Nedläggningen av Rehabmediicin i Härnösand gjord utan etisk bedömning

HSN:s Ordförande Eva Back
HSN:s Ordförande Eva Back
Eva Back HSN:s Ordförande i Landstinget Västernorrland
HSN:s Ordförande i Landstinget Västernorrland Landstingets felaktigheter avlöser varandra vad gäller den av Landstinget så kallade omorganisationen i vården i Västernorrland.Denna gång i och med att man som Eva Back HSN:s Ordförande säger att Landstinget glömd att göra en etisk bedömning före avvecklingen av medicinsk Rehab i Härnösand,alltså inga lonsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser denna gång heller, det är alltså mycket bråttom att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och få till en ny huvudman för vården i Västernorrland innan de inkompetenta beslutsfattarna och tjänstemännen i andstinget har kört vården i Västernorrland totalt i botten,. Man måste fråga sig hur rättsväsendet kan anse de fattade besluten gällande Rehabmediicin i Härnösand och Akutverksamheten i Sollefteå skall kunna anses fattade på laglig grund.Nu är det dags att Landsinget omgående försätts i konkurs eller på annat sätt omgående likviideras och omgående läggs ner.Kanske dags för polisanmälan och rättsligt förfarande mot Landstinget i Västernorrland.

Informationen om Busskortsbyte mycket bristfällig

Den 17 September i år har tydligen Länstrafiken i Västernorrland bytt ut sina resekort .Hur många visste det ? Inte jag i vart fall, vart totalt överrumplad i dag när jag ta en buss i Härnösand, Och får beskedet att mitt kort som bara är något år gammalt inte gällde längre. och frågan är om Länstrafik i Västernorröand tänker byta ut alla kort vart och vart annat år, och varför informationen har varit så bristfällig.

Byte av Busskort
Byte av Busskort

Den nya sopsorteringen höjer avgiften med 75 kronor

Läser just att den nya sopsorteringen kan höja avgiften med upp till 75 kronor och vem kommer att stå och sortera exempelvis kaffesump och potatisskal, snart skall vi väl börja tvätta potatisskal och äggskal innan vi kastar dem i soporna.
Visst är det bra att vi skall värna om miljön, men frågan är hur miljövänlig den nya sopsortteringen egentligen blir eftersom sopbilarna tvingas köra ,ånga fler vänder än i dag, ser den nya sopsorteringen mest som en ogenomtänkt skrivbordsprodukt skapat av miljöpartister utan verklighetsförankring, då större delen av Sveriges befolkning bor i hyresbostäder med små eller inga utrymmen als för sopsortering, den befintliga sopsorterogen är redan mycket besvärlig med lukt och andra olägenheter om man bor i en hyresbostad. Så gör de inte ännu värre än det är i dag.

Nya sopkärl
Nya sopkärl

Landstingets beslut gällande Rehabmedicinsnedläggning i Härnösand fattat utan etisk bedömning

dscn9618-a
Ännu en gång har denna hög elefanter trampat i glashuset Detta då de glömde att göra en etisk bedömning före nedläggningen av Rehabmediicin Härnösand .
Är det någon som blir förvånad ? Inte jag. Konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är okända begrepp för detta gäng . Pust viken soppa som tror sig företräda folket. Hoppas alla kommer i håg den sista dödstöten mot vården i Västernorrland till valet 2018, s nu kan de ju spa på Halsaberget Fy fasen för detta gäng inkompetenta beslutsfattare och tjänstemän.

Skrivelse till Landstinget med anledning av vårdkaoset i Västernorrland

Landstinget i Västernorrland
Patientnämnden Etiska Rådet
Kerstin Sundholm

Skrivelse med anledning av vårdkaoset i vården i Västernorrland
Den 6 november 2016 ramlade jag på den första snöhalkan, och transporterades med taxi till akuten i Sundsvall, där det i vanlig ordning rådde kaos dels till följd av det plötsliga snöfallet, men kaoset berodde även på att Länssjukhuset saknar personalresurser för att klara den anhopning av patienter som nedläggningen av såväl Härnösands akutsjukhus som Sollefteå Akutsjukhus medfört.
Vidare har nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand medfört att unga trafikskadade och Neurologiskt handikappade diskrimineras vad avser rehabiliteringsmöjligheter, detta då Medicinsk Rehab i Härnösand ej går att jämföra med Geriatrisk Rehab i Sundsvall
Det kan inte anses rimligt att man transporteras till Sundsvalls Sjukhus som akutfall och sedan får vänta på läkare i 8-10 timmar,. Detta kaos kommer att förvärras ytteerliggare nu när Sollefteå Sjukhus har förlorat status av Akutsjukhus, och dessutom har jag/vi förstått att framtiden för Örnsköldsviks Akutsjukhus är mycket oviss, och om Örnsköldsviks Akutsjukhus skulle läggas ner kommer situationen att förvärras ytterligare, vilket drabbar oss som patienter mycket negativt.
Det måste även anses oetiskt att patienter tvingas ligga i korridorer vid länssjukhuset i Sundsvall till följd av platsbrist, så nu är det dags att Landstinget i Västernorrland på allvar tar tag i problemen med överbeläggningarna och de omänskligt långa väntetiderna vid Länssjukhuset i Sundsvall

Jag vill avsluta denna skrivelse med att påpeka att jag är en av de största förkämparna för en fungerande vård i Västernorrland,, jag har varit med och kämpat mot nedrustningen i vården i Västernorrland ända sedan sjukhus 90-utredningen på 80-talet fastslog att Västernorrland skulle ha 4 Akutsjukhus och jag är inte ensam om att rikta denna kritik mot Landstinget i Västernorrland och jag förväntar mig ett snabbt svar från etiska nämnden innehållande förslag och löfte om att åtgärdser vidtas för att komma till rätta med kaoset i vården i Västernorrland, då hela nedrustningen saknar så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser och drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland
Den ohållbara situationen och de svikna lufterna om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering har diskuterats med varenda Landstingsledning i Västernorrland under ca 30 år, men när man har lämnat de politiska företrädarna efter avslutat möte har de gjort som de bestämt sig att göra och inte som vi medborgare vill, det måste ju ändå vara så att det är de beslutande politikerna som är till för medborgarna och inte tvärt om, och därmed skall de göra som vi medborgare vill och inte som Tjänstemännen och politiker i Landstinget tycker, dessa 2 filosofier skiljer sig i väsentlig grad åt och så får det inte fortsätta, Kort sagt Landstingets tid är förbi.
PS: Jag förväntar mig ett snabbt svar innehållande löften om förändringar i vården i Västernorrland till det bättre för såväl patienter som vårdpersonal, då dagens situation måste anses totalt oetisk tillika ohållbar.

Härnösand 2016-11-10

Andreas Menzel

Landstinget i Västernorrland vill ha regionansvar från 2017

Landstinget i Västernorrland vill bli Regionansvariga från 2017
Landstinget i Västernorrland vill bilda Region 2017
Landstinget är vare sig kapabla eller kompetenta att at ansvar för en region
Att antingen bli region med Västerbotten så fort så möjligt för att försöka få en läktare tillgänglighet till kvalificerad vården. Där vi som medborgare behandlas som patienter och inte som köttberg till följd av överbeläggningar, detta är på inga villkor någon kritik mot vården och de som där arbetar och gr fantastiska insatser, trots det kaos som råder och som Landstinget i Västernorrland är ansvarig för, ett ansvar som man vare sig är kapabel eller kompetent att sköta på ett värdigt sätt sett ur såväl patient som personalperspektiv.
Eller överföra vårdansvaret till staten eller ny sjukvårdsmyndighet
Nu väll alltså Västernorrlands Läns Landsting med sina nickedockor till tjänstemän och beslutsfattare höja champagneglasen och ropa hurra för att de fr.o.m. 2017-01-01 skall ta ett ansvar som de inte är kapabla eller kompetenta till, och som kommer att förvärra situationen ytterligare för oss medborgare i så väl egenskap av patienter som vårdpersonal.
Man kan väl vara rätt överens om att man med rådande situation och liggande förslag kan se mycket mörkt på framtiden för Västernorrlands Län om Sonidsson Back Lövgren med flera skall fortsätta styra det sjunkande skeppet ännu längre ner fördärvet, och därmed förvärra vårdkakoset ännu mer.
En ny organisation för att säkerställa en trygg och kvalitativt god vård för patienterna och en bra arbetssituation för de vårdanställda skulle redan ha varit akut nödvändig, så nu brinner det i knutarna att likvidera och få bort Landstinget så fort det bara är möjligt, de leker med våra liv och slösar med våra skattemedel på ett oansvarigt sätt som på inga villkor kan anses försvarbart.
Till saken hör att man under de ca 40 år som nedrustningsprocessen i vård4en pågått och som nu har lett till ett närmast sagt totalhaverera aldrig någonsin pressenterat vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och som sagt var allt drabbar oss som medborgare och skattebetalare och patienter , som nu dessutom skall vara med och betala Landstingets champagnefest eftersom de tror att de skall kunna styra den nya regionen , jo möjligtvis in i fördärvet.
Man lovade ju utveckling i vården inom bland annat den medicinska rehabiliteringen, detta vart ju som vi alla vet bara tomt prat och ledde till avveckling och ett ännu större kaos , utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser så nu har vi fått nog av denna lekstuga.
Det finns nu ett allternativ till region och det är med Västerbotten så att vi i Västernorrland kan söka oss lättare mot vårat norra grannlän

Vårdkaoset vid Länssjukhuset

Landstinget i Västernorrland
Patientnämnden Etiska Rådet

Vårdkaoset vid Länssjukhuset
Vårdkaoset vid Länssjukhuset
Kerstin Sundholm
Skrivelse med anledning av vårdkaoset i vården i Västernorrland
Den 6 november 2016 ramlade jag på den första snöhalkan, och transporterades med taxi till akuten i Sundsvall, där det i vanlig ordning rådde kaos dels till följd av det plötsliga snöfallet, men kaoset berodde även på att Länssjukhuset saknar personalresurser för att klara den anhopning av patienter som nedläggningen av såväl Härnösands akutsjukhus som Sollefteå Akutsjukhus medfört.
Vidare har nedläggningen av Medicinsk rehab i Härnösand medfört att unga trafikskadade och Neurologiskt handikappade diskrimineras vad avser rehabiliteringsmöjligheter, detta då Medicinsk Rehab i Härnösand ej går att jämföra med Geriatrisk Rehab i Sundsvall
Det kan inte anses rimligt att man transporteras till Sundsvalls Sjukhus som akutfall och sedan får vänta på läkare i 8-10 timmar,. Detta kaos kommer att förvärras ytteerliggare nu när Sollefteå Sjukhus har förlorat status av Akutsjukhus, och dessutom har jag/vi förstått att framtiden för Örnsköldsviks Akutsjukhus är mycket oviss, och om Örnsköldsviks Akutsjukhus skulle läggas ner kommer situationen att förvärras ytterligare, vilket drabbar oss som patienter mycket negativt.
Det måste även anses oetiskt att patienter tvingas ligga i korridorer vid länssjukhuset i Sundsvall till följd av platsbrist, så nu är det dags att Landstinget i Västernorrland på allvar tar tag i problemen med överbeläggningarna och de omänskligt långa väntetiderna vid Länssjukhuset i Sundsvall

Jag vill avsluta denna skrivelse med att påpeka att jag är en av de största förkämparna för en fungerande vård i Västernorrland,, jag har varit med och kämpat mot nedrustningen i vården i Västernorrland ända sedan sjukhus 90-utredningen på 80-talet fastslog att Västernorrland skulle ha 4 Akutsjukhus och jag är inte ensam om att rikta denna kritik mot Landstinget i Västernorrland och jag förväntar mig ett snabbt svar från etiska nämnden innehållande förslag och löfte om att åtgärdser vidtas för att komma till rätta med kaoset i vården i Västernorrland, då hela nedrustningen saknar så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser och drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland
Den ohållbara situationen och de svikna lufterna om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering har diskuterats med varenda Landstingsledning i Västernorrland under ca 30 år, men när man har lämnat de politiska företrädarna efter avslutat möte har de gjort som de bestämt sig att göra och inte som vi medborgare vill, det måste ju ändå vara så att det är de beslutande politikerna som är till för medborgarna och inte tvärt om, och därmed skall de göra som vi medborgare vill och inte som Tjänstemännen och politiker i Landstinget tycker, dessa 2 filosofier skiljer sig i väsentlig grad åt och så får det inte fortsätta, Kort sagt Landstingets tid är förbi .
PS: Jag förväntar mig ett snabbt svar innehållande löften om förändringar i vården i Västernorrland till det bättre för såväl patienter som vårdpersonal, då dagens situation måste anses totalt oetisk tillika ohållbar.

Landstingets nedrustning i vården måste omgående stoppas

Landstinget i Västernorrland har genom sin nedrustning i vården skapat konstant kaos i vården, med omänskliga väntetider för patienter och en lika omänsklig arbetssituation för de vårdanställda, detta genom att lägga ner så väl Härnösands Akutsjukhus som Sollefteå Akutsjukhus. Under söndagskvällen och natten mot Måndag var väntetiden på akuten i Sundsvall ca 8-10 timmar, så att prata om att vården i Västernorrland fungerar tillfredsställande är att blunda för sanningen. Vad hjälper en ny akutmottagning i Sundsvall när de personella resurserna förblir de samma? trots att patientunderlaget ökar till följd av nedläggningen av Sollefteå Akutsjukhus.. Det är dags att Landstinget inser allvaret i situationen och ser till att öka personalbemanningen i Sundsvall allternativt omgående återsäller så väl Härnösands som Sollefteå Akutsjukhus. Sverige ansågs en gång i tiden tillhöra de världsledande länderna vad gäller tillgänglighet och kvalité i vården. Men Landstinget i Västernorrlands nedrustning i vården måste nog anses utgöra en stor risk till att Sverige och därmed även Västernorrland bidrar till sänka sitt anseende vad gäller kvalité och tillgänglighet i vården. Om Landstingen hade insett att en fortsatt nedrustning i vården kommer att sänka Sveriges och därmed även Västernorrland anseende utåt så hade man nog omgående ändrat kurs. Skall Västernorrland och Sverige ha en möjlighet till utveckling måste Landstinget omgående stoppa den pågående nedrustningen i vården i Västernorrland

Sjukvårdskaos
Sjukvårdskaos

S Avhopp avfolkar Landstingslistan och Landsbyggden

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
S-Avhopp avfolkar Landsingslistan, detta ses i de egna leden som mycket negativt, men från medborgarhåll är detta nog det mest välkomna och efterlängtade efter den radikala raseringen och de svikna löftena om utveckling av den Västernorrländska Sjukvårdens.
Genom nedrustningen i vården kan Landstinget aldrig heller tilldelas något miljöpris, eftersom de bidrar till en ökad växthuseffekt till följd av de ökade ambulanstransporterna .