Brev till Landshövdingen i Västernorrlands Län Gunnar Holmgren

Andreas Menzel
Nattviksgatan 5
871 45 Härnösand Härnösand 2016-10-17
0611-550 300
070-5838175
[email protected]

Länsstyrelsen Västernorrland
Landshövding Gunnar Holmgren

Brev till Landshövding Gunnar Holmgren sänt via E-post 2016-10-17

Detta skriver undertecknad dag som ovan till Landhövding Gunnar Holmgren Sänt till Landshövdingens e-post. Tro om det blir något svar och vad det blir för svar ?

Rehabmediicin i Härnösand Sollefteå Akutsjukhus.
Bäste Landshövding Gunnar Holmgren.
Tillskriver dig i egenskap av medborgare, skattebetalare och även tidigare patient vid Medicinsk Rehab i Härnösand. med begäran om ett kort ca 30 minuters möte för att ge dig en av många medborgerliga synpunkter.
Rehabmedicin i Härnsand var en klinik som startade i sin verksamhet 1993 i för verksamheten specialanpassade lokaler i Härnösand, Med syfte att rehabilitera tillbaka unga människor, de flesta i arbetsför ålder tillbaka till arbete eller i vart fall ett drägligt liv. Vilket skedde med mycket goda framgångar. Jag Andreas Menzel är en av många som om jag inte haft Medicinsk Rehab i Härnösand hade blivit en belastning för samhället för all framtid, inte bara fysiskt utan även ekoomisakt.
En nedläggning av Medicinsk Rehab i Härnösand är lika allvarlig som nedmonteringen av Sollefteå Akutsjukhus.
Det som sker nu är en ren kapitalförstörelse samt att vård på lika villkor har åsidosats på ett mycket anmärkningsvärt och allvarligt sätt
Det man gjort i dag är att slå ihop medicinsk Rehab i Härnösand, med Geriatrisk Rehab i Sundsvall, dessa 2 rehabiliteringskliniker som nu ligger under samma tak, vänder sig dock till 2 vitt skilda kategorier av människor med vitt skilda behov och förutsättningar, och därför anser jag i egenskap av medborgare och skattebetalare i Västernorrlands Län
Det som sker nu anser jag i egenskap av medborgare, skattebetalare och utgöra diskriminering, då begreppet vård på lika villkor åsidosatts av Landstinget i Västernorrland genom att lägga ner medicinsk rehab i Härnösand. Det som till sist är mycket allvarligt i hela frågan både vad gäller medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus är att beslutet saknar giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, då det handlar om våra alltså medborgarnas Liv och Hälsa tillika skattemedel.
P:s Undertecknad har varit inblandad i frågan under många år och både sett och hört vad som lovats och skett,
Med förhoppning om möjlighet till personligt möte med vår Landshövding Gunnar Holmgren

Upptagen av möten 27/10 och 23/11

Tacksam för svar

Härnösand 2016-10-17
Med vänlig hälsning
Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

3 reaktioner till “Brev till Landshövdingen i Västernorrlands Län Gunnar Holmgren”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *