Landstingets nedrustning drabbar uteslutande de mest behövande

Landstingets nedrustning i vården drabbar hela tiden de svaga och sjuka.
För några år sedan övertogs Rehabbassängen av primärvården i Härnösand, denna verksamhet betjänts nu av primärvårdens sjukgymnaster under ett par timmar i veckan, resen står den outnyttjad, eftersom föreningarna inte har råd att hyra denna .
Men u till ett nyuppkommet problem sedan man sade upp assistenterna, De som har sista bassängtiden för dagen måste vara säkra på att inget händer eftersom sjukgymnasterna måste skynda sig tillbaka till sina mottagningar, hur går det i hop att patienter som vistas i bassängen skall enligt skyltar och som det blivit till följd av Landstingets ständiga nedrustning vistas i bassängen på egen risk. de går ju där på inrådan av sjukgymnast eller läkare , alltså kan de ju inte vistas i bassängen på egen risk lika så kan det hända saker som den enskilde inte kan rå på, hur ställer det sig när Landsatinget är ansvarig för en verksamhet, där patienten går på remiss för att klara sin vardag på ett anständigt sätt trots skada till följd sjukdom eller olycka och om något händer när sjukgymnasterna lämnar bassänghallen före sista patient. Jag vill betona att detta inte handlar om någon kritik mot sjukgymnasterna, utan vad det handlar om är att Landstinget i sin spariver hela tiden handlar först och tänker sedan.
Vad gäller nedläggningen av medicinsk rehab har de över huvudtaget inte tänkt utan bara handlat, vilket blivit lika fel som all annan nedrustning i vården.

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M

Ännu en gång har Landstinget fattat beslut om nedrustning i vården i Västernorrland

När nu Landstinget beslutat om att äventyra säkerheten ytterligare för oss medborgare, så får de ju mer i kassan till konsulter, chefer, reser och alt annat som inte har med vården att göra.
Gårdagens beslut bevisar bara att demokrati diktatur, eftersom vi medborgare, skattebetalare och patienter sötts i sista rum.
Och frågan är hur man skall klara patientsäkerheten i framtiden, med tanke på närmare 20 mils transport för de som får längst till en fungerande sjukvård, var finns beslutsfattarnas medmänsklighet, och har de aldrig tänkt på att vi har ca 6 månader vinter med snö halka och mörka vägar ?
Och som vi läst så har ju redan de första dödsfallen inträffat, och man frågar sig hur är det med Landstingets försäkringar, när dödsfallen beror på vårdmissar till följd av överbeläggningar något som kommer att bli än värre nu när Landstinget beslutat att lägga ne4r Sollefteå Akutsjukhus.
När skall Landstinget inse att en fortsatt nedrustning i vården innebär minskad befolkning, med minskade sjatteintäter som följd.
Skall Sverige och Västernorrland kunna överleva måste även Landstinget bidra till Västernorrlands överlevnad, detta sker bland annat genom att sluta nedrusta vården inte minst i inlandet. Man måste fråga sig hur det är med Landstingets matematiska kunskaper?, om Västernorrland minskar i befolkning så får detta återverkningar i Landstings ekonomin., så vad Landstinget måste inse är att trappan måste städas från toppen och inte från botten, d.v.s. besparingarna måste göras där de största utgifterna finns, t.e,x politikerarvoden tjänstemäns fallskärmar och löner onödiga resor konferenser övernattningar och för att inte tala om all verksamhet som inte har med vården att göra.
Vad gäller den medicinska Rehabiliteringen har Landstingets beslutsfattare inte insett att Medicinsk Rehabilitering i Härnösand inte går att förena med Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, dessa två rehabiliteringsformer vänder sig till 2 vitt skilda grupper, Medicinsk rehabilitering vänder sig till unga människor med bland annat Neurologiska skalder och sjukdomar, medan Geriatrisk rehabilitering vänder sig till befolkningen i åldersgruppen över 65 år
och till sist finns inga konsekvensbeskrivningar eller

Fullt på Landstingsläktaren när beslutet om nedläggning av Sollefteå BB togs
Fullt på Landstingsläktaren när beslutet om nedläggning av Sollefteå BB togs
kostnadsanalyser och därmed är beslutet olagligt så ni vet om det.
Det dumma i hela Sjukvårdskrisen är att domstolsväsendet springer beslutsfattares ärenden i detta fall Landstingsärenden och därmed är vi som medborgare bakbundna.
Hoppas bara att alla som röstade på denna Landstingssoppa vid senaste valet kommer i håg detta till valet 2018., hade nog varit befogat med ett kris val i Västernorrland ¨med tanke på vård kraschen.
Utan fungerande vård stannar Västernorrland och Sverige

Rekord överbeläggningar i Sundsvall

För att ta oss ur den allvarliga vårdkris som Landstinget i Västernorrland, befinner sig i och som Landstinget genom egen förskyllan åstadkommit, en vårdkris som är mycket allvarlig och djup och som drabbar oss som patienter och vårdanställda är det mycket bråttom att hitta andra driftsformer för vården i Västernorrland ,och därmed skrota Landstinget omgående, då de undanhåller oss medborgare skattebetalare och patienter sanningen om vårdkrisen samt att de undanhåller oss viktiga dokument i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, dokument som inte en enda Landstingsledning varit eller tycks vara kompetenta att skaka fram, bara den senaste veckan hade Landstinget överbeläggningar i Sundsvall, vilket om Socialstyrelse och Arbetsmiljöverke följer sina bestämmelser, skulle kosta Landtinget 100-tusentals kronor i böter, man frågar sig var får då ett konkursmässigt Landsting som Landstinget i Västernorrland måste anses vara dessa pengar i från? Man kan ju inte klä av en naken man.
Dags att skära från toppen och sluta gräva från botten om Västernorrland inter skall komma att bli ett dött skogs län inom kort
Vi medborgare, skattebetalare och patienter tillhörande Landstinget i Västernorrland har fått nog av Landstingets nedrustning i vården kontra lögner om ekonomisk kris i Landstinget.
Den gångna veckan hade Länssjukhuset 47 överbeläggningar och värre blir det när alla Akutfall från Sollefteå körs till Sundsvall, ändå hävdar Landstinget att man har läget under kontroll. 47 överbeläggningar kostar Landstinget drygt 1,4 miljoner i böter med en kostnad på 30 000 kr / felplacerad säng,var får de dessa pengar i från ?

1200px-Sundsvalls_sjukhus 47 överbeläggningar vid Länssjukhuset den gångna veckan

Elvy Söderström ny ordförande i Landstingsfullmäktige

Förra Kommunalrådet i Örnsköldsvik Elvy Söderström väljs som vi vet till Landstingsfullmäktiges nye ordförande i Västernorrland. Men hennes egentliga ända uppgift blir väl att städa Landstingtrappan från toppen, och sköta avvecklingsprocessen av Landstinget i Västernorrland. Alltså ingen avundsvärd uppgift, men fullt nödvändig med tanke på hur den nuvarande Landstingsledningen med Landstingsrådet Erik Lövgren och Hsn;s ordförande Eva Back i spetsen har misskött sig och den viktigaste uppgiften som Landstinget skall sköta vården i Västernorrland .
Under hela denna turbulens som rått och råder har vi inte en ända gång hört dem nämna ett ända ljud om hur mycket som skall plockas bort inom Landstingskansliets väggar i förhållande till den stympning man gör av vården i Västernorrland, nog måste detta kallas snedvriden och ensidig debatt och åtgärd i en så viktig fråga som vården utgör för oss medborgare och för att Västernorrland skall kunna leva och utvecklas som län.
Vården i Västernorrland måste ovillkorligen få en annan huvudman
Inte en ända gång har vi heller fått några konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning kontra ökning i Sundsvall.
Nu har Landstinget lekt färdigt med våra liv vår hälsa och våra pengar .
Till sist måste det anses märklig att det blivit tvär tyst i media om Rehabmedicins nedläggning i Härnösand.

Brev till Landshövdingen i Västernorrlands Län Gunnar Holmgren

Andreas Menzel
Nattviksgatan 5
871 45 Härnösand Härnösand 2016-10-17
0611-550 300
070-5838175
[email protected]

Länsstyrelsen Västernorrland
Landshövding Gunnar Holmgren

Brev till Landshövding Gunnar Holmgren sänt via E-post 2016-10-17

Detta skriver undertecknad dag som ovan till Landhövding Gunnar Holmgren Sänt till Landshövdingens e-post. Tro om det blir något svar och vad det blir för svar ?

Rehabmediicin i Härnösand Sollefteå Akutsjukhus.
Bäste Landshövding Gunnar Holmgren.
Tillskriver dig i egenskap av medborgare, skattebetalare och även tidigare patient vid Medicinsk Rehab i Härnösand. med begäran om ett kort ca 30 minuters möte för att ge dig en av många medborgerliga synpunkter.
Rehabmedicin i Härnsand var en klinik som startade i sin verksamhet 1993 i för verksamheten specialanpassade lokaler i Härnösand, Med syfte att rehabilitera tillbaka unga människor, de flesta i arbetsför ålder tillbaka till arbete eller i vart fall ett drägligt liv. Vilket skedde med mycket goda framgångar. Jag Andreas Menzel är en av många som om jag inte haft Medicinsk Rehab i Härnösand hade blivit en belastning för samhället för all framtid, inte bara fysiskt utan även ekoomisakt.
En nedläggning av Medicinsk Rehab i Härnösand är lika allvarlig som nedmonteringen av Sollefteå Akutsjukhus.
Det som sker nu är en ren kapitalförstörelse samt att vård på lika villkor har åsidosats på ett mycket anmärkningsvärt och allvarligt sätt
Det man gjort i dag är att slå ihop medicinsk Rehab i Härnösand, med Geriatrisk Rehab i Sundsvall, dessa 2 rehabiliteringskliniker som nu ligger under samma tak, vänder sig dock till 2 vitt skilda kategorier av människor med vitt skilda behov och förutsättningar, och därför anser jag i egenskap av medborgare och skattebetalare i Västernorrlands Län
Det som sker nu anser jag i egenskap av medborgare, skattebetalare och utgöra diskriminering, då begreppet vård på lika villkor åsidosatts av Landstinget i Västernorrland genom att lägga ner medicinsk rehab i Härnösand. Det som till sist är mycket allvarligt i hela frågan både vad gäller medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus är att beslutet saknar giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, då det handlar om våra alltså medborgarnas Liv och Hälsa tillika skattemedel.
P:s Undertecknad har varit inblandad i frågan under många år och både sett och hört vad som lovats och skett,
Med förhoppning om möjlighet till personligt möte med vår Landshövding Gunnar Holmgren

Upptagen av möten 27/10 och 23/11

Tacksam för svar

Härnösand 2016-10-17
Med vänlig hälsning
Andreas Menzel

Dags att städa Landstingstrappan uppifrån och ner

Upprop överlämnat till Landstinget
Upprop överlämnat till Landstinget
Landstingets motivering till nedrustningen i vården är enligt Erik Lövgren och Eva Back Man kan inte göra allt över allt. Men vi som medborgare ställer oss nog frågan, men vad gör man allt över allt vad gäller vården? BB finns på alla tre sjukhus och är en självklar rättighet.
Medicinsk Rehabilitering som vände sig till unga människor de flesta i arbetsför ålder som med goda framgångar rehabiliterades tillbaka till ett värdigt och i många fall tillbaka till arbetslivet, Medicinsk rehabilitering fanns i Härnösand , men med Landstingets och sossarnas oförstånd har nu en stor grupp av människor blivit utan möjlighet till rehabilitering eftersom den medicinska rehabiliteringen skickades i graven av Landstinget i Västernorrland, och därmed kan vi glömma begreppet vård på lika villkor. Villkoren har med Landstingets nedrustning i vården blivit mer olika än någonsin och missgynnar alltså en stor grupp av människor samt att det kommer att bli en kostnadsfördyring för Landstinget eftersom övriga länkar i en redan hårt belastad vårdkedja måste förmodas få en ökad belastning, med ökade kostnader och längre vårdtider som följd .

Det har sagts många gånger förut Landstingstrappan städas från fel håll. den städas nerifrån och upp, dvs patienter missgynnas allt medan chefer och konsulter anställs i Landstinget i stället för att städa trappan uppifrån och ner vilket skulle innebär att man städar bort onödiga chefer och konsulter till förmån för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige.

Det märkliga är att de som raserar vården i dag alltså S V och Mp säger sig vara de som värnar om de svaga och sjuka, men så är ju inte fallet i Västernorrland .

Härnösand 2016-10-13

Andreas Menzel