Rehabmediicin som akutkirurgi i Sollefteå, inte på grund av ekonomiska själ Nej det handlar om prestige och att vi har 2 kolosser som är mycket kostsamma, den ena är Landstingskansliet i Härnösand och den andra heter Länssjukhus, nu är denna kritik inte riktad mot personal utan all kritik riktas i stället mot Landstingsledningen . som trots ideliga påtalande totalt förnekar och shuntar i medborgarna och deras engagemang. Vart detta kommer att leda är lätt att förstå.
Västernorrland avfolkas och därmed förkorar Landstinget skatteintäkter.
Vidare måste Landstinget lära sig att spara rätt genom att skära från toppen och inte gräva från botten, dvs spara bland chefer, konsulter och annat som kostar miljonbelopp varje år, och inte spara på det som drabbar oss som medborgare patienter vårdanställda. De måste vidare börja ta till sig av medborgarnas åsikter och uppfattningar då det är vi som är Landstingets arbetsgivare /Uppdragsgivare, försvinner folket, så kan Landstinget lägga ner sig själva, vilket de i praktiken redan gör.

För oss medborgare gäller dock att inte ge upp utan fortsätta att agera. Skriv därför snarast på och dela uppropet i länken.
Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland Och Sverige
Härnösand 2016-09-09
Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *