Ännu en gång har Landstinget fattat beslut om nedrustning i vården i Västernorrland

När nu Landstinget beslutat om att äventyra säkerheten ytterligare för oss medborgare, så får de ju mer i kassan till konsulter, chefer, reser och alt annat som inte har med vården att göra.
Gårdagens beslut bevisar bara att demokrati diktatur, eftersom vi medborgare, skattebetalare och patienter sötts i sista rum.
Och frågan är hur man skall klara patientsäkerheten i framtiden, med tanke på närmare 20 mils transport för de som får längst till en fungerande sjukvård, var finns beslutsfattarnas medmänsklighet, och har de aldrig tänkt på att vi har ca 6 månader vinter med snö halka och mörka vägar ?
Och som vi läst så har ju redan de första dödsfallen inträffat, och man frågar sig hur är det med Landstingets försäkringar, när dödsfallen beror på vårdmissar till följd av överbeläggningar något som kommer att bli än värre nu när Landstinget beslutat att lägga ne4r Sollefteå Akutsjukhus.
När skall Landstinget inse att en fortsatt nedrustning i vården innebär minskad befolkning, med minskade sjatteintäter som följd.
Skall Sverige och Västernorrland kunna överleva måste även Landstinget bidra till Västernorrlands överlevnad, detta sker bland annat genom att sluta nedrusta vården inte minst i inlandet. Man måste fråga sig hur det är med Landstingets matematiska kunskaper?, om Västernorrland minskar i befolkning så får detta återverkningar i Landstings ekonomin., så vad Landstinget måste inse är att trappan måste städas från toppen och inte från botten, d.v.s. besparingarna måste göras där de största utgifterna finns, t.e,x politikerarvoden tjänstemäns fallskärmar och löner onödiga resor konferenser övernattningar och för att inte tala om all verksamhet som inte har med vården att göra.
Vad gäller den medicinska Rehabiliteringen har Landstingets beslutsfattare inte insett att Medicinsk Rehabilitering i Härnösand inte går att förena med Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, dessa två rehabiliteringsformer vänder sig till 2 vitt skilda grupper, Medicinsk rehabilitering vänder sig till unga människor med bland annat Neurologiska skalder och sjukdomar, medan Geriatrisk rehabilitering vänder sig till befolkningen i åldersgruppen över 65 år
och till sist finns inga konsekvensbeskrivningar eller

Fullt på Landstingsläktaren när beslutet om nedläggning av Sollefteå BB togs
Fullt på Landstingsläktaren när beslutet om nedläggning av Sollefteå BB togs
kostnadsanalyser och därmed är beslutet olagligt så ni vet om det.
Det dumma i hela Sjukvårdskrisen är att domstolsväsendet springer beslutsfattares ärenden i detta fall Landstingsärenden och därmed är vi som medborgare bakbundna.
Hoppas bara att alla som röstade på denna Landstingssoppa vid senaste valet kommer i håg detta till valet 2018., hade nog varit befogat med ett kris val i Västernorrland ¨med tanke på vård kraschen.
Utan fungerande vård stannar Västernorrland och Sverige

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *