Frågor ställda till Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back

Landstinget verkställer överklagat beslut
Beslutet om Rehabmediicin verkställt trots att ärendet är överklagat
Frågor ställda till Erik Lövgren och Eva Back tror någon att man får något svar ?

Hej Erik Lövgren Eva Back
Ni lovade utveckling av den medicinska rehabiliteringen .Men ni har gjort raka motsatsen genom att avveckla Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Är Du/Ni medvetna om följande.
a) Landstinget bryter mot lagen genom att inte presentera konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser.
b) Ni har ett hyreskontrakt som löper till 2017- eller om det till och med är 2018 för Rehabmediicin i Härnösand Kontraktsbrott ?
c)Inget nämns om besparingar vid Landstingskansliet. Varför ?
d) Ni diskriminerar unga neurologiskt handikappade och trafikskadade genom att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand Hur ser ni på detta ?
e) Beslutet om Rehabmediicin i Härnösand är överklagat Är ni medvetna om detta ?
f) Hur kan ni då tillåta rasering och byggstart av Rehabmedicins lokaler i Härnösand under pågående rättsprocess.
g)Hur är det egentligen med Landstingets juridiska kunskaper vad gäller verkställighet av överklagade beslut?

Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *