Landstingets nedrustning drabbar uteslutande de mest behövande

Landstingets nedrustning i vården drabbar hela tiden de svaga och sjuka.
För några år sedan övertogs Rehabbassängen av primärvården i Härnösand, denna verksamhet betjänts nu av primärvårdens sjukgymnaster under ett par timmar i veckan, resen står den outnyttjad, eftersom föreningarna inte har råd att hyra denna .
Men u till ett nyuppkommet problem sedan man sade upp assistenterna, De som har sista bassängtiden för dagen måste vara säkra på att inget händer eftersom sjukgymnasterna måste skynda sig tillbaka till sina mottagningar, hur går det i hop att patienter som vistas i bassängen skall enligt skyltar och som det blivit till följd av Landstingets ständiga nedrustning vistas i bassängen på egen risk. de går ju där på inrådan av sjukgymnast eller läkare , alltså kan de ju inte vistas i bassängen på egen risk lika så kan det hända saker som den enskilde inte kan rå på, hur ställer det sig när Landsatinget är ansvarig för en verksamhet, där patienten går på remiss för att klara sin vardag på ett anständigt sätt trots skada till följd sjukdom eller olycka och om något händer när sjukgymnasterna lämnar bassänghallen före sista patient. Jag vill betona att detta inte handlar om någon kritik mot sjukgymnasterna, utan vad det handlar om är att Landstinget i sin spariver hela tiden handlar först och tänker sedan.
Vad gäller nedläggningen av medicinsk rehab har de över huvudtaget inte tänkt utan bara handlat, vilket blivit lika fel som all annan nedrustning i vården.

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *