Landstinget i Västernorrland har de högsta kostnaderna för stafetter

Åter ett försök från Landstingets sida att ta död på en väl fungerande vård.
Landstinget hävdar att det är Stafettläkarna som gräver stora hål i Landstingets ekonomi och visst kan det/är det så.
Men för att göra denna diskussion relevant måste Landstinget ställa sig frågan varför Landstinget i Västernorrland har de högsta kostnaderna för Stafetter, och svaret måste väl anses rätt självklart läkare flyr ju ett Landsting i Västernorrland som hela tiden skär i vården, vilket kan liknas vid att ett företag varslar om uppsägningar på grund av dålig orderingång.
För Landstinget innebär nedrustningen i vården en försämrad skatteinkomst till följd av att folk flyttar från Västernorrland och därmed även läkare och deras familjer, vilket leder till läkare och övrig vårdpersonal brist ,och därmed minskar Landstingets inkomster, samtidigt som Landstinget i Västernorrland satsar mycket pengar på chefer, konsulter och stafetter.
Landstinget i Västernorrland måste inse och förstå att skall Västernorrland överleva som län och ha en rimlig chans till utveckling såväl befolknings som företagsmässigt måste nedrustningen ii vården omgående stopps, annars är Västernorrland snart ett dött skogslän, och jag och säkert många med mig frågar sig säkert vart tog Landstingets löfte om omstart vägen och vart tog den utlovade utvecklingen av den Medicinska Rehabiliteringen vägen. Landstinget har ju totaldemolerat den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland med säte i Härnösand som vände sig till i första hand unga människor med neurologiska handikapp, men som trots sina funktionhinder många gånger fortfarande arbetar och bidrar till Landstingets ekonomi, och alltså tillhör de som skall se till att Västernorrland fortlever . Landstingets intäkter skall inte gå till Chefer, direktörer, och konsulter, Landstingets och därmed medborgarnas pengar skall gå till vård Sp nu måste vi omgående stoppa en fortsatt nedrustning i vården i Västernorland http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_har… Tack´alla som inser allvaret i vårdkrisen och omgående skriver på detta

Stoppa nedrustningen i Västernorrland och Sverige

Landstinget sviker sina löften , vilket går ut över oss medborgare skattebetalare och patienter
Sundsvall klarar nog inga besparingar , och skulle de ha gjort det är det på bekostnad av Sollefteå, Övik och Rehabmediicin

Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott
Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott
i Härnösand . Redan när Sundsvalls Sjukhus byggdes på 60 talet var det väl känt att Sundsvalls Sjukhus skulle komma att bli en ekonomisk belastning för Landstinget i Västernorrland, man trodde ju en gång i tiden att Sundsvall skulle få Universitet, nu blev det som bekant inte så utan Universitetet hamnade i Umeå och därmed även Universitetssjukhuset, och nu får vi för all framtid dras med kostnaderna för Sundsvalls Sjukhus, vilket alltså drabbar såväl Sollefteå Akutsjukhus-Viks Akutsjukhus och Rehab medicin i Härnösand. Det första sjukhuset som flög var ju som du säkert vet just Härnösands Akutsjukhus. Vad spar man bland Landstingstjänstemän och politiker och direktörer i Landstinget? Där om sägs inget. När Landstinget säger att de skall spara så gräver de ständigt från botten, dvs det drabbar alltid oss medborgare, man hör aldrig ett ljud att det skall sågas från toppen, dvs avskeda chefer, direktörer eller liknande, vad detta kommer att medföra vet vi alla, för vi är redan där!!! KAOS !!!. Personal säger upp sig allternativt sjukskriver sig då de helt enkelt inte klarar den omänskliga arbetsbelastningen. Men vi kan hjälpas åt att säga att nu får det vara nog, nu skall nedrustningen i våden stoppas . Skriv på och dela
Rädda Akutsjukhusen i Övik och Sollefteå och Rehamedicin Härnösand

Landstingets nedrustning i vården och vårdkaoset

Landstinget sviker sina löften , vilket går ut över oss medborgare skattebetalare och patienter
Sundsvall klarar nog inga besparingar , och skulle de ha gjort det är det på bekostnad av Sollefteå, Övik och Rehabmediicin

Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott
Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott
i Härnösand . Redan när Sundsvalls Sjukhus byggdes på 60 talet var det väl känt att Sundsvalls Sjukhus skulle komma att bli en ekonomisk belastning för Landstinget i Västernorrland, man trodde ju en gång i tiden att Sundsvall skulle få Universitet, nu blev det som bekant inte så utan Universitetet hamnade i Umeå och därmed även Universitetssjukhuset, och nu får vi för all framtid dras med kostnaderna för Sundsvalls Sjukhus, vilket alltså drabbar såväl Sollefteå Akutsjukhus-Viks Akutsjukhus och Rehab medicin i Härnösand. Det första sjukhuset som flög var ju som du säkert vet just Härnösands Akutsjukhus. Vad spar man bland Landstingstjänstemän och politiker och direktörer i Landstinget? Där om sägs inget. När Landstinget säger att de skall spara så gräver de ständigt från botten, dvs det drabbar alltid oss medborgare, man hör aldrig ett ljud att det skall sågas från toppen, dvs avskeda chefer, direktörer eller liknande, vad detta kommer att medföra vet vi alla, för vi är redan där!!! KAOS !!!. Personal säger upp sig allternativt sjukskriver sig då de helt enkelt inte klarar den omänskliga arbetsbelastningen. Men vi kan hjälpas åt att säga att nu får det vara nog, nu skall nedrustningen i våden stoppas . Skriv på och dela

Landstingsledningen i Västernorrland svarar på nedrustningskritiken.

Och svaret är att man måste anpassa sjukvårdsbudget till verkligheten.
Om Landstinget skulle inse att nedrustningen av Landstinget behöver starta från toppen allts genom att skära i toppen blad chefer och direktörer och inte bland den vårdande verksamheten. Denna insändare är undertecknad av 4 direktörer, om kostar en massa pengar, till ingen nytta , popen går som skall överföras till vården.
Att förneka att Sollefteå Akutsjukhus är på väg att läggas ner är att ljuga medborgarna rakt i gonen, då förnekar ni väl även att ni slagit spiken i kistan för Rehabmediicin i Härnösand, trots ideliga . Trots ideliga löften om utveckling av just medicinska rehabiliteringen, där just medicinsk Rehab har mycket goda framgångar av rehabilitering av unga människor, som drabbats av trafikskada, hjärnskada med fler skador, dessa grupper skall ni nu trycka in i ett fack vid den Geriatriska Rehabiliteringen i S hundskall, då ni är så blåögda och dumma så att n tror att Medicinsk Rehabilitering av unga och Geriatrisk Rehabilitering av äldre skulle utgöras av samma behov och förutsättningar. Vi skall komma i håg att båda typerna av rehabilitering är viktiga, och behövs men att lägga ner en verksamhet som medicinsk Rehabilitering i Härnösand som under ca 23 år rehabiliterat tillbaka många unga människor till ett värdigt och verksamt liv är att dra undan benen för unga människor med neurologiska skador och sjukdomar och spar inga pengar.
Ni säger vidare att ni inte lagt ner Akuten i Sollefteå, detta är att ljuga oss medborgare och skattebetalare rakt i ögonen, och man frågar sig varför det stå i tidningen titt som ätt att Ambulanser tvingas köra till Sundsvall eftersom akuten i Sollefteå faktiskt är borta.
Ni fyra direktörer som undertecknad denna insändare börja tala sanning och sluta ljuga oss medborgare ,skattebetalare och patienter rakt i ögonen. Säg i stället som det är, ni vill utarma Västernorrland på vård och därmed minska befolkningsunderlaget och skatteintäkterna och de skatter som kommer in vil ni ha till löner till chefer och direktörer och inte till vårdande verksamhet som gynnar alla , Ni har genom erat agerande ljugit os medborgare rakt i ögonen och skall allihop inklusive Landstingsrådet Lövgren omgående avsättas.
Skär från toppen och gräv inte från botten heter medicinen för att komma till rätta med Landstingets vårdkaos och ekonomiska kris.
Det ni nu gör mot Sollefteå Akutsjukhus går ut på samma metod som ni använde er av när ni slog spiken i kistan för Härnösands Akutsjukhus och vårdkaoset i Västernorrland var ett första faktum som nu allt mer förvärras, genom nedläggning av Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmedicin i Härnösand .
Om 2 år är det val och då skall vi komma ihåg de svikna löftena

Andreas Menzel

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel

Landstingets nedrustning i vården en katastrof för Ångermanland

Enligt En artikel i Tå är det ovisst om Akutkirurgin i Sollefteå kommer att öppnas MStoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverigean hänvisar till ett minskat befolkningsunderlag, vilket är en självklar följd av Landstingets ständiga svek och nedrustning i vården, en fortsatt nedrustning i vården kommer inom kort att innebära ännu större kaos på Länssjukhuset än de som raider .Det kommer även att innebära att allt fler flyttar från Västernorrland,. För vem vill bo i ett Län som totalhavererar Sjukvården, något som sliter på så väl patienter och vårdpersonal och som kostar mångmiljonbelopp för Landstinget i böter till följd av överbeläggningar, man har vidare frångott sitt löfte om utvecklad Medicinsk Rehabilitering, i och med att man slagit sönder Rehabmediicin i Härnösand, en klinik som med mycket goda resultat rehabiliterade tillbaka många i arbetsför ålder till arbetslivet, och därmed var en ekonomisk resurs och inte belastning samma gäller Sollefteå Akutsjukhus som tog emot patienter så snart det var fullbelagt i Sundsvall. Alltså en ekonomisk vinst ur flera perspektiv för Landstinget. men nu har an slagit sönder så väl Rehabmediicin som akutkirurgi i Sollefteå, inte på grund av ekonomiska själ Nej det handlar om prestige och att vi har 2 kolosser som är mycket kostsamma, den ena är Landstingskansliet i Härnösand och den andra heter Länssjukhus, nu är denna kritik inte riktad mot personal utan all kritik riktas i stället mot Landstingsledningen . som trots ideliga påtalande totalt förnekar och shuntar i medborgarna och deras engagemang. Vart detta kommer att leda är lätt att förstå.
Västernorrland avfolkas och därmed förkorar Landstinget skatteintäkter.
Vidare måste Landstinget lära sig att spara rätt genom att skära från toppen och inte gräva från botten, dvs spara bland chefer, konsulter och annat som kostar miljonbelopp varje år, och inte spara på det som drabbar oss som medborgare patienter vårdanställda. De måste vidare börja ta till sig av medborgarnas åsikter och uppfattningar då det är vi som är Landstingets arbetsgivare /Uppdragsgivare, försvinner folket, så kan Landstinget lägga ner sig själva, vilket de i praktiken redan gör.

För oss medborgare gäller dock att inte ge upp utan fortsätta att agera. Skriv därför snarast på och dela uppropet i länken.
Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland Och Sverige
Härnösand 2016-09-09
Andreas Menzel

Rehabmedicin i Härnösand ett minne blott

Så har då en viktig epok i Landstingets verksamhet slagits i spillror trots löfte om utveckling, detta i och med att Rehabmediicin lagts ner i Härnösand och nu mera ersätts av Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, dessa rehabiliteringsformer skiljer sig i väsentlig grad åt, då Geriatrisk Rehabilitering vänder sig till den äldre befolkningen över 65 medan Medicinsk Rehabilitering handlar om att rehabilitera tillbaka unga människor till ett drägligt många gånger ett liv i arbete efter olycka, skada eller sjukdom något som alla alltså även Landstinget tjänar på, men det har de inte förstått och det som nu hänt är ett svek från Landstingets sida mot oss medborgare dessutom sker allt utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser och därmed är även detta beslut att slå sönder den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland ett olagligt tilltag från Landstingets sida. Det man tror sig spara på detta kommer av allt att döma att leda till ökade sjukresekostnader och längre vårdtider, och till sist tycks Landstinget inte ha mycket till övers för den yngre befolkningen i Västernorrland och inte heller de som bor i Västra området, dvs de som tillhör upptagningsområdet för Sollefteå Akutsjukhus. Nu är Landstingets tid förbi och kom nu i håg de svikna lufterna till valet om 2 år alltså 2018 Då skall Landstinget bort

Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott
Rehabmediicin i Härnösand ett minne blott